Matematická soutěž zná své vítěze

Ostrava / 04. 04. 2008

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pořádala ve dnech 30. března až 3. dubna 2008 již 18. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Do letošního ročníku se přihlásilo 146 studentů z 31 univerzit 14 států celé Evropy.

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. První kategorie byla určena studentům prvních a druhých ročníků, druhá pak ročníkům třetím, čtvrtým a pátým. Před samotnou soutěží konající se na Přírodovědecké fakultě OU proběhla na jednotlivých univerzitách předkola, ze kterých byli vybráni ti nejlepší.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 3. dubna 2008. Studenti převzali ocenění z rukou místostarosty Městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu Ing. Jiřího Grolla, rektora Ostravské univerzity v Ostravě prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. a proděkana pro vědu a vnější vztahy PřF OU doc. RNDr. Petra Šalouna, Ph.D. První místo v první kategorii si rozdělilo hned šest studentů - Emil Rumenov Baronov (Sofie), Ondrej Budáč (Bratislava), Darij Grinberg (Mnichov), Jaromír Kuben (Brno), Roland Paulin (Budapešť) a Michal Pilipczuk (Varšava), všichni obdrželi částku 5.000 Kč. V druhé kategorii se umístil na prvním místě Demeter Kiss (Amsterdam) s výhrou 15.000 Kč. Druhé místo obsadil Artur Masis Kirkoryan (Sofie) a obdržel 9.000 Kč a částku 6.000 Kč za třetí místo získal Endre Csóka (Budapešť).

Úlohy opravovali členové mezinárodní jury v čele s předsedou profesorem Jakubem Wojtaszczykem z Varšavy. Každá úloha studenta byla opravena minimálně třikrát, aby se dosáhlo co největší objektivity.

Mezinárodní jury při přípravě soutěžních úlohMezinárodní jury při přípravě soutěžních úlohMezinárodní jury při přípravě soutěžních úlohSoutěžící při řešení úlohSoutěžící při řešení úlohSoutěžící při řešení úlohZleva doc. Hančl, Ing. Groll, prof. Močkoř, doc. ŠalounSoutěžící v univerzitní auleSoutěžící v univerzitní aulePředseda mezinárodní jury profesor Jakub WojtaszczykZleva doc. Hančl a Ing. Grollrektor prof. MočkořProděkan doc. ŠalounVítěz prvního místa v 1. kategorii Michal Pilipczuk (Varšava)Vítěz prvního místa v1. kategorii Roland Paulin (Budapešť)Vítěz prvního místa v 1. kategorii Jaromír Kuben (Brno)Vítěz prvního místa v 1. kategorii Darij Grinberg (Mnichov)Vítěz prvního místa v 1. kategorii Ondrej Budáč (Bratislava)Vítěz prvního místa v 1. kategorii Emil Rumenov Baronov (Sofie)Vítěz pátého místa v 2. kategorii Vítězslav Kala (Praha)Vítěz pátého místa v 2. kategorii Pawel Januszewski (Krakov)Vítěz pátého místa v 2. kategorii Michal Burger (Bratislava)Vítěz čtvrtého místa v 2. kategorii Michal Laso (Krakov)Vítěz třetího místa v 2. kategorii Csóka Endre (Budapešť)Vítěz druhého místa v 2. kategorii Artur Masis Kirkoryan (Sofie)Vítěz prvního místa v 2. kategorii Demeter Kiss (Amsterdam)