Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Termín podávání přihlášek: do 15. března 2020.
Den otevřených dveří: 24. ledna 2020.

Jak se přihlásit

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). Při podání e-přihlášky postupujte následovně:

  • Zadejte osobní údaje a zvolte program, resp. variantu programu či kombinaci (sdružené studium), na který se chcete přihlásit, věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná a distanční = „dálková“).
  • Systém Vám přidělí specifický symbol, který použijete pro úhradu poplatku ve výši 560,- Kč.
  • Doporučujeme platit platební kartou. (V případě, že uchazeč platí bankovním převodem, musí při platbě uvést - kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu také svůj specifický symbol.)
  • Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil poplatek.

Hlásí-li se uchazeč na více programů, resp. variant programů (kombinací), musí pro každý podat samostatnou přihlášku; poplatek se platí za každý program, resp. variantu programu (kombinaci) zvlášť. Společná platba za několik programů, resp. variant programů (kombinací) je považována za chybnou!

Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen.

Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději 17. března 2020.

Úhrada poplatku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:560,- Kč
číslo účtu:931761/0710 (ČNB Ostrava)
variabilní symbol:311011
IBAN:CZ 650710 00000000 0093 1761
SWIFT (BIC):CNBACZPP
specifický symbol:oborové číslo
název účtu adresáta:Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03

Harmonogram přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Bakalářské obory

  • červen 2020
    (části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF)

Navazující magisterské obory

Náhradní termín

  • Datum náhradního termínu přijímací zkoušky bude upřesněn podle vývoje situace.

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).

O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub