OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace k prominutí a konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářských studijních programů na Přírodovědecké fakultě OU

Děkan Přírodovědecké fakulty OU oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících bakalářských studijních oborů, specializací či částí kombinací sdružených studijních programů nepřekročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči jsou navrženi na přijetí bez přijímací zkoušky:


studijní programstudijní obor / specializace / část kombinace sdruženého studijního programuforma studia
MatematikaMatematikaprezenční
FyzikaBiofyzikaprezenční
FyzikaFyzika nanostrukturprezenční
InformatikaInformatikaprezenční
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikaprezenční, kombinovaná, distanční
Aplikovaná informatikaSoftwarové systémyprezenční
GeografieFyzická geografie a geoekologieprezenční
GeografieKartografie a geoinformatikaprezenční
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyprezenční
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojprezenční, kombinovaná
GeografiePolitická a kulturní geografieprezenční
BiologieSystematická biologie a ekologieprezenční
MatematikaMatematika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)prezenční
BiologieBiologie maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)prezenční
FyzikaFyzika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)prezenční

*) U částí kombinací sdruženého studijního programu musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro obě části.


Písemné oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené obory zaslány do 26. dubna 2019.

Děkan Přírodovědecké fakulty OU dále oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů specializace Experimentální biologie v rámci studijního programu Biologie překročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči budou konat přijímací zkoušku z biologie.
Okruhy přijímací zkoušky

Písemná pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazečům o výše uvedené obory zaslána do 26. dubna 2019. U specializace Experimentální biologie je možno do 10. dubna 2019 požádat o prominutí přijímací zkoušky dle zveřejněných podmínek přijímacího řízení. Veškeré dosud přijaté žádosti o prominutí přijímací zkoušky zůstávají v platnosti a bude k nim do 26. dubna 2019 zasláno písemné sdělení děkana. Termín přijímací zkoušky ze specializace Experimentální biologie byl stanoven na 23. května 2019, časový plán bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 04. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub