Učitelství fyziky a základů obecné fyziky

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Výzkumný záměr skupiny:

Porovnávání tradičních postupů fyzikálních experimentů s počítačem podporovanými experimenty u skupiny standardních a nadaných žáků s využitím tradičních metod pedagogického výzkumu, zejména metody akčního výzkumu, ale i pokročilých výzkumných metod - metoda eye-trackingu.

Oblasti výzkumu:

  • Způsob zadávání teoretických a experimentálních úloh nadaným žákům a standardním žákům.
  • Návrh úloh pro rozvoj tvořivého myšlení žáků a jejich ověření u skupiny nadaných žáků a standardních žáků.

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2018