OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra matematiky

Věra Ferdiánová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 114, budova A
funkce:katedrový koordinátor pro mobility CEEPUS a ERASMUS+
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2142
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2009 – 2015Ph.D., Aplikovaná Algebra, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
2004 – 2009Mgr., 7504T088 - Učitelství matematiky pro SŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká 2000

Kvalifikace

2015Ph.D., Aplikovaná Algebra, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká
2009Mgr., 7504T088 - Učitelství matematiky pro SŠ, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká 2000

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2015 – dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření

Didaktika matematiky
Geometrie
Počítačová grafika

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudsenátor AS OU
2012 – 2015senátor za studentskou komoru AS PřF OU

Ocenění

2014cena Rektora OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Geometrická společnost při JČMF
National Geographic Society

Působení v zahraničí

Viz záložka Publikační činnost

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Polštinastředně pokročilá
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Ferdiánová, V. a Branny, M. Constructions of a square and a regular pentagon only with a compass. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings 2018 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 338-347. ISBN 978-802274765-3.
Ferdiánová, V. Rhodes University, JAR. 2015.

Všechny publikace

Ferdiánová, V. a Branny, M. Constructions of a square and a regular pentagon only with a compass. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings 2018 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 338-347. ISBN 978-802274765-3.
Ferdiánová, V. a PORUBA, J. Vybraná pravidelná a polopravidelná tělesa v Mongeově promítání. In: 38. konference o geometrii a grafice a 27. Sympózium o počítačovej geometrii SCG´ 2018: Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2018 2018-09-10 Blansko. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, 2018. s. 69-76. ISBN 978-80-214-5652-5.
Škrabánková, J., Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Workshop - Odborný blok IV: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Žáček, M. a Ferdiánová, V. Application of interactive and mobile devices in mathematics and computer science. In: International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science 2016: Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science 2016 Jakarta. Broken Sound Parkway NW: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. s. 45-48. ISBN 978-1-138-03516-4.
Ferdiánová, V. GeoGebra materials for LMS moodle focused on Monge projection. Electronic Journal of e-Learning. 2017, č. 15, s. 259-268. ISSN 1479-4403.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. How to Motivate Pupils to Be Interested in Maths: an Inspiration Resulting from One Mathematical Competition. In: Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2017. s. 109-119. ISBN 978-83-8084-056-0.
Ferdiánová, V. Mascheroniho konstrukce. In: SLOVENSKO ? ČESKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE. Vršatec. 2017.
Ferdiánová, V. New Tools for Monge Projection in GeoGebra. In: Aplimat 2017. Bratislava. 2017.
Ferdiánová, V. a Poruba, J. New Tools for Monge Projection in GeoGebra. In: 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2017. s. 527-534. ISBN 978-80-227-4650-2.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2017.
Ferdiánová, V. CIII-Freemover-1516-93856, BME Budapešť. 2016.
Ferdiánová, V. Papírové modely ve výuce geometrie. In: DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2016.
Ferdiánová, V. Přístroje stereovize: 25. ročník mezinárodního sympózia o počítačové geometrii. In: 36. konference o geometrii a grafice. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Ferdiánová, V. a PORUBA, J. Special 3D models for monge projection. In: APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings 2016-02-04 Bratislava. Bratislava: APLIMAT 2016, 2016. s. 349-361. ISBN 978-80-227-4531-4.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Tasks of Secondary School's Students. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences 2016-06-29 Kraków. Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences, 2016. s. 72-74. ISBN 978-83-8084-037-9.
Ferdiánová, V. Using anaglyphs in descriptive geometry. In: 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016: Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016 2016-10-26 Praha. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 194-200. ISBN 978-1-911218-17-3.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2016.
Kolcun, A., Ferdiánová, V. a Žáček, M. 36. konference o geometrii a grafice: 25. ročník mezinárodního sympózia o počítačové geometrii [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2016.
Ferdiánová, V. Akaki Tsereteli State University, Shota Rustaveli State University,Georgia. 2015.
Ferdiánová, V. Characterizations of some special curves in four-dimensional space. In: 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015: APLIMAT 2015 - 14th Conference on Applied Mathematics, Proceedings 2015-02-03 Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 276-282. ISBN 978-80-227-4314-3.
Ferdiánová, V. Rhodes University, JAR. 2015.
Žáček, M. a Ferdiánová, V. Solving Logic Problems with Associative Networks in the Course of Knowledge Representation. In: International Conference on Industrial Technology and Management Science: Advances in Computer Science Research 2014 China. France: ATLANTIS PRESS, 2015. ATLANTIS PRESS, 2015. s. 121-124. ISBN 978-94-6252-123-0.
Ferdiánová, V., Hrabálková, K. a Poruba, J. The influence of interactive materials on students' study results. In: Mathematica V, Scientific Issues. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 7-13. Mathematica V. ISBN 978-80-561-0296-1.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 21. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2015.
Ferdiánová, V. Curves Generated by Rotation in Four-Dimensional Space. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: 13th Conference of Applied Mathematics Proceedings. Bratislava: Publishing house of STU, 2014. Publishing house of STU, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: APLIMAT 2014. Bratislava: STU Bratislava. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Letní přírodovědná škola - Výprava do světa šifer [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: Teaching and learning science at all levels education. Kraków: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2014. s. 70-79. ISBN 978-83-7271-880-8.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do Přírody: Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Ferdiánová, V. a Konečná, P. Přírodovědný festival - Matematická cesta do země vycházejícího slunce [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Ferdiánová, V. Speciální případy křivek ve čtyřrozměrném. G - Slovak Journal for Geometry and Graphics. 2014, roč. 11, s. 29-38. ISSN 1336-524X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Problems of Secondary School's Students. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Kubíčková, M. a Trzyniecká, Z. 19 let ostravského semináře o výuce matematiky. Učitel matematiky. 2014, roč. 22, č. 2, s. 121-126. ISSN 1210-9037.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2014.
Šustek, J., Ferdiánová, V., Kolář, M. a Novotný, L. 24th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. PřF OU, Česká republika. 2014.
Ferdiánová, V. a Žáček, J. Algorithms of Convex hull for Four-Dimensional Cubes. In: APLIMAT 2013 Proceedings. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-227-3865-1.
Ferdiánová, V. Důležitost motivačních úloh v hodinách matematiky. ISBN 978-80-248-3251-7.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Ferdiánová, V. a Kolcun, A. Illumination model for the cylindrical Surface and ring-shaped light source. In: Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society. Prešov: Technická univerzita v Košicích se sídlem v Prešově, 2013. Technická univerzita v Košicích se sídlem v Prešově, 2013. s. 184-187. ISBN 1847-9065.
Ferdiánová, V. a Žáček, M. Motivation of Students for Geometry. In: 2nd International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, ICEEE 2013: Motivation of Students for Geometry 2013-09-23 Lodz, Poland. Lodz, Poland: IEEE Computer Society, 2013. IEEE Computer Society, 2013. s. 70-73. ISBN 978-1-4673-5093-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013, s. 59-69. ISSN 1802-825X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics.. In: XX. CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE Litoměřice 2013. Litoměřice. 2013.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Kolouch, O. a Šustek, J. 7th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Konečná, P., Šustek, J. a Ferdiánová, V. Kouzla Přírody: Kouzla Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Ferdiánová, V. Osvětlovací modely vrtu.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Levoča. 2012.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Ferdiánová, V., Hurtík, P. a Kolcun, A. Reconstruction of the borehole wall using video records. In: Aplimat 2012: 11th International Conference. s. 265-270. ISBN 978-80-89313-58-7.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. The innovation of a course Introduction to Mathematics. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 37-40. ISBN 978-80-8084-954-2.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Šustek, J. a Kolouch, O. 6th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Šustek, J., Malíková, R., Ferdiánová, V., Novotný, L., Havelková, M. a STOLAŘOVÁ, M. Matematická analýza. 2011.
Ferdiánová, V. Popularizace lineární algebry pro informatické obory.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Ferdiánová, V. a Hurtík, P. Rekonstrukce stěny vrtu z videa pořízeného kamerou. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. s. 11-16. ISBN 978-80-86407-32-6.
Ferdiánová, V. Rotace a kvaterniony ve čtyřrozměrném prostoru. In: Rotace a kvaterniony ve čtyřrozměrném prostoru. ISBN 978-80-248-2524-3.
Ferdiánová, V. Rotace těles ve čtyřrozměrním prostoru.
Malíková, R. a Ferdiánová, V. The 6th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Malíková, R. a Ferdiánová, V. The 7th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Ferdiánová, V. VISIBILITY CRITERION FOR FOUR-DIMENSIONAL GEOMETRIC SOLIDS. In: Aplimat 2011:10th International Conference. s. 639-644. ISBN 978-80-89313-51-8.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L. a Šustek, J. 5th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2011.
Malíková, R., Ferdiánová, V. a Novotný, L. 9. setkání matematických fyziků [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně a zajímavými pokusy z chemie [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2010.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2010.
Hančl, J., Šustek, J. a Ferdiánová, V. 4th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Hrádek ve Slezsku, Česká republika. 2010.


