Vyjeď s námi do zahraničí

Naším domovským městem je sice Ostrava, při studiu u nás ale můžete na čas vyměnit ostravské panorama a naše přednáškové sály za zahraniční univerzity i pracoviště. Můžete absolvovat jak studijní pobyty, tak odborné stáže – a to jak na evropských, tak na mimoevropských pracovištích a univerzitách – ať už prostřednictvím programů Erasmus+ (nejčastěji), CEEPUS, VIA nebo OU Aid. Se splněním všech formalit ti ochotně pomůže katedrový koordinátor anebo rovnou fakultní.

Studijní pobyty Erasmus+

Na studijní pobyt vyjíždí student na některou z partnerských univerzit (zde odkaz na seznam na webu KIP – prozatím nemusí být aktivní) obvykle na 1-2 semestry. Na zahraniční univerzitě studuje podobně jako její běžní studenti. Student dostává předem finanční podporu podle délky trvání pobytu, musí však úspěšně získat alespoň 20 kreditů na semestr (např. složením zkoušek či získáním zápočtů).

Pracovní stáže Erasmus+

Pracovní pobyt (stáž) uskutečňuje student ve firmě, kterou si sám vybere (najde), na pracovní pozici v oblasti IT. Doba trvání stáže je 2-12 měsíců. Zaměstnavatelem studenta může být jak komerční firma, tak např. státní správa, univerzita apod. Zaměstnavatel studentovi nemusí platit mzdu (ale může), protože student dostává předem finanční podporu podle délky trvání stáže.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 12. 2021