Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Termíny přijímacího řízení PřF

Harmonogram přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozesílány do konce dubna 2019. V případě, že nebude pozvánka do 30. dubna 2019 doručena, napište emailem na adresu , kopie pozvánky Vám bude zaslána elektronicky. Emailová žádost o kopii pozvánky musí být doručena z emailové adresy uvedené v elektronické přihlášce.

Bakalářské obory

Navazující magisterské obory

  • 30. května – 12. června 2019
    (části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF)

Náhradní termín

  • 18. června 2019

Náhradní termín je Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).

O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 04. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub