Celoživotní vzdělávání

     
     
     

CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

Aplikovaná matematika - studium vybraných předmětů
Studijní program obsahuje vybrané předměty akreditovaného studijního programu Aplikovaná matematika – studijní obor Aplikovaná matematika. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek může být absolvent tohoto programu CŽV, v případě zájmu, přijat do řádného studia. Podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění může být absolventům programů CŽV v případě, že se stanou řádnými studenty, uznána výuka v rámci programů CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.