CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Z Přírodovědecké fakulty OU participují ve třech sítích programu CEEPUS čtyři katedry. Fakulta aspiruje na komplexní zapojení všech kateder do tohoto středoevropského programu mobilit. Mezi hlavní výhody, které jsou v programu CEEPUS často zmiňovány, patří možnost nominace pouze jeden semestr dopředu, on-line administrace (registrace a přihlášky), stipendium je vypláceno v hostitelské zemi, možnost využívat CEEPUS na mobility v rámci "joint degree" programů, možnosť praktických stáží (minimální délka 1 měsíc) a možnost participace formou "freemover". Kromě toho CEEPUS podporuje účast studentů na letních školách a tzv. krátkdodobých exkurzích po konzultaci s Národní agenturou v Praze.

Katedry PřF OU, zapojené do sítí programu CEEPUS:

Katedra matematiky:

CIII-HU-0028-09-1516 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

Katedra chemie:

CIII-CZ-0212-11-1718 Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods

Katedra fyziky a Katedra biologie a ekologie:

CIII-SK-1018-03-1718 Biology, Biotechnology and Food Sciences

Více informací k programu CEEPUS.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020