ZkratkaNázev předmětu
MACH2Matematika pro chemiky 2
VIMITVyužití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I
6UMI1Úvod do studia matematiky pro inform.
7VIMIVyužití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I
ALGOPAlgoritmy optimalizace
AMARKKapitoly z aplik. matematiky
KAMATKapitoly z aplikované matematiky
KONGOKonstrukční geometrie
MATH2Matematika 2
PPPR1Průběžná pedagogická praxe 1
SAMRASeminář z aplikované matematiky
SAMRKSeminář z aplikované matematiky
SEPRASeminář k pedagogickým praxím
SSMATZáklady matematiky
SYGEOSyntetická geometrie
WSSMTElementary Mathematics
XMAT1Matematika 1
XMAT2Matematika 2
XSMTMZáklady matematiky
XSSMTZáklady matematiky
YKOGSKonstrukční geometrie pro SŠ
YKOGZKonstrukční geometrie pro ZŠ
2MAT1Matematika 1
2MAT2Matematika 2
6GEO2Syntetic and construct geometry
6LAG4Linear Algebra 4
6MAN1Mathematical Analysis 1
6MAN2Mathematical Analysis 2
6TEMAMatrix Theory
7AMRKKapitoly z aplik. matematiky
7DMA1Didaktika matematiky 1
7GEO2Syntetická a konstrukční geometrie
7KAMTKapitoly z aplikované matematiky
7LAG4Lineární algebra 4
7MAN1Matematická analýza 1
7MAN2Matematická analýza 2
7MAT1Matematika pro přírodní vědy 1
7MAT2Matematika pro přírodní vědy 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7SAMASeminář z aplikované matematiky
7SMRKSeminář z aplikované matematiky
7TEMATeorie matic
7VPDMVybrané problémy z didaktiky matematiky
1AMAPKapitoly z aplikované matematiky
1AMRPSeminář z aplikované matematiky
1MARKKapitoly z aplik. matematiky
1SAMKSeminář z aplikované matematiky


AutorNázev práceTypRok
Filsáková KarolinaGeometrické úlohy řešené výpočtemdiplomová 2018 
Lakomá LucieSlovní úlohy v učebnicíchdiplomová 2018 
Mitoraj JosefMotivační úlohy z deskriptivní geometrie pro gymnáziadiplomová 2018 
Poruba JakubTělesa v Mongeově promítánídiplomová 2018 
Bazgierová EliškaRůzné pohledy na kuželosečkydiplomová 2017 
Kubiczková KláraGeometrická představivost u žáků středních školdiplomová 2017 
Davidová KláraAktivizační metody ve výuce matematikydiplomová 2016 
Hrabálková KateřinaGeoGebra ve vybraných oblastech vysokoškolské matematikydiplomová 2015 
Branny MichaelMascheroniho konstrukcebakalářská 2018 
Brzosková AndreaKomplexní čísla kolem násbakalářská 2017 
Maliňáková LuciePravděpodobnostní hádankybakalářská 2017 
Rusňák MartinSíla kryptoanalýzybakalářská 2017 
Filsáková KarolinaGeometrické důkazybakalářská 2016 
Kubinová MarkétaPranostiky ve světle statistikybakalářská 2016 
Kuliha MichalKlasifikace přímkových plochbakalářská 2016 
Poruba JakubGeometrické útvary v Mongeově promítáníbakalářská 2016 
Raška JiříVyužití výrokové logiky při řešení slovních úlohbakalářská 2016 
Spratková MonikaUplatnění finanční matematiky v praxibakalářská 2015 
Davidová KláraVyužití deskových her ve výuce přírodovědných předmětůbakalářská 2014 


Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a studentů ostravského regionu
Hlavní řešitelMgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Období6/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub