OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Šárka Cimalová

Šárka Cimalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 405, budova M
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2325
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1988 – 1993Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie
1984 – 1988Gymnázium Orlová

Kvalifikace

2009Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, obor Botanika

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2004Tvorba distančních výukových opor

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2000 – dosudOstravská univerzita
1994 – 1999AOPK ČR, Ostrava

Odborné zaměření

Ekologie a diverzita vegetace
Funkční ekologie rostlin
Synantropní flóra a vegetace Evropy a JV Asie
Regionální botanika, inventarizace a management, ochrana přírody

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016International Weed Science Society
2015International Association for Vegetation Science
2013 – dosudActa Musei Beskidensis (dříve Práce a Studie Muzea Beskyd)
2009 – dosudČeská společnost pro ekologii
2001 – dosudActa Musei Silesiae (dříve Časopis Slezského Zemského Muzea v Opavě)
1995 – dosudČeská botanická společnost

Působení v zahraničí

září 2017University of Córdoba/ Španělsko/ Erasmus
září 2014Harran Üniversitesi Şanlıurfa / Turecko / Erasmus
květen 2014Escola Superior Agrária de Elvas Portalegre/ Portugalsko/ Erasmus
červen 2012Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/ Turecko / Erasmus
červen 2010Albert–Ludwigs–Universität Freiburg / Německo / Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilá (slovem / písmem / porozuměním)
Ruštinamírně pokročilá - pokročilá (slovem / písmem / porozuměním)
Polštinamírně pokročilá (porozuměním)


Vybrané publikace

Bitomský, M., Mládek, J. a Cimalová, Š. Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 2018, č. 31, s. 1-6. ISSN 14338319.

Všechny publikace

Bitomský, M., Mládek, J. a Cimalová, Š. Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 2018, č. 31, s. 1-6. ISSN 14338319.
Cimalová, Š. Co roste na skládkách?. In: Svět rostlin - T film. Ostrava. 2016.
Plátek, M., Šandera, M., Cimalová, Š. a Benda, D. Návrat želvy bahenní do přírody České republiky: výjimečný potenciál pískovny Hulín pro biodiverzitu. 2016.
Cimalová, Š. a Gřundělová, A. Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. Acta Musei Beskidensis. 2016, s. 11-24.
Cimalová, Š. a Gřundělová, A. Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. In: Naše příroda 2 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Vepštaite-Monstaviče , I., Stanevičiene , R., Luksa, J., Strazdaite-Žieliene , Ž., Naumovas , D., Žilakauskis , A., Cimalová, Š. a Serviene , E. The impact of biogeography on diversity of yeast and killer viruses. In: Experimental Approaches to Evolution and Ecology Using Yeast and Other Model Systems: The impact of biogeography on diversity of yeast and killer viruses. EMBO conference 2016-10-19 Heidelberg. s. 124-124.
Cimalová, Š. Vegetation of the Landfill Supíkovice (Olomouc Region, Czech Republic). Acta Musei Silesiae. 2016, č. 65, s. 75-81. ISSN 2336-3193.
Bitomský, M. a Cimalová, Š. Which physical traits of weed seeds determine food preferences of granivorous ground beetles (Coleoptera: Carabidae). In: 7th International Weed Science Congres: 7TH INTERNATIONAL WEED SCIENCE CONGRESS "Weed Science and Management to Feed the Planet" 2016-06-19 Praha. s. 656-656.
Živný, M. a Cimalová, Š. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Epipaleolit a neolit.. 2015.
Bitomský, M. a Cimalová, Š. Seed mass diversity in weed plant communities on the Central European spatial scale. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Brno. 2015.
Bitomský, M. a Cimalová, Š. Seed mass diversity in weed plant communities on the Central European spatial scale. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science; Book of abstracts 2015-07-19 Brno. Brno: Masaryk University, 2015. Masaryk University, 2015. s. 46-46. ISBN 978-80-210-7860-4.
Cimalová, Š. Letní přírodovědná škola - sekce biologie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Cimalová, Š. Nebojme se trav - soubor pracovních listů. 2014.
Cimalová, Š. Příroda v noci - sekce biologie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII.. Acta Musei Silesiae. 2014, č. 63, s. 69-82. ISSN 2336-3193.
Cimalová, Š. Letní přírodovědná škola na KBE [Workshop]. PřF OU, Chittussiho 10, Ostrava-Slezská Ostrava, Česká republika. 2013.
Cimalová, Š. Orchideje jako synantropní druhy?. In: Sborník z konference "Příroda ve městě". Ostravská univerzita Přf OU, 2013. s. 2-3.
Cimalová, Š. Orchideje jako synantropní druhy?. In: Příroda ve městě. Ostrava: EKOFILM 2013. 2013.
Balner, V., Beneš, J., Bezděčka, P., Bezděčková, K., Cimalová, Š., Číhal, L., Deckerová, H., Dolný, A., Dvořák, L., Gajdošík, M., Graca, M., Holuša, J., Holý, K., Horká, I., Horsák, M., Hudeček, J., Jarošová, L., Kočárek, P., Kupka, J. a Kuras, T. et al. Příroda Slezska. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2013. 480 s. ISBN 978-80-86224-95-4.
Cimalová, Š. Rostliny v pohybu; Léčivky a jejich vlastnosti - soubor pracovních listů. 2013.
Cimalová, Š. a Kunc, T. Synantropní druhy vstavačovitých (Orchidaceae) a ekologické charakteristiky jejich přirozených a a synantropních habitatů. In: Ekologie 2013. Česká společnost pro ekologii, 2013. s. 36-36.
Cimalová, Š. a Kunc, T. Vstavačovité na synantropních stanovištích (Ekologická valence druhů). In: Ekologie 2013, Brno. Brno: Česká společnost pro ekologii. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Cimalová, Š. Cereal weeds on extensively cultivated fields in Zonguldak province (Turkey). In: International Biological Conference on the Middle and Central Asia. Biodiversity and its Conservation. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Cimalová, Š. Ekologické charakteristiky území Severní Moravy s potenciálním výskytem polních kultur: Metodický podklad pro velkoplošný sběr dat. 2012.
Cimalová, Š. Interesting weed records from cereal fields in Zonguldak province (Turkey). Časopis slezského zemského muzea (A). 2012, roč. 61, č. 3, s. 219-225. ISSN 1211-3026.
Plášek, V., Cimalová, Š. a Tureček, T. International Biological Conference on the Middle and Central Asia Biodiversity and its Conservation [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2012, roč. 61, č. 3, s. 255-264. ISSN 1211-3026.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Opálková, M. a Cimalová, Š. Analysis of synanthropic vegetation in the territory of the city of Ostrava. Časopis Slezského zemského muzea (A). 2011, roč. 60, s. 201-212. ISSN 1211-3026.
Plášek, V., Cimalová, Š., Hlisnikovský, D. a Prymusová, Z. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2011, roč. 60, č. 3, s. 284-288. ISSN 1211-3026.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M., Koníček, L., Bartošová, R., Houdková, Z. a Cimalová, Š. 2. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Cimalová, Š. Monitoring chráněných území Moravskoslezského kraje - cévnaté rostliny. In: Ochrana přírody Moravskoslezského kraje. Ostrava: Moravskoslezský kraj, odbor ŽP. 2010.
Cimalová, Š., Hlavatá, J., Kučová, A., Foltynová, P. a Pfeiferová, A. Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin. Časopis slezského zemského muzea (A). 2010, roč. 59, č. 3, s. 233-251. ISSN 1211-3026.
Hlavatá, P., Cimalová, Š., Foltynová, P., Kučová, A., Pfeiferová, A., Plášek, V. a Tureček, T. Update of Red list of vascular plants and bryophytes in Moravian-Silesian region. In: International biological konference, Wigry 2010. Wigry: Wigierski Park narodowy. 2010.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2010, roč. 59, č. 3, s. 273-280. ISSN 1211-3026.
Cimalová, Š. a Lososová, Z. Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effects of environmental factors on species composition. PLANT ECOLOGY. 2009, roč. 203, s. 45-57. ISSN 1385-0237.
Lososová, Z. a Cimalová, Š. Effect of different cultivation types on native and alien weed species richness and diversity in Moravia (Czech Republic). BASIC AND APPLIED ECOLOGY. 2009, č. 10, s. 456-465. ISSN 1439-1791.
Drozd, P., Dolný, A., Kočárek, P., Plášek, V., Cimalová, Š. a Horká, I. Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy: II. celostátní konference České společnosti pro ekologii [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Cimalová, Š. SEGETÁLNÍ VEGETACE SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVY. 2009.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2009, roč. 58, č. 3, s. 239-242. ISSN 1211-3026.
Kočárek, P., Plášek, V., Malachová, K. a Cimalová, Š. Environmental changes and biological assessment IV. 2008.
Cimalová, Š., Chytrý, M. a Lososová, Z. Local and regional factors determining species composition of Central European weed vegetation. In: 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: MU, 2008. MU, 2008. s. 27-27.
Lososová, Z. a Cimalová, Š. Native and alien weed species richness and diversity under different regime of disturbances. In: 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: MU-Brno, 2008. MU-Brno, 2008. s. 71-71. ISBN 978-80-210-4585-9.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I.. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2008, roč. 57, č. 1, s. 45-48. ISSN 1211-3026.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2008, roč. 57, č. 3, s. 271-275. ISSN 1211-3026.
Cimalová, Š. Alien and invasive species of the Odra watershed river vegetation. In: Mezinárodní Biologická konference. Opole. 2007.
Cimalová, Š. LANDSCAPE COVER EFFECTS ON WEED VEGETATION COMPOSITION (METHODOLOGY BASED ON USING GIS). In: Threatened Weedy Plant Species. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007. Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007. s. 15-17. ISBN 978-80-8069-949-9.
Cimalová, Š. Nepůvodní a invazní druhy břehových porostů povodí Odry. In: Przyrodnicze wartości Polsko-Czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Opole: Lis, J.A. & Mazur, M., 2007. Lis, J.A. & Mazur, M., 2007. s. 221-221.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Regionální botanika. 2007.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Podolinská, J., Militký, J., Zelená, S., Nezval, J., Čajánek, M., Kalina, J., Cimalová, Š., Urban, O. a Marek, M. Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 126-126. ISBN 1213-6670.
Lososová, Z., Chytrý, M., Cimalová, Š., Otýpková, Z., Pyšek, P. a Tichý, L. CLASSIFICATION OF WEED VEGETATION OF ARABLE LAND IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. FOLIA GEOBOT. 2006, s. 259-273. ISSN 1211-9520.
Cimalová, Š. Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2006, roč. 55, s. 165-192. ISSN 1211-3026.
Cimalová, Š. Komplexní vyhodnocení rostlinných společenstev monitorovaných profilů vodních toků povodí Odry. 2006.
Plášek, V., Cimalová, Š., Tureček, T. a Drobíková, L. Live Bryological Exposition -The New Phenomenon in Botanical Gardens of The Central Europe. In: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Szczyrk. 2006.
Plášek, V., Cimalová, Š., Tureček, T. a Drobiková, L. Mechárium - unikátní výuková expozice mechorostů. 2006.
Cimalová, Š. LANDSCAPE COVER EFFECTS ON WEED VEGETATION COMPOSITION (METHODOLOGY BASED ON USING GIS)/ Vliv krajinného pokryvu na druhovou skladbu plevelové vegetace (metodika s využitím GIS). In: Threatened weedy plant species/ Ohrozené druhy burín. Nitra. 2005.
Cimalová, Š. Využití GIS ve studiu závislosti skladby plevelové segetální vegetace na krajinném pokryvu. 2005.
Dolný, A., Kočárek, P., Cimalová, Š., Ulčák, Z. a Krpeš, V. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. 2004.
Cimalová, Š. Polní plevele - bioindikační složka agrocenóz severní Moravy. In: BIOINDIKACE II: 2003-10-16 Bartošovice.
Cimalová, Š. a Tureček, T. Výuková systematická expozice Botanické zahrady PřF OU. 2004.
Cimalová, Š. Vzácné a ohrožené druhy plevelů regionu - revize lokalit a založení semenné banky. 2004.
Lososová, Z., Chytrý, M., Cimalová, Š., Kropáč, Z., Otýpková, Z., Pyšek, P. a Tichý, L. Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. J VEG SCI. 2004, roč. 15, č. 3, s. 415-422. ISSN 1100-9233.
Cimalová, Š. Biosystematická studie polyploidního komplexu Campanula patula: G4 2268. 2003.
Cimalová, Š. Diverzita rostlin na ostrovních biotopech odkališť. 2003.
Cimalová, Š. a Plášek, V. Inventarizace botanických sbírek a založení odborného herbária na PřF OU Ostrava. 2003.
Cimalová, Š. Segetální vegetace severní Moravy a Slezska. 2003.
Cimalová, Š. Společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů; č. FRVŠ G4: 757. 2003.
Cimalová, Š. Společenstva teplomilných lemů třídy Trifolio-Geranietea v České Republice. č.:FRVŠ G4: 2274. 2003.
Cimalová, Š. Srovnání sukcese řasových společenstev rybníků různého stáří č.: FRVŠ G4:248. 2003.
Cimalová, Š. Studijně-výstavní kolekce odlitků rostlinných druhů Evropy. č. FRVŠ G4:789. 2003.
Cimalová, Š. Vytvoření databáze lokalit Orchideaceae v jižních a západních Čechách. č.: FRVŠ G4:1291. 2003.
Cimalová, Š. Hodnocení stavu plevelových cenóz v ostravském regionu jako sezónně dynamické složky. 2002.
Cimalová, Š. Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu Natura 2000. Časopis Slezského Zemského muzea. 2001, roč. 50, s. 42-50. ISSN 0323-0627.


ZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BCHRZBiologie chráněných druhů rostlin a živ.
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
FVRSBFylogeneze a systém výtr. a sem. rostlin
FYLDIFylogeneze a diverzita organizmů
FYLVRFylogeneze a systém vyšších rostlin
KVECRKvětena a vegetace České republiky
MOMEBModerní metody sběru a vyhodn.botan.dat
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
RESYBRepetitorium syst. biologie pro učitele
TECV2Terénní cvičení z biologie 2
TECV3Terénní cvičení z biologie 3
VEGSEVegetace střední Evropy
VEGSSVegetace střední Evropy
WFEX1Field excursion 1
WFEX2Field excursion 2
XBCHRBiologie chráněných druhů rostlin a živ.
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YFVROFylogeneze a systém výtr. a sem. rostlin
7BAPRBakalářská práce
7BIRCBiodiverzita rostlin (cvičení)
7BIRPBiodiverzita rostlin (přednáška)
7BODAModerní metody sběru a vyhodn.botan.dat
7DEPRDeterminační praktikum - rostliny
7DIPRDiplomová práce
7DOZRDruhová ochrana živočichů a rostlin
7KVCRKvětena České republiky
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEC2Terénní cvičení 2
7TEC3Terénní cvičení 3
7VECRVegetace ČR


AutorNázev práceTypRok
Gavlasová PetraRostlinné indikátory klimatických změn modelového území CHKO Beskydydiplomová 2018 
Bitomský MartinZákonitosti diverzity semen plevelů na velkoplošné škále Evropydiplomová 2016 
Dudková KateřinaTaxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L.diplomová 2016 
Nekorancová EvaAnalýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníkudiplomová 2016 
Hlavatá JanaAnalýza skladby a druhové bohatosti přírodních typů vegetace v povodí Vsetínské Bečvydiplomová 2011 
Pfeiferová AnnaAnalýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odrydiplomová 2011 
Hlinka TomášZměny luční vegetace na Bílém Kříži: Vliv managementu a sezónní změnydiplomová 2009 
Toman MarekAnalýza vegetace lokálního ÚSES Krnov - Krásné Loučky a návrh funkčního biokoridorudiplomová 2009 
Bulvová HanaFloristická studie území východně od Ivančicdiplomová 2008 
Mičková PetraStudium vegetace obnažených den vybraných rybníků v CHKO Poodří a blízkém okolídiplomová 2008 
Pospíšilová IvaEkobiologická studie taxonů Betula pendula a Betula pubescens v CHKO Litovelské Pomoravídiplomová 2008 
Koloničná TáňaSrovnání metod prostorové analýzy v rostlinné ekologiidiplomová 2007 
Poláchová AndreaPřirozená obnova bukového porostu v Píseckých horáchdiplomová 2006 
Němcová KláraDynamika vegetace v ekotonových společenstvechbakalářská 2018 
Gavlasová PetraSrovnání botanických databází se zaměřením na znaky rostlinbakalářská 2016 
Gřundělová AlžbětaZhodnocení skladby vegetace nivy revitalizované části toku řeky Bílovkybakalářská 2015 
Hlisnikovský DavidFerroviatická flóra okresu Ostrava-městobakalářská 2015 
Bitomský MartinTloušťka osemení v kontextu semenné predace granivorními střevlíky (Coleoptera, Carabidae)bakalářská 2014 
Cyroňová JanaVědecký herbář Ostravské univerzitybakalářská 2014 
Dudková KateřinaSynantropní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)bakalářská 2014 
Honzková MichaelaAnalýza aktuální vegetace vybraných odvalů Ostravybakalářská 2014 
Máhriková LuciaRuderálna vegetácia starých ľudských sídel západnej časti regiónu Horná Oravabakalářská 2014 
Nekorancová EvaSpolečenstva štěrkových náplavů horských potoků v CHKO Jeseníkybakalářská 2014 
Plucnarová DenisaAktuální lesní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)bakalářská 2014 
Kunc TomášVýskyt vstavačovitých (Orchidaceae Juss.) na synantropních stanovištích severní Moravy a Slezskabakalářská 2013 
Opálková MarieAnalýza synantropní vegetace na území města Ostravy.bakalářská 2011 
Sokola OndřejZměny vegetace lužního lesa přírodního parku Záhlinické rybníkybakalářská 2011 
Machalová SimonaNávrh strategického plánu likvidace vybraných invazních druhů rostlin v CHKO Poodříbakalářská 2010 
Šťastný PetrStudium břehových porostů dolního toku řeky Moravybakalářská 2010 
Čolasová SimonaEkologické vlastnosti vybraných nepůvodních druhů břehových porostůbakalářská 2009 
Hlavatá JanaStudium břehových porostů Vsetínské Bečvybakalářská 2009 
Pfeiferová AnnaStudium pobřežní vegetace Lanškrounských rybníkůbakalářská 2009 
Juráková JanaVývoj vegetace úhorů v dvouletém obdobíbakalářská 2008 
Velčovská MartinaStudium břehových porostů řeky Mohelnicebakalářská 2008 
Juřica JanMapování populací Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes subsp. majalis na Oderskubakalářská 2007 
Šigutová LucieZhodnocení stavu břehových porostů toku Morávkybakalářská 2007 
Gbelcová AlenaRozšíření a ekobiologie druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica v Bílých Karpatechbakalářská 2006 
Hlinka TomášSrovnávací studium vegetace lomů na Žulovskubakalářská 2006 
Kovářová AnežkaVodní a mokřadní fytocenózy v těžbou ovlivněném území Karviná-Darkov a Louky nad Olšíbakalářská 2006 
Mičková PetraInventarizační botanický průzkum přírodní památky Kamenná u Staříčebakalářská 2006 
Holubová DanaBotanický průzkum lyžařského areálu - Kopřivnice, Červený kámen, za účelem návrhu managementubakalářská 2005 


Komplexní inovace biologických terénních cvičení s ohledem na program výchovy
Hlavní řešitelMgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Aktualizace Červeného seznamu rostlin a mechorostů Moravskolezského kraje
Hlavní řešitelMgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub