FAQ

Katedra fyziky
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Matematické tornádo s příměsí fyziky

To, co se dělo dne 29. března 2012 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, se dá opravdu nazvat „tornádem”, protože se budovou fakulty ve velmi rychlém sledu pohybovalo 120 žáků základních škol, kteří byli rozdělení do skupin po 15 žácích a proháněli se učebnami i studovnou naší fakulty nepřetržitě od osmi ráno až do půl dvanácté.

Toto „víření” žáků základních škol v budově univerzity způsobila matematicko-fyzikální soutěž, která byla zároveň obohacená o populárně naučné aktivity z oblasti matematiky, kdy si všichni účastníci této akce mohli kromě soutěžení hrát se vším, co s matematikou souvisí (například hlavolamy, origami, tangramy) a obohatit si svoje znalosti například i o teorii zlatého řezu, proniknout do historie počítaček a do jiných tajů matematiky – „královny věd”. Na katedře fyziky si zase vyzkoušeli pokusy z oblasti magnetismu a elektromagnetického vlnění.

Celou akci připravili společně pedagogové a studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov. Soutěž probíhala v rámci oslav 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF).

Souběžně probíhal až do odpoledních hodin na Masarykově náměstí happening, v jehož průběhu byla ostravská veřejnost seznamována s posláním, významem a akcemi Jednoty českých matematiků a fyziků. Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity spolu se studenty Wichterlova gymnázia a Gymnázia Hladnov rozdávali občanům letáčky s informacemi o JČMF, její historii i současnosti. Kolemjdoucí si také mohli vyzkoušet, kolik si toho zapamatovali ze školské matematiky. Soutěže se zúčastnilo 19 týmů kategorie Junior (6. třída) a 18 týmů kategorie Senior (8. třída). V obou kategoriích zvítězily týmy ze ZŠ Hornická, Hlučín. Gratulujeme!

Akce proběhla pod záštitou Magistrátu města Ostravy a MS kraje.

JČMF vznikla ze Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, který v roce 1862 založili studenti Pražské univerzity. Jednota organizace věnuje velkou pozornost talentovaným žákům a studentům, podílí se na organizování Matematický a Fyzikální olympiády, Pythagoriády, Turnaje mladých fyziků, Matematického klokana apod a stojí za odborným nakladatelstvím Prometheus.

Matematické tornádo s příměsí fyziky (1/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (2/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (3/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (4/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (5/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (6/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (7/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (8/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (9/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (10/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (11/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (12/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (13/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (14/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (15/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (16/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (17/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (18/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (19/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (20/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (21/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (22/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (23/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (24/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (25/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (26/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (27/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (28/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (29/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (30/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (31/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (32/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (33/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (34/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (35/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (36/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (37/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (38/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (39/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (40/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (41/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (42/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (43/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (44/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (45/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (46/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (47/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (48/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (49/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (50/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (51/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (52/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (53/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (54/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (55/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (56/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (57/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (58/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (59/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (60/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (61/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (62/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (63/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (64/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (65/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (66/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (67/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (68/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (69/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (70/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (71/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (72/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (73/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (74/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (75/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (76/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (77/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (78/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (79/80)Matematické tornádo s příměsí fyziky (80/80)

Vlastník zprávy: Ing. Beáta Kapošváry | Aktualizováno: 03. 04. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt