Dvě přednášky z teorie her

Teorie her studuje rozhodovací situace mezi několika individuálními subjekty (např. lidmi, institucemi apod.), které nazýváme „hráči“. Hráči jsou v dané situaci nějakým způsobem propojeni (ať už kooperativně nebo nekooperativně) a svým jednáním, tj. svými rozhodnutími, na sebe vzájemně působí.

Teorie her je vskutku rozsáhlou oblastí: Je těsně spojena s ekonomií – dohodneme se, jak si mezi sebou rozdělíme přidělený rozpočet? Je součástí aplikované matematiky – neboť je to právě univerzální jazyk matematiky, jímž se rozhodovací situace popisují. A své uplatnění našla také v řadě dalších disciplín – jako je biologie, psychologie nebo sociologie – čímž došlo ke vzniku nových vědních oblastí (evoluční teorie her a další).

V rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ – který zřídil Krajský úřad Moravskoslezského kraje a do kterého je naše katedra matematiky PřF OU zapojena – nás v týdnu od 28. března do 1. dubna 2011 navštívila Dr. Amandine Ghintran. Během svého pobytu zde přednesla dvě přednášky z teorie her, a to na téma „The Shapley value and the consensus value“ (v úterý 29. března 2011) a druhou na téma „Allocation rules for restricted communication situations“ (ve čtvrtek 31. března 2011). Obě přednášky spojuje jejich hlavní myšlenka: zkoumání otázky spravedlivého rozdělení daného zdroje (částky peněz, kapacity letiště atp.) mezi účastníky.

Dr. Amandine Ghintran studovala na univerzitě v St-Étienne, kde získala doktorát z oblasti teorie kooperativních her. Ve svém výzkumu se zabývá otázkami spravedlnosti při dělení zisku a otázkami alokace zdrojů. V současné době působí na Óbudské univerzitě v Budapešti.

Dvě přednášky z teorie herDvě přednášky z teorie herDvě přednášky z teorie herDvě přednášky z teorie her