OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Volby pro funkční období 2018 – 2021.

Na shledanou na prestižních asijských univerzitách!

V těchto dnech finišují podpisy dalších nových smluv o spolupráci s východoasijskými univerzitami. Podepsání těchto smluv umožní našim studentům vyjet na zahraniční studium na TOP světové asijské univerzity a studentům z těchto univerzit přijíždět studovat zase k nám. Tuto úspěšnou východoasijskou misi má na svědomí Přírodovědecká fakulta OU.

Expedice našich biologů na ostrov Svatý Tomáš

Svatý Tomáš a Princův ostrov – přírodní perla Guinejského zálivu.

Přírodovědecká fakulta OU má nové Centrum pro výzkum vzdělávání a talentmanagement

Podpora nadaných je nezbytná.

OU získala rekordní počet projektů GA ČR

V letošním roce se Ostravské univerzitě podařilo získat 19 projektů Grantové agentury České republiky, což je téměř dvojnásobek oproti loňsku. Zaznamenala také úspěch ve výzvě Excelentní výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pozvánka na výstavu „14 podob jeviště – Scénografie v hlavní roli“

Srdečně zveme na unikátní expozici velkoformátových fotografií třinácti scén Komorní scény Aréna.

Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (AS PřF) na svém zasedání dne 8. ledna 2018 v souladu s platným Jednacím řádem AS PřF vyhlásil volby do AS PřF pro funkční období 2018-2021.

Dva měsíce prázdnin na Taiwanu - pod hladinou i nad ní

Zvu vás na poutavé vyprávění našeho oceánologa prof. Zdeňka Ďuriše o dvouměsíční pracovní stáži na Taiwanu, kam jel společně se dvěma našimi studentkami doktorského studia...

Extinční dluh v Moravské Amazonii potvrzen

Zajímavé výsledky nejčastěji vzniknou, když se propojí vědci různých disciplín.

Dokážeme zastavit devastaci české krajiny?

Stav české krajiny se čím dál tím víc zhoršuje. Pokud se s tím nezačne něco dělat, dopadne to neradostně…

Soutěž pro žáky základních škol, které baví chemie - KORCHEM!

Téma: Látky nezbytné pro život.

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí katedry chemie PřF OU

Ve dnech 22. až 24. května 2017 pořádala katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod záštitou děkana PřF OU doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D. již tradiční mezinárodní konferenci.

Publikace našich biologů je nejlepší přírodovědeckou encyklopedií v ČR za rok 2016!

Publikace s názvem Vážky (Insecta: Odonata) České republiky, jejímiž autory jsou Aleš Dolný (hlavní autor), Dan Bárta a Filip Harabiš, byla oceněna jako nejlepší přírodovědecká encyklopedie roku 2016.

Oceánolog Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie PřF OU – fenomén v zemi bez moře

Zdeněk Ďuriš, profesor mořské biologie, špička ve svém oboru, patří mezi 10 oceánologů světa, kteří objevují úplně nové druhy krevet, potápí se v tropických i arktických vodách.

Celá planeta slavila Den Země

První Den Země se uskutečnil v roce 1970 v San Francisku. V USA měl úspěch a v roce 1990 se k Americe připojil postupně i zbytek světa.

Přestaň mluvit, začni sázet!

Mezinárodní organizaci Plant for the Planet založil v roce 2007 v Německu devítiletý chlapec Felix Finkbeiner. Desítky tisíc dětí a teenagerů z celého světa sází stromy, aby odlehčili atmosféře naší planety od oxidu uhličitého. Podle údajů Plant for the Planet byly vysázeny už miliardy stromů.

Osud řeky Bečvy

Zůstane Bečva poslední štěrkonosnou řekou, která dosud není přerušena přehradou?

Dva ostrovy, dva oceány

Oceánolog prof. Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se ve svém výzkumu věnuje systematice a ekologii mořských korýšů, sám objevil na 30 dosud neznámých druhů.
facebook
rss
social hub