17. ročník Semináře matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol

Ve dnech 2. až 4. února 2011 se uskutečnil na katedře matematiky a katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě již 17. ročník „Semináře matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol“. Toto setkání se koná každým rokem ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava.

Sekce matematiky

Sekce matematiky měla na programu především problematiku vyjadřování funkcí v úlohách středoškolské matematiky. Přednášel RNDr. Josef Kubát, bývalý ředitel gymnázia v Pardubicích a jeden z předních tvůrců didaktiky matematiky v České republice na téma „Relace a funkce“. Dále vystoupila RNDr. Eva Davidová, profesorka Wichterlova gymnázia v Ostravě, s příspěvkem „Jak může GeoGebra pomoci ve výuce geometrie na střední škole.“ Posledním příspěvkem semináře byla přednáška „Kuželosečky a stopa bodu v GeoGebře“ od paní profesorky Mgr. Evy Skýbové z Gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě.

Semináře sekce matematiky se zúčastnilo více než 40 středoškolských profesorů matematiky a to nejen z Moravskoslezského kraje.

Sekce informatiky

Sekce informatiky letos proběhla formou workshopů ve specializovaných počítačových učebnách. Každý účastník si mohl vybrat ze čtyř workshopů:

  1. Tvorba dynamických webových stránek pomocí jazyka PHP
  2. Tvorba testů v prostředí HotPotatoes a jejich integrace do LMS Moodle
  3. Webové stránky snadno a rychle aneb „a je tu web“
  4. Vedeme výuku s interaktivní tabulí SmartBoard

Největší zájem byl o workshop „Tvorba testů v prostředí HotPotatoes a jejich integrace do LMS Moodle“, jehož lektorem byl Ing. Pavel Smolka. Mezi dalšími lektory byli Mgr. Marek Osuchowski, Mgr. Rostislav Miarka a Mgr. Lenka Galejová.

Semináře sekce informatiky se zúčastnilo celkem 33 učitelů a profesorů z celé ČR.

Další informace lze nalézt na stránkách o semináři na adrese
prf-czv.osu.cz/nabidka/index.php?id=seminar, případně na:

prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., Ing. Eva Burianová, Ph.D., Ing. Beáta Kapošváry