Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2255
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
zástupce vedoucího katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
553 46 2170
553 46 2174
553 46 2186
Sekretariát
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
553 46 2116
 
Členové katedry
Profesoři
Volná Eva, prof. RNDr. PaedDr., PhD.
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
činnost: neuronové sítě, evoluční algoritmy, umělá inteligence
553 46 2184
Docenti
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF, člen akademického senátu PřF, delegát (zástupce) Rady vysokých škol za PřF
činnost: optimalizace úloh, evoluční algoritmy, aplikovaná statistika
553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
zástupce vedoucího katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
činnost: logika, umělá inteligence, didaktika informatiky
553 46 2170
553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc.
činnost: objektově orientované technologie, návrhové vzory, modelování podnikových procesů s využitím ontologií
553 46 2175
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: logika, umělá inteligence, softcomputing
553 46 2255
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
činnost: odborná angličtina, překlady a korektura odborných textů, tlumočení
553 46 2173
Burianová Eva, Ing., Ph.D.
garant CŽV
činnost: projektování, systémová dynamika, management
553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
činnost: programování, vývoj mobilních aplikací, didaktika informatiky, eLearning, architektura počítačů, hardware pro AI
553 46 2176
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: multiagentové systémy, chytrá města, chytré domy, modelování a simulace
553 46 2186
Jarušek Robert, Mgr., Ph.D.
činnost: programování, grafika a virtuální realita, umělá inteligence, neuronové sítě
553 46 2182
Kolcun Alexej, Mgr., CSc.
činnost: vektorová a rastrová počítačová grafika
553 46 2182
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
činnost: operační systémy, počítačové sítě, databáze, eLearning
604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
činnost: databázové modelování, databázové technologie, eLearning
553 46 2182
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, umělá inteligence a CNN, programování, informační systémy
553 46 1414
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D.
činnost: expertní systémy, informační systémy, doporučovací systémy, webové aplikace
553 46 2186
Zuzčák Matej, RNDr., Ph.D.
vedoucí CSIRT OU
činnost: kybernetická bezpečnost, unixové operační systémy, počítačové sítě, aplikace kódování a šifrování
553 46 2264
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D.
činnost: softwarové inženýrství, informační systémy, umělá inteligence, robotika
553 46 2186
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
činnost: reprezentace znalostí, znalostní inženýrství, logika, didaktika informatiky
553 46 2179
Asistenti
Malina Marek, Mgr., Ph.D.
člen akademického senátu Ostravské univerzity, předseda studentské komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty
činnost: programování, umělá inteligence, robotika, mapování prostoru
 
Externisté
Bartoň Adam, Mgr., Ph.D.
činnost: umělá inteligence, neuronové sítě
 
Navrátil Jiří, Ing.
činnost: unixové operační systémy
222 767 131
777 224 245
Pektor Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: programování, informační systémy, webové aplikace, expertní systémy
 

Doktorandi katedry

Doktorandi
Adamczyk David, Mgr.
Dvořáček Petr, Ing.
Fojtík Vladimír, Mgr.
Hardt Filip, Mgr.
Hyner Petr, Mgr.
Chen Xinying
Kolenovský Patrik, Mgr.
Kozinski Ondřej, Ing.
Lacko Martin, Ing. Mgr.
Matula Jiří, Mgr.
Mrógala Jan, Mgr.
Müller Patrik, Mgr.
Peša Radim, Mgr.
Sladčík Tomáš, Mgr.

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 02. 2024