OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Šárka Cimalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 405, budova M
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)31700
Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)31600
telefon, mobil: 553 46 2325
e-mail: sarka.cimalova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Bitomský MartinZákonitosti diverzity semen plevelů na velkoplošné škále Evropydiplomová 2016 
Dudková KateřinaTaxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L.diplomová 2016 
Nekorancová EvaAnalýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníkudiplomová 2016 
Hlavatá JanaAnalýza skladby a druhové bohatosti přírodních typů vegetace v povodí Vsetínské Bečvydiplomová 2011 
Pfeiferová AnnaAnalýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odrydiplomová 2011 
Hlinka TomášZměny luční vegetace na Bílém Kříži: Vliv managementu a sezónní změnydiplomová 2009 
Toman MarekAnalýza vegetace lokálního ÚSES Krnov - Krásné Loučky a návrh funkčního biokoridorudiplomová 2009 
Bulvová HanaFloristická studie území východně od Ivančicdiplomová 2008 
Mičková PetraStudium vegetace obnažených den vybraných rybníků v CHKO Poodří a blízkém okolídiplomová 2008 
Pospíšilová IvaEkobiologická studie taxonů Betula pendula a Betula pubescens v CHKO Litovelské Pomoravídiplomová 2008 
Koloničná TáňaSrovnání metod prostorové analýzy v rostlinné ekologiidiplomová 2007 
Poláchová AndreaPřirozená obnova bukového porostu v Píseckých horáchdiplomová 2006 
Gavlasová PetraSrovnání botanických databází se zaměřením na znaky rostlinbakalářská 2016 
Gřundělová AlžbětaZhodnocení skladby vegetace nivy revitalizované části toku řeky Bílovkybakalářská 2015 
Hlisnikovský DavidFerroviatická flóra okresu Ostrava-městobakalářská 2015 
Bitomský MartinTloušťka osemení v kontextu semenné predace granivorními střevlíky (Coleoptera, Carabidae)bakalářská 2014 
Cyroňová JanaVědecký herbář Ostravské univerzitybakalářská 2014 
Dudková KateřinaSynantropní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)bakalářská 2014 
Honzková MichaelaAnalýza aktuální vegetace vybraných odvalů Ostravybakalářská 2014 
Máhriková LuciaRuderálna vegetácia starých ľudských sídel západnej časti regiónu Horná Oravabakalářská 2014 
Nekorancová EvaSpolečenstva štěrkových náplavů horských potoků v CHKO Jeseníkybakalářská 2014 
Plucnarová DenisaAktuální lesní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)bakalářská 2014 
Kunc TomášVýskyt vstavačovitých (Orchidaceae Juss.) na synantropních stanovištích severní Moravy a Slezskabakalářská 2013 
Opálková MarieAnalýza synantropní vegetace na území města Ostravy.bakalářská 2011 
Sokola OndřejZměny vegetace lužního lesa přírodního parku Záhlinické rybníkybakalářská 2011 
Machalová SimonaNávrh strategického plánu likvidace vybraných invazních druhů rostlin v CHKO Poodříbakalářská 2010 
Šťastný PetrStudium břehových porostů dolního toku řeky Moravybakalářská 2010 
Čolasová SimonaEkologické vlastnosti vybraných nepůvodních druhů břehových porostůbakalářská 2009 
Hlavatá JanaStudium břehových porostů Vsetínské Bečvybakalářská 2009 
Pfeiferová AnnaStudium pobřežní vegetace Lanškrounských rybníkůbakalářská 2009 
Juráková JanaVývoj vegetace úhorů v dvouletém obdobíbakalářská 2008 
Velčovská MartinaStudium břehových porostů řeky Mohelnicebakalářská 2008 
Juřica JanMapování populací Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes subsp. majalis na Oderskubakalářská 2007 
Šigutová LucieZhodnocení stavu břehových porostů toku Morávkybakalářská 2007 
Gbelcová AlenaRozšíření a ekobiologie druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica v Bílých Karpatechbakalářská 2006 
Hlinka TomášSrovnávací studium vegetace lomů na Žulovskubakalářská 2006 
Kovářová AnežkaVodní a mokřadní fytocenózy v těžbou ovlivněném území Karviná-Darkov a Louky nad Olšíbakalářská 2006 
Mičková PetraInventarizační botanický průzkum přírodní památky Kamenná u Staříčebakalářská 2006 
Holubová DanaBotanický průzkum lyžařského areálu - Kopřivnice, Červený kámen, za účelem návrhu managementubakalářská 2005 


Nepodařilo se načíst záznamy.