Informace o dodatečném přijímacím řízení do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 do vybraných bakalářskýchnavazujících magisterských studijních programů, jejichž kapacita ještě není naplněna.


Bakalářské studijní programy

Studijní program Studijní obor/ specializace Forma studia
MatematikaMatematikaprezenční
InformatikaInformatikaprezenční
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikaprezenční, kombinovaná, distanční
Aplikovaná informatikaSoftwarové systémyprezenční
FyzikaBiofyzikaprezenční
FyzikaFyzika nanostrukturprezenční
GeografieFyzická geografie a geoekologie
(Tento obor je nyní nabízen v rámci nově akreditovaného studijního programu Environmentální geografie - bližší informace).
prezenční
GeografieKartografie a geoinformatika
(Tento obor je nyní nabízen v rámci nově akreditovaného studijního programu Environmentální geografie - bližší informace).
prezenční
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajiny
(Tento obor je nyní nabízen v rámci nově akreditovaného studijního programu Environmentální geografie - bližší informace).
prezenční

Sdružené bakalářské studijní programy v prezenční formě studia

Sdružené bakalářské programy jsou v rámci Přírodovědecké fakulty založeny na kombinaci 2 studijních programů, které lze nyní vybírat z následující nabídky:

Studijní programKombinace sdružených programů
MatematikaMatematika – Fyzika se zaměřením na vzdělávání
MatematikaMatematika – Fyzika
FyzikaFyzika – Matematika se zaměřením na vzdělávání
FyzikaFyzika – Matematika

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 30. června 2019 elektronickou přihlášku na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!


Administrativní poplatek za přijímací řízení
administrativní poplatek:

560 Kč

údaje pro platbu:
název banky:ČNB Ostrava
číslo účtu:931761/0710
konstantní symbol:0379
variabilní symbol:311011
specifický symbolbude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2019/2020 je podání elektronické přihláškyzaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 30. června 2019 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí vždy za každou podanou přihlášku a je splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.


Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky (dále jen PZk).

Informace o podmínkách k přijetí, formě, obsahu a okruzích k přijímací zkoušce jsou zveřejněny na www stránkách Přírodovědecké fakulty.


Informace o přijímací zkoušce:

Studijní obor/ specializaceForma studia Informace o přijímací zkoušce
Matematikaprezenční Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZk z příslušného oboru.*)
Informatikaprezenční
Aplikovaná informatikaprezenční, kombinovaná, distanční
Softwarové systémyprezenční
Biofyzikaprezenční
Fyzika nanostrukturprezenční
Fyzická geografie a geoekologieprezenční
Kartografie a geoinformatikaprezenční
Ochrana a tvorba krajinyprezenční
Kombinace sdružených programůInformace o přijímací zkoušce
Matematika – Fyzika se zaměřením na vzděláváníBez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZk z příslušného oboru.*)
Matematika – Fyzika
Fyzika – Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fyzika – Matematika

*) Aktuální informace o přijímací zkoušce v případě velkého počtu uchazečů budou zveřejněny na www stránkách fakulty do 19. července 2019. Uchazeči nebudou k případné přijímací zkoušce zváni písemně!


Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce (v případě jejího konání) zváni písemně! Vše bude zveřejněno na webových stránkách PřF OU.

Výsledky přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně nejpozději do 23. srpna 2019. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia.


Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
kontaktní osoba: Mgr. David Kožušník


Navazující magisterské studijní obory

Studijní programStudijní oborForma studia
MatematikaMatematikaprezenční
MatematikaFuzzy matematikaprezenční
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaprezenční
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajiny
(Tento obor je nyní nabízen v rámci nově akreditovaného studijního programu Environmentální geografie - bližší informace).
prezenční
GeografieFyzická geografie a geoeokologie
(Tento obor je nyní nabízen v rámci nově akreditovaného studijního programu Environmentální geografie - bližší informace).
prezenční
GeografieModelování v environmentální geografiiprezenční
InformatikaInformační systémyprezenční
InformatikaInformační systémykombinovaná

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 30. června 2019 elektronickou přihlášku na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!

Administrativní poplatek za přijímací řízení
administrativní poplatek:

560 Kč

údaje pro platbu:
název banky:ČNB Ostrava
číslo účtu:931761/0710
konstantní symbol:0379
variabilní symbol:311011
specifický symbolbude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2019/2020 je podání elektronické přihláškyzaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 30. června 2019 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí vždy za každou podanou přihlášku a je splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.


Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování bakalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Informace o podmínkách k přijetí, formě, obsahu a okruzích k přijímací zkoušce jsou zveřejněny na www stránkách Přírodovědecké fakulty.


Termíny přijímacích zkoušek (PZk):

Studijní obor/specializaceDatum přijímací zkouškyČas, místo konání přijímací zkoušky
Matematika12. 8. 201910.00 v místnosti A106
Fuzzy matematika
Biofyzika21. 8. 20199.00 v místnosti M312
Ochrana a tvorba krajinyBez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZk z příslušného oboru. *)
Fyzická geografie a geoeokologie
Modelování v environmentální geografii
Informační systémy v prezenční a kombinované formě15. 8. 201910.00 v místnosti A201

*) Aktuální informace o přijímací zkoušce v případě velkého počtu uchazečů budou zveřejněny na www stránkách fakulty do 19. července  2019. Uchazeči nebudou k případné přijímací zkoušce zváni písemně!


Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně nejpozději do 23. srpna 2019. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii VŠ diplomu budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia.


Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
kontaktní osoba: Mgr. David Kožušník


e-přihláška

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 05. 2019