Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Termíny přijímacího řízení PřF

Harmonogram přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Přesné termíny přijímací zkoušky budou zveřejněny nejpozději 31. března 2020. Následují rámcové termíny přijímacích zkoušek.

Bakalářské obory

  • 11. – 26. května 2020
    (části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF)

Navazující magisterské obory

  • 1. června – 12. června 2020
    (části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF)

Náhradní termín

  • 15. června 2020

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).

O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub