OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Věda a výzkum > Fakultní směry výzkumu

Hlavní směry výzkumu na Přírodovědecké fakultě OU

Na PřF OU probíhá výzkum v několika oblastech, které navazují na hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě. Přírodovědecká fakulta se profiluje jako vědeckovýzkumná instituce, kter jako taková nastavenu politiku preference hlavních směrů výzkum, ve kterých dosahuje nadstandardních výsledků v podobě získávání výzkumných grantů a publikování v prestižních světových časopisech. Uvádíme hlavní směry výzkumu a jejich hlavní představitele (řazeno abecedně).

facebook
rss
social hub