O nás

Matematika vytváří rámec pro objevy v mnoha vědních disciplínách a v našem každodenním životě hraje důležitou roli. Umožnila vyvinout mnoho nových technologií, značně zlepšila zdravotní péči a vytvořila nové způsoby, kterými mohou lidé mezi sebou komunikovat. Je jazykem, který vysvětluje mnoho složitých procesů kolem nás a stimuluje pokrok společnosti i moderního průmyslu.

Hlavním cílem naší katedry matematiky PřF OU je vychovávat odborné matematiky, kteří budou schopni studovat a řešit vědecko-technologické problémy užitím matematických metod a provádět výzkum v rozličných odvětvích této oblasti. Naším cílem je také vychovávat kvalifikované učitele, a přispívat tak ke zvýšení standardu výuky na středních školách.

Během svého studia matematiky rozvinete své schopnosti logického myšlení i tvořivosti a získáte vhled do technik, které nám umožňují problémům porozumět, analyzovat je a vyřešit je. Budete ohromeni její vnitřní krásou a elegancí.

Schopnosti logického a analytického myšlení, rozvinuté během studia matematiky, jsou zaměstnavateli vysoce ceněny. Naši absolventi se uplatňují v průmyslu, státní správě i školství, jakož i v podnikání, v oborech práva a účetnictví, bankovnictví i výpočetní techniky. Naše doktorské studijní programy pak připravují studenty pro vědeckou dráhu.

Matematika je velmi flexibilní předmět: studium matematiky neznamená, že se musíte stát matematikem, nýbrž poskytuje cenné schopnosti, které mohou být využity v jiných zaměstnáních. Absolventi matematiky jsou velmi přizpůsobiví při změně práce a mohou být vysoce užiteční v mnoha rozličných odvětvích vědy a techniky.

Na naší katedře matematiky najdete přátelskou, pracovní a vstřícnou atmosféru. Během studia se můžete zapojit do některé z našich výzkumných skupin a také se účastnit mezinárodní spolupráce, ať už v rámci evropských výměnných programů Erasmus a CEEPUS nebo využitím financí z našich výzkumných grantů. Na naší katedře probíhá mezinárodně uznávaný výzkum  následujících oblastech matematiky a matematické fyziky:

  • geometrie diferenciálních rovnic,
  • diferenciální geometrie a globální analýza,
  • variační počet a teorie řízení,
  • geometrické metody ve fyzice a technice,
  • analytická a algebraická teorie čísel.

Vydáváme mezinárodní vědecký časopis Communications in Mathematics s vynikající redakční radou předních expertů z evropských zemí, USA, Kanady, Číny a Austrálie. Také organizujeme mezinárodní konference v našich oblastech výzkumu.

Podílíme se rovněž na přípravě studentských vědeckých konferencí a soutěží, jako je ISCAMI, slavná Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, Matematická olympiáda, jakož i různých přednášek, seminářů a konferencí pro středoškolské studenty i učitele matematiky a informatiky.

Podej si přihlášku
Workshopy


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2020