Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Historie Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty sahá do roku 1968, kdy tehdejší Pedagogická fakulta v Ostravě v lokalitě na Hranečníku zakoupila nevelký pozemek pro praktickou výuku studentů z oborů a disciplín zaměřených na základy zemědělské výroby či systematické botaniky. Pět let po Sametové revoluci (v roce 1994) získal tento tzv. školní pozemek statut botanické zahrady při katedře biologie a ekologie. Tím se napnila dlouholetá snaha řady vědců a odborných organizací o vybudování takového zařízení v Ostravě (dle historických zmínek se první pokusy datují až do roku 1908). Dnes Botanická zahrada slouží k výuce v rámci základních botanických disciplín a je rovněž místem pro realizaci závěrečných prací studentů PřF. Pravidelně se na zahradě pořádají tematické výstavy a semináře, pracovní setkání členů odborných a zájmových skupin, letní škola, praxe a exkurze studentů škol všech typů, semináře U3V. Veškeré aktuální informace o dění v zahradě můžete získat na facebooku zahrady.

Botanická zahrada se nachází ve slezské části Ostravy. Její výměra je 5200 m2, z toho zasklené plochy je 295 m2. Funkčně je rozdělena na dvě části, venkovní a skleníkové expozice. Mezi venkovními výsadbami lze nalézt záhony letniček, zeleniny, léčivek, technických plodin, travin a vřesovištních rostlin, záhony okrasných trvalek, záhon věnující se systému rostlin. Ve skleníkovém areálu se pěstují tropické a subtropické rostliny. Jsou zde k vidění především sukulentní rostliny, užitkové rostliny a rostliny masožravé. Zvýšená pozornost je věnovaná epifytům, kde dominuje kolekce pepřinců a orchidejí. V současnosti můžeme v zahradě obdivovat okolo 2500 různých taxonů. Od roku 2005 je Botanická zahrada PřF OU členem Unie botanických zahrad České republiky. Botanická zahrada slouží nejen pro potřeby studentů a akademiků. Zároveň nabízí veřejnosti pravidelné výstavy.

Kontakt

Botanická zahrada PřF OU
Na Souvrati 12
Ostrava

telefon: 596 235 078
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2023