OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Lukáš Choleva

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Fialová AndreaStudium meiózy hybridních sekavců rodu /Cobitis/, jejichž rodičovské druhy mají rozdílnou fylogenetickou vzdálenostdiplomová 2017 
Nešporová KristýnaStudium chromozomové variability karasů obecných (/Carassius carassius/) z oblasti střední a severní Evropydiplomová 2017 
Parmová LucieGametogeneze skokanů rodu Pelophylax vybraných jedinců povodí Odry z pohledu cytogenetikydiplomová 2017 
Doležalová MarcelaStudium variability DNA v gametách hemiklonálně se rozmnožujících hybridních samců vodních skokanů rodu Pelophylax s využitím mikrosatelitových markerůdiplomová 2015 
Panáčová EliškaHOSTITELSKA SPECIFICITA A GEOGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ TASEMNIC RODU SPIROMETRAdiplomová 2014 
Bonczek VojtěchFylogeneze a charakteristika skupiny Anguimorpha (Plazi: šupinatí)bakalářská 2018 
Pravdová BarboraRevize evoluční historie slepýšů rodu Anguis (Plazi: šupinatí) v Evropěbakalářská 2018 
Dzvoníková GabrielaSituační studie kontaktu obojživelníků a jejich tradičních migračních cest s rychlostní silnicí ve výstavbě: příklad silnice I/11 Nebory-Oldřichovicebakalářská 2017 
Kopřivová VeronikaVyužití geometrické morfometrie pro identifikaci kryptické diverzity rybbakalářská 2017 
Balej PetrMikrorefugia plazů v refugiu Balkánského poloostrovabakalářská 2016 
Hořínková MarieGenetické interakce mezi původními a invazivními druhy evropských sladkovodních rybbakalářská 2016 
Labajová VeronikaRevize diverzity sekavců rodu Cobitis regionu mediteránní Evropybakalářská 2016 
Zajacová MarkétaMaternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropěbakalářská 2016 
Čorba VojtěchPtačí druhy jako indikátory znečištění životního prostředíbakalářská 2015 
Parmová LucieGametogeneze u asexuálních obratlovců z pohledu cytogenetikybakalářská 2014 
Doležalová MarcelaHemiklonální reprodukce v živočišné říšibakalářská 2013 


Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Molekulární cytogenetiky jakožto moderní nástroj biologických studií
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
Multilokusové testy dědičnosti a příbuzenských vztahů v čeledi Libellulidae (Odonata) a populacích rodu Pelophylax (Anura)
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub