Mezinárodní koordinátoři kateder

Katedra biologie a ekologie

doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Mgr. Tereza Stachurová, Ph.D.


Katedra fyzické geografie a geoekologie

RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.


Katedra fyziky

RNDr. Miroslav Kolos, Ph.D.


Katedra chemie

Mgr. Gabriela Zelenková, Ph.D.


Katedra informatiky a počítačů

Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.


Katedra matematiky

Bc. Lucie Žárníková


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2023