Mezinárodní koordinátoři kateder

Katedra biologie a ekologie

Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.

Katedra fyzické geografie a geoekologie

RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Katedra fyziky

doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.

Katedra chemie

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Katedra informatiky a počítačů

RNDr. Tomáš Sochor, CSc.

Katedra matematiky

Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

PhDr. Martin Solik, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2017