OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Environmentální centrum

Personální složení
ENC - laboratoře
Věda a výzkum

Charakteristika Environmentálního centra

Environmentální centrum (ENC), s úplným názvem „Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí“, vzniklo jako organizační jednotka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě především za účelem realizace projektu s názvem Institut environmentálních technologií. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), PO 2 Regionální VaV centra, č. CZ.1.05/2.1.00/03.0100. V rámci projektu budou vybudovány či renovovány výzkumné laboratoře, které budou (spolu se stávajícím vybavením) sloužit k naplnění cílů projektu. Na výzkumu se budou podílet zkušení odborníci z oborů chemie, biologie a biofyziky.

V roce 2013 byla ukončena fáze start-up projektu, v současné době je projekt ve fázi udržitelnosti (2014 – 2018).

facebook
rss
social hub