Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Biologie - Matematika

Studijní program
Biologie
Specializace kombinace
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Matematika

Studijní program v kostce

Baví Tě matematika? Nechceš se učit různé poučky zpaměti a raději si vše logicky odvodíš? Pojď studovat matematiku. Bakalářské studium matematiky na Ostravské univerzitě Ti poskytne rozsáhlé znalosti vyšší matematiky. Zajímá Tě, jak funguje navigace v autě? Jsou rodná čísla nějaká náhodná čísla? Jak se pozná, že jsi zadal špatné číslo bankovního účtu? V programu Matematika získáš základ jednotlivých matematických disciplín.

Během studia se seznámíš se základními odvětvími matematiky, kterými jsou matematická analýza, algebra, geometrie, pravděpodobnost, statistika, teorie čísel, numerická matematika, fuzzy logika, či fuzzy modelování.Během studia si také můžeš vyzkoušet studium na zahraniční univerzitě díky programu Erasmus+, CEEPUS a jiným. Chceš po přednáškách skočit do moře? Zkus si studium v Itálii. Rád/a bys sledoval/a polární záři? Jeď v zimě do Finska. Na výběr máš z velkého množství univerzit po celé Evropě i mimo ni.

V průběhu studia se můžeš zapojit do výzkumných projektů pedagogů katedry matematky, přípravy a organizace různých akcí pořádaných katedrou matematiky i celou univerzitou (Den otevřených dveří, Noc vědců, Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, aj.).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme především kladný vztah k matematice a nadšení pro studium matematiky. Ke studiu Ti budou stačit běžné znalosti středoškolské matematiky, maturita z matematiky není podmínkou, ale výhodou.

Co se naučíte?

Jako absolvent bakalářského studijního programu Matematika získáš základy znalostí vyšší matematiky zejména matematické analýzy a lineární algebry, hlubší teoretické i praktické znalosti z vybraných oblastí matematiky.

Osvojíš si principy matematického uvažování, logického a kritického myšlení, získáš znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, rozšíříš si své abstraktní myšlení.

Získáš základní znalosti programování a práce s matematickým softwarem a základních metod zpracování dat.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent jsi připraven k pokračování v navazujícím magisterském studiu matematiky, nebo příbuzných oborech. V praxi můžeš najít uplatnění zejména v oblasti přírodních věd a v oblastech techniky jako specialista na analýzu, modelování a řešení problémů matematickými metodami.

Konkrétní pracovní pozice

 • odborník pro data processing
 • analytik rizik
 • analytik výzkumu trhu
 • statistik v různých odvětvích

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.