Mezinárodní koordinátoři kateder

Katedra biologie a ekologie

Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.

Katedra fyzické geografie a geoekologie

RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Katedra fyziky

Mgr. Miroslav Kolos, Ph.D.

Katedra chemie

Mgr. Gabriela Zelenková, Ph.D.

Katedra informatiky a počítačů

Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.

Katedra matematiky

RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2021