O nás

Umíš si to spočítat? Nebojíš se funkcí ani integrálů? Nemáš fóbii z číslic ani písmenek? Pokud se nechceš učit poučky zpaměti, ale raději si všechno logicky odvodíš, pak jsi u nás na správné adrese. Můžeme ti slíbit, že nebudeš jen číslem v sáhodlouhém seznamu studentů, ale uděláme vše, co je v našich silách pro tvůj další rozvoj. Máme rádi výzvy a rádi jim čelíme s papírem a tužkou v ruce i na klávesnici počítače. U nás si projdeš všechny základní disciplíny matematiky, naučíš se je vnímat komplexně a využívat je v praxi s lehkostí Pythagora.

Nabízíme studijní programy v bakalářském (Matematika), navazujícím magisterském (Fuzzy matematikaMatematika) i v doktorském (Matematika) studiu. Kromě toho zajišťujeme také výuku studijních programů, které nabízejí kombinaci matematiky s dalšími obory – a to jak pro zájemce o učitelskou profesi, tak o čistě odbornější specializaci. Zároveň v rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům šanci doplnit si specializaci.

Je důležité zmínit, že po studiích u nás nemusíš být jen matematikem či matematičkou na plný úvazek. Naši absolventi získali schopnosti, které kromě školského prostředí využívají v průmyslových provozech, vědeckých institucích, bankovnictví, státní správě nebo IT sektoru. Studium u nás navíc nemusí být jen o Ostravě. Díky partnerstvím se zahraničními univerzitami v rámci programů Erasmus+, CEEPUS atd. U nás tak máš jedinečnou možnost vybrat si z velkého množství studijních pobytů a stáží na evropských i mimoevropských univerzitách.

Pokud chceš od studia něco víc, u nás jsi správně. Zapojit se můžeš třeba do pořádání konferencí nebo do přípravy známé Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, pod kterou je naše katedra už roky podepsána. Kromě toho vydáváme také mezinárodní vědecký časopis Communications in Mathematics, který se může pochlubit redakční radou expertů z Evropy, USA, Kanady, Číny nebo Austrálie.

Podej si přihlášku
Workshopy


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022