Informatici Ostravské univerzity pomáhají Šilheřovicím ušetřit za digitální modely památek

Informatici Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) pomáhají Šilheřovicím s tvorbou 3D modelů vybraných památek. Pro obec navrhli řešení, které v budoucnu nabídne všem zájemcům digitální pohled na tamní pamětihodnosti, a zároveň je pro obec finančně dostupnější.

V rámci projektu „Stezka po stopách rodu Rothschildů“ (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000814) chce obec na Opavsku s polskými partnery z Krzyzanowic zviditelnit kulturní a přírodní zajímavosti veřejnosti a přiblížit všem zájemcům společnou historii povodí Horní Odry. Jedním z chystaných výstupů je i vytvoření digitálních 3D modelů vybraných památek, které by tak mohly být k dispozici online. Šilheřovice oslovily specializované firmy, které se modelováním zabývají, odhadovaná cena v řádech milionů korun ale byla mimo možnosti projektu. Nakonec se tak rozhodli využít kontaktů na katedru informatiky a počítačů PřF OU a spolu s akademiky i studenty zkusili najít dostupnější řešení.

Najít ekonomicky dostupnější řešení pro nás byla výzva. Nakonec jsme navrhli takové, které pracuje s hardwarem běžně dostupným takřka každému. Pro mapování památek jsme tak využili dron se 4K kamerou, mobilní telefon s technologií LIDAR. Pro získání podkladů jsme tak kombinovali metodu fotogrammetrie a metodu využívající laserového skeneru společnosti Apple. Následně jsme na výkonnějším herním počítači s vhodnou grafickou kartou byli schopní vytvořit 3D model. Samozřejmě víme, že obě metody mají své limity a naše modely úplně nemají parametry komerčních řešení, náš záměr ale nebyl se jim vyrovnat nebo je překonat. Chtěli jsme návštěvníkům Šilheřovic poskytnout detailnější představu o památkách,“ přibližuje za katedru informatiky a počítačů PřF OU doktor Pavel Smolka.

Samotné mapování památek a jejich převod do 3D modelů měli na starost studenti. Celý proces jim zabral několik měsíců.

Mapování je do značné míry závislé na počasí a světelných podmínkách. Museli jsme mít k dispozici opravdu kvalitní video výstup, což se ne vždy povedlo. I proto, pokud to tedy bylo možné, jsme se snažili kombinovat hned dvojici metod, abychom měli co nejrelevantnější data pro výpočet 3D modelu a jeho následnou ruční úpravu. Třeba kašnu v šilheřovickém zámku jsme modelovali zhruba 3 dny, protože bylo dominantní využití technologie LIDAR a dronem jsme řešili jen sousoší uprostřed,“ naznačuje doktorand katedry informatiky a počítačů Marek Malina.

V současnosti informatici PřF OU finišují s dokončováním 3D modelů. Ty by následně měly najít využití v turistickém centru i na webu.

Těch 3D modelů bude v tuto chvíli zatím pět. Samozřejmostí jsou pro nás zámek a zrenovovaná kašna. Věřím, že to bude ta nejlepší upoutávka pro turisty, která lidem ze vzdálenějších koutů Česka i zahraničí ukáže, jaké památky může u nás v Šilheřovicích vidět na vlastní oči,“ říká šilheřovický starosta Ing. Stanislav Lipinský (ODS).

Přeshraniční projekt končí 30. června a do té doby by mělo být všechno připravené a k dispozici pro všechny zájemce.


Informatici Ostravské univerzity pomáhají Šilheřovicím ušetřit za digitální modely památek
Informatici Ostravské univerzity pomáhají Šilheřovicím ušetřit za digitální modely památek
Informatici Ostravské univerzity pomáhají Šilheřovicím ušetřit za digitální modely památek

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2023