Didaktika fyziky

Skupina didaktiky fyziky na PřF OU se zabývá výzkumem v oblasti vzdělávání fyziky na základních a středních školách. Prioritními oblastmi výzkumu jsou:

  • digitální technologie se zaměřením na počítačem podporované experimenty, (doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.)

  • realizace vědeckého výzkumu orientovaného na problematiku nadaných a mimořádně nadaných jedinců v naší společnosti (STEAM - Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics)

  • specifikace vzdělávacích strategií nadaných a mimořádně nadaných žáků

  • příprava budoucích učitelů na práci s nadanými žáky formou pravidelné výuky v bakalářském i magisterském studijním programu (Práce s talenty v přírodních vědách) (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.)

  • klimatické změny z fyzikálního hlediska pro žáky ZŠ a SŠ (RNDr. Libuše Švecová, Ph.D.)

  • optika a fotometrie na ZŠ a SŠ (Mgr. Lenka Hönigová, Ph.D.)

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.