Spolupráce s praxí

Katedra informatiky a počítačů spolupracuje nejen se základními a středními školami v Moravskoslezském kraji, ale také s komerčními firmami.

Pro žáky základních a středních škol jsou pořádány akce, na kterých se seznámí s novými technologiemi a trendy. Spolupráce s firmami probíhá formou projektů, tvorba bakalářských a diplomových prací nebo přednášek odborníků z praxe v rámci výuky předmětů.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020