Oddělení internacionalizace

Oddělení řeší mezinárodní vztahy, internacionalizaci a její koordinaci. To zahrnuje mimo jiné budování mezinárodních partnerství Přírodovědecké Fakulty Ostravské Univerzity se zahraničními univerzitami nejen v rámci Evropské unie, ale také v širším světě – zejména pak ve východní Evropě, Asii a Americe. Oddělení řeší aktivně propagaci fakulty a univerzity v zahraničí, komplexně zpracovává administrativu, která se týká studijních a zaměstnaneckých mobilit v programech Erasmus+ a CEEPUS. Zároveň podporuje, organizuje a koordinuje výjezdy studentů i pedagogů a poskytuje související služby. Agenda čítá také přípravu a evidenci mezinárodních smluv, organizaci informačních i osvětových akcí a seminářů. Přidanou hodnotou oddělení jsou pak služby zahraničním studentům – ať už v oblasti ubytování či studia nebo poradenství.


Mgr. Markéta Kopecká
Mgr. Markéta Kopecká
specialistka pro internacionalizaci
telefon: 553 46 2105, 739 338 653
e-mail:
Bc. Markéta Kotalová
Bc. Markéta Kotalová
specialistka pro nábor a péči o studenty
telefon: 553 46 2113, 739 338 653
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2023