OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace o druhém kole přijímacího řízení do doktorských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018

Informace pro uchazeče o studium.

Informační brožura o přijímacím řízení pro rok 2017/2018

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Plná moc pro zápis do 1. ročníku studia

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Okruhy k přijímacím zkouškám PřF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Informace pro uchazeče o studium pro AR 2017/2018

Informace pro uchazeče o studium.

Přihláška ke studiu

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny přijímacího řízení PřF

Informace pro uchazeče o studium.
facebook
rss
social hub