Aktuality

Cena Učené společnosti ČR pro nadaného studenta Šimona Černého – úspěch mentoringu na Katedře fyziky

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement opakovaně získává projekty, které podporují nadané žáky. V posledních dvou letech se jednalo o projekty Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd (0003/7/NAD/2022) a Fyzika v hlavní roli (0032/7/NAD/2023).

CVVPT díky projektu Fyzika v hlavní roli opět přivítá nadané žáky

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) získalo i v tomto roce projekt, zaměřený na nadané žáky (MŠMT ČR, výzva Podpora nadaných žáků základních a středních škol).

Vyšla nová publikace výzkumníků Katedry fyziky v prestižním časopise Applied Physics Letters!

Výzkumníci Katedry fyziky, Nilesh Kumar a František Karlický, objevili možnost zvláštní fáze u prvního experimentálně připraveného MXenu Ti3C2, což je v poslední době populární 2D materiál, v případě jeho plného pokrytí kyslíkem.