Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Lukáš Choleva

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

DEMJANOVIČ, J., Janíková, K., Kočí, J., Stříbrná, T., Habalová, K., Choleva, L., Mokrejš, M., Beneš, V. a Hulva, P. Genomická data odhalují fylogeografickou strukturu a speciační mechanismy u druhového komplexu Pipistrellus pipistrellus.. In: Zoologické dny Praha 2018 2018-02-08 Praha. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR., 2018. s. 57-57. ISBN 978-80-87189-24-5.
Dolný, A., Šigutová, H., Ožana, S. a Choleva, L. How difficult is it to reintroduce a dragonfly? Fifteen years monitoring Leucorrhinia dubia at the receiving site. BIOL CONSERV. 2018, 218(2), s. 110-117. ISSN 0006-3207.
Janko, K., Pačes, J., Wilkinson-Herbots, H., Costa, R. J., Röslein, J., Drozd, P., IAKOVENKO, N., Ridl, J., Hroudová, M., Kočí, J., Reifová, R., Šlechtová, V. a Choleva, L. Hybrid asexuality as a primary postzygotic barrier between nascent species: On the interconnection between asexuality, hybridization and speciation. Molecular Ecology. 2018, roč. 27, 27(1), s. 248-263. ISSN 0962-1083.
Ožana, S., Choleva, L., Šigutová, H. a Dolný, A. Translocated population as a source of genetic variation for the original population: Fifteen years monitoring of Leucorrhinia dubia. In: ECOO 2018 5th European Congress on Odonatology. Brno, Mendelova Univerzita. 2018.
Hoffmann, A., Plötner, J., Pruvost, N., Christiansen, D., Röthlisberger, S., Choleva, L., Mikulíček, P., Cogălniceanu, D., Sas-Kovács, I., Shabanov, D., Morozov-Leonov, S. a Reyer, H. Genetic diversity and distribution patterns of diploid and polyploid hybrid water frog populations (Pelophylax esculentus complex) across Europe. MOL ECOL. 2015, č. 24, s. 4371-4391. ISSN 0962-1083.
Janko, K., Kotusz, J., De Gelas, K., Šlechtová, V., Opoldusová, Z., Drozd, P., CHOLEVA, L., Popiołek, M. a Baláž, M. Dynamic Formation of Asexual Diploid and Polyploid Lineages: Multilocus Analysis of Cobitis Reveals the Mechanisms Maintaining the Diversity of Clones. PLOS ONE. 2012, roč. 7, č. 7, s. 1-14. ISSN 1932-6203.


ZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIPRABiologické praktikum
CYTGECytogenetika
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
FSTCVCvičení z fylogeneze a systému strunatců
FSTOKFylogeneze a systém strunatců
FSTSBFylogeneze a systém strunatců
FYLSTFylogeneze a systém strunatců
OBEZOObecná zoologie
OBRCSObratlovci České republiky
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
XFSTSSystém a ekologie strunatců
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
ZOOGEZoogeografie
6BATRBatrachologie
6BISTBiodiverzita strunatců (přednáška)
6HERPHerpetologie
6OBZOObecná zoologie
7BAPRBakalářská práce
7BATRBatrachologie
7BISPBiodiverzita strunatců (přednáška)
7CYGECytogenetika
7DIPRDiplomová práce
7EEZGEvoluční a ekologická zoogeografie
7HERPHerpetologie
7OBCRObratlovci ČR
7OBZOObecná zoologie
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEC2Terénní cvičení 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AutorNázev práceTypRok
Zavadilová VeronikaPohyb bobuložravých ptáků a rozmanitost plastidové DNA jmelí (Viscum) ve střední Evropědiplomová 2019 
Fialová AndreaStudium meiózy hybridních sekavců rodu /Cobitis/, jejichž rodičovské druhy mají rozdílnou fylogenetickou vzdálenostdiplomová 2017 
Nešporová KristýnaStudium chromozomové variability karasů obecných (/Carassius carassius/) z oblasti střední a severní Evropydiplomová 2017 
Parmová LucieGametogeneze skokanů rodu Pelophylax vybraných jedinců povodí Odry z pohledu cytogenetikydiplomová 2017 
Doležalová MarcelaStudium variability DNA v gametách hemiklonálně se rozmnožujících hybridních samců vodních skokanů rodu Pelophylax s využitím mikrosatelitových markerůdiplomová 2015 
Panáčová EliškaHOSTITELSKA SPECIFICITA A GEOGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ TASEMNIC RODU SPIROMETRAdiplomová 2014 
Hanzlová BarboraVýskyt drozdů (Turdus) na území České republiky ve vztahu k rozšíření jmelí (Viscum)bakalářská 2019 
Machel PatrikUnisexuální populace nejsou jen samičí doménou: příklady vzniku a přežívání vše-samčích populací mezi obratlovcibakalářská 2019 
Bonczek VojtěchFylogeneze a charakteristika skupiny Anguimorpha (Plazi: šupinatí)bakalářská 2018 
Kolečkář LadislavMetody RAD sekvenování v populační genetice a evolucibakalářská 2018 
Pravdová BarboraRevize evoluční historie slepýšů rodu Anguis (Plazi: šupinatí) v Evropěbakalářská 2018 
Dzvoníková GabrielaSituační studie kontaktu obojživelníků a jejich tradičních migračních cest s rychlostní silnicí ve výstavbě: příklad silnice I/11 Nebory-Oldřichovicebakalářská 2017 
Kopřivová VeronikaVyužití geometrické morfometrie pro identifikaci kryptické diverzity rybbakalářská 2017 
Balej PetrMikrorefugia plazů v refugiu Balkánského poloostrovabakalářská 2016 
Hořínková MarieGenetické interakce mezi původními a invazivními druhy evropských sladkovodních rybbakalářská 2016 
Labajová VeronikaRevize diverzity sekavců rodu Cobitis regionu mediteránní Evropybakalářská 2016 
Zajacová MarkétaMaternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropěbakalářská 2016 
Čorba VojtěchPtačí druhy jako indikátory znečištění životního prostředíbakalářská 2015 
Parmová LucieGametogeneze u asexuálních obratlovců z pohledu cytogenetikybakalářská 2014 
Doležalová MarcelaHemiklonální reprodukce v živočišné říšibakalářská 2013 


Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Moderní cizojazyčná odborná literatura pro tvorbu nových a zásadní přepracování stávajících předmětů na Katedře biologie a ekologie
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Molekulární cytogenetiky jakožto moderní nástroj biologických studií
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
Multilokusové testy dědičnosti a příbuzenských vztahů v čeledi Libellulidae (Odonata) a populacích rodu Pelophylax (Anura)
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub