OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Pavel Hulva

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 419, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2317
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Hulva, P., Woznicová, V., Černá Bolfíková, B., Jindřichová, M., Benešová, M., Myslajek, R. W., Nowak, S., Szewczyk, M., Niedźwiecka, N., Figura, M., Hájková, A., Sándor, A. D., Zyka, V., Romportl, D., Kutal, M., Finďo, S. a Antal, V. Wolves at the crossroad: fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe.. DIVERS DISTRIB. 2018, č. 24, s. 179-192. ISSN 1366-9516.
Montana, L., Caniglia, R., Galaverni, M., Fabbri, E., Ahmed, A., Černá Bolfíková, B., Czarnomska, S. D., Galov, A., Godinho, R., Hindrikson, M., Hulva, P., Jedrzejewska, B., Jelenčič, M., Kutal, M., Saarma, U., Skrbinšek, T. a Randi, E. Combining phylogenetic and demographic inferences to assess the extent and origin of the genetic diversity in an isolated wolf population.. PLOS ONE. 2017, č. 12, s. 1-19. ISSN 1932-6203.
Hulva, P., Farkašová, H., Hron, T., Pačes, J., Benda, P., Gifford, R. J. a Elleder, D. Discovery of an endogenous Deltaretrovirus in the genome of long-fingered bats (Chiroptera: Miniopteridae).. P NATL ACAD SCI USA. 2017, č. 114, s. 3145-3150. ISSN 0027-8424.
Mitková, B., Hrazdilová, K., D´Amico, G., Duscher, G. G., Suchentrunk, F., Forejtek, P., Gherman, C. M., Matei, I. A., Ionica, A. M., Daskalaki, A. A., Mihalca, A. D., Votýpka, J., Hulva, P. a Modrý, D. Eurasian golden jackal as important host of canine vector-borne protists.. Parasites and Vectors. 2017, č. 10, s. 1-11. ISSN 1756-3305.
Černá Bolfíková, B., Eliášová, K., Loudová, M., Kryštufek, B., Lymberakis, P., Sándor, A. D. a Hulva, P. Glacial allopatry vs. postglacial parapatry and peripatry: the case of hedgehogs.. PEERJ. 2017, č. 5, s. 1-21. ISSN 2167-8359.
Hulva, P., Centeno-Cuadros, A., Romportl, D., Santoro, S., Stříbrná, T., Shohami, D., Evin, A., Tsoar, A., Benda, P., Horáček, I. a Nathan, R. Habitat use, but not gene flow, is influenced by human activities in two ecotypes of Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus).. MOL ECOL. 2017, č. 26, s. 6224-6237. ISSN 0962-1083.
Bilgin, R., Gurun, K., Rebelo, H., Puechmaille, S. J., Maraci, O., Presetnik, P., Benda, P., Hulva, P., Ibánez, C., Hamidovic, D., Fressel, N., Horáček, I., Karatas, A., Karatas, A., Allegriny, B., Georgiakakis, P., Gazaryan, S., Nagy, Z. L., Abi-Said, M. a Lučan, R. K. et al. Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche modeling: A new paradigm for the recolonization of Europe?. MOL PHYLOGENET EVOL. 2016, č. 99, s. 323-336. ISSN 1055-7903.
Starcová, M., Vohralík, V., Kryštufek, B., Černá Bolfíková, B. a Hulva, P. Phylogeography of the Alpine shrew, Sorexalpinus (Soricidae, Mammalia).. FOLIA ZOOL. 2016, č. 65, s. 107-116. ISSN 0139-7893.
Zemanová, H., Černá Bolfíková, B., Brandlová, K., Hejcmanová, P. a Hulva, P. Conservation genetics of the Western Derby eland (Taurotragusderbianusderbianus) in Senegal: integration of pedigree and microsatellite data.. MAMM BIOL. 2015, č. 80, s. 328-332. ISSN 1616-5047.
Bogdanowicz, W., Hulva, P., Černá Bolfíková, B., Bus, M. M., Rychlicka, E., Sztencel-Jablonka, A., Cistrone, L. a Russo, D. Cryptic diversity of Italian bats and the role of the Apennine refugium in the phylogeography of the western Palaearctic.. ZOOL J LINN SOC-LOND. 2015, č. 174, s. 635-648. ISSN 0024-4082.
Smetanová, M., Černá Bolfíková, B., Randi, E., Caniglia, R., Fabbri, E., Galaverni, M., Kutal, M. a Hulva, P. From wolves to dogs, and back: Genetic composition of the Czechoslovakian wolfdog.. PLOS ONE. 2015, č. 10, s. 1-11. ISSN 1932-6203.
Pfäffle , M., Černá Bolfíková , B., Hulva, P. a Petney , T. Different parasite faunas in sympatric populations of sister hedgehog species in a secondary contact zone. PLoS One. 2014, č. 9, s. -1-0. ISSN 1932-6203.
Herdina , A., Hulva, P., Horáček , I., Benda , P., Mayer , C., Hilgers , H. a Metscher , B. D. MicroCT imaging reveals morphometric baculum differences for discriminating the cryptic species Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. ACTA CHIROPTEROLOGICA. 2014, č. 16, s. 157-168. ISSN 1508-1109.
Randi, E., Hulva, P., Fabbri, E., Galaverni, M., Galov, A., Kusak, J., Bigi, D., Černá Bolfíková, B., Smetanová, M. a Caniglia, R. Multilocus detection of wolf x dog hybridization in Italy, and guidelines for marker selection.. PLOS ONE. 2014, č. 9, s. 1-13. ISSN 1932-6203.
Kočárek, P., John, V. a Hulva, P. Fylogenetická pozice epizoických linií mění pohled na evoluční historii škvorů. In: Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Masarykova Univerzita, 2013. s. 117-117. ISBN 978-80-87189-14-6.
Kočárek, P., John, V. a Hulva, P. Fylogenetická pozice epizoických linií mění pohled na evoluční historii škvorů. In: Zoologické dny Brno 2013. Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR. 2013.
Koubínová, D., Irwin, N., Hulva, P., Koubek, P. a Zima, J. Hidden diversity in Senegalese bats and associated findings in the systematics of the family Vespertilionidae.. Frontiers in Zoology. 2013, č. 10, s. 1-16. ISSN 1742-9994.
Dool, S., Puechmaille, S., Dietz, C., Juste, J., Hulva, P., Roué, S., Petit, E., Jones, G., Russo, D., Toffoli, R., Viglino, A., Martinoli, A., Rossiter, S., Teeling, E. a Ibánez, C. Phylogeography and postglacial recolonization of Europe by Rhinolophus hipposideros: Evidence from multiple genetic markers. MOL ECOL. 2013, č. 22, s. 4055-4070. ISSN 0962-1083.
Černá Bolfíková, B., Konečný, A., Pfaeffle, M., Skuballa, J. a Hulva, P. Population biology of establishment in New Zealand hedgehogs inferred from genetic and historical data: Conflict or compromise?. MOL ECOL. 2013, č. 22, s. 3709-3720. ISSN 0962-1083.
Kočárek, P., John, V. a Hulva, P. When the Body Hides the Ancestry: Phylogeny of Morphologically Modified Epizoic Earwigs Based on Molecular Evidence. PLOS ONE. 2013, roč. 8, s. 1-9. ISSN 1932-6203.
Bilgin, R., Gürün, K., Maraci, Ö., Furman, A., Hulva, P., Çoraman, E., Lučan, R. K., Bartonička, T. a Horáček, I. Syntopic Occurrence in Turkey Supports Separate Species Status for Miniopterus schreibersii schreibersii and M. schreibersii pallidus (Mammalia: Chiroptera). ACTA CHIROPTEROL. 2012, č. 14, s. 279-289. ISSN 1508-1109.


ZkratkaNázev předmětu
EVOOBEvoluce obratlovců
FSTCVCvičení z fylogeneze a systému strunatců
FSTOKFylogeneze a systém strunatců
FSTSBFylogeneze a systém strunatců
FYLSTFylogeneze a systém strunatců
MAMALMammaliologie
MAMMAMammaliologie
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
WMOSYFundamentals of molecular systematics
XFSTSSystém a ekologie strunatců
ZAMOSZáklady molekulární systematiky
ZAMSSZáklady molekulární systematiky
ZOOGEZoogeografie
7BAPRBakalářská práce
7BISPBiodiverzita strunatců (přednáška)
7DIPRDiplomová práce
7EEZGEvoluční a ekologická zoogeografie
7EVOBEvoluce obratlovců
7MAMMMammaliologie
7MOSEMolekulární systematika a ekologie
7OBCRObratlovci ČR
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7ZEBIZáklady evoluční biologie


AutorNázev práceTypRok
Mrázek LubomírKrajnná genetika prasete divokého (Sus scrofa) ve střední Evropědiplomová 2017 
Miketová NikolaPopulační biologie migratorních netopýrů v oblasti Moravské bránydiplomová 2015 
Novák JiříFylogeografie a populační struktura západopalearktických netopýrů rodu Myotisbakalářská 2018 
Blokešová PetraFylogeografie a populační struktura krajty zelené (Morelia viridis)bakalářská 2017 
Ladányiová MonikaEvoluce a ekologie savců v urbánním prostředíbakalářská 2017 
Linhartová MarkétaFylogeografie evropských šelembakalářská 2016 
Mrázek LubomírFylogeografie a evoluční historie prasete divokého (Sus scrofa)bakalářská 2015 


Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2015 - 4/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Rámcové programy EU
Stavukončený
Populační a krajinná genetika vlka obecného ve střední Evropě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Populační a krajinná genetika vybraných druhů savců
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub