Centrum pro internacionalizaci

Centrum pro internacionalizaci je poradním sborem děkanky Přírodovědecké fakulty ostravské univerzity, které přímo spadá do Úseku proděkana pro rozvoj a internacionalizaci, jak je uvedeno v Opatření děkana č.9/2023 Organizační řád Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU). Centrum pro internacionalizaci se věnuje podpoře a rozvoji internacionalizačních aktivit naší fakulty a univerzity. Členové a vedoucí Centra pro Internacionalizace se ustanovují dle článku 3 odstavce 6 Organizačního řádu PřF OU.

Centrum úzce spolupracuje s Úsekem proděkana pro rozvoj a internacionalizaci a fakultním koordinátorem, na různých internacionalizačních aktivitách, aby byla zajištěna pestrost a kvalita mezinárodních projektů a programů. Členové centra předkládají návrhy ohledně internacionalizačních aktivit a směrů, kterými by se PřF OU měla zabývat. Centrum zajišťuje pravidelná setkání poradního sboru, kde jsou představovány nadcházející projektové výzvy, informace o změnách v mobilitních programech a řešení aktuálních problémů týkajících se mobility naší akademické obce.

Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.
Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.
vedoucí Centra pro internacionalizaci
telefon: 553 46 2173
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2023