Projekty / akce / konference

Soutěž matematiků ovládli soutěžící z Maďarska a Polska

Jubilejní 30. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka přinesl vyrovnané soupeření elitních matematiků z Česka i zahraničí. Mladší kategorii ovládl na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU) Antoni Puch z polské Varšavy, starší pak Márton Borbényi z maďarské Budapešti.

Communications in Mathematics

Communications in Mathematics je mezinárodní matematický vědecký časopis.

Czech and Slovak International Conference on Number Theory

Česká a slovenská mezinárodní konference o teorii čísel se koná každé dva roky, a sice v lichých letopočtech. Katedra matematiky tuto konferenci organizuje v letopočtech, jejichž zbytek po dělení číslem 4 je roven 1.

Informace o Semináři o výuce matematiky

Seminář probíhá na Přírodovědecké fakultě OU každý rok na konci ledna nebo začátku února.

ISCAMI – International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics

Mezinárodní studentská konference o aplikované matematice a informatice se koná každý rok. Jejím hlavním organizátorem je Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity v Ostravě spolu s katedrou matematiky a deskriptivní geometrie SvF Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Matematická olympiáda pro Českou republikuMatematická olympiáda v Moravskoslezském krajiPhD Student Mathematical Conference on Number Theory

Matematická konference doktorandů je určena studentům doktorského studia se zájmem o teorii čísel. Studentům přednášejí pozvaní odborníci z dané oblasti. Svoje příspěvky mohou prezentovat také studenti.

Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory

Polská, slovenská a česká konference o teorii čísel se koná každé dva roky, a sice v sudých letopočtech. Katedra matematiky tuto konferenci organizuje v letopočtech, které jsou dělitelné číslem 4 beze zbytku.

Seminář 2013 – materiály

Materiály presentované na 19. ročníku Semináře o výuce matematiky.

Seminář 2016 – materiály

Materiály presentované na 22. ročníku Semináře o výuce matematiky.

Vojtěch Jarník International Mathematical Competition

Mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka se koná na Ostravské univerzitě každý rok v březnu nebo v dubnu. Soutěž je určena pro univerzitní studenty se zájmem o matematiku.