OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra informatiky a počítačů > Spolupráce s praxí

Spolupráce s praxí

Katedra informatiky a počítačů spolupracuje nejen se základními a středními školami v Moravskoslezském kraji, ale také s komerčními firmami.

Pro žáky základních a středních škol jsou pořádány akce, na kterých se seznámí s novými technologiemi a trendy. Spolupráce s firmami probíhá formou projektů, tvorba bakalářských a diplomových prací nebo přednášek odborníků z praxe v rámci výuky předmětů.

facebook
rss
social hub