Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KIP
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Sekretariát KIP
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
e-mail:
telefon: 553 46 2116
Členové katedry
Docenti
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2175
Tvrdík Josef, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2183
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2184
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2173
Bujok Petr, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2176
Burianová Eva, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2172
553 46 4014
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2173
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Jarušek Robert, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2186
Kolcun Alexej, Mgr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Smolka Pavel, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 604 517 402
553 46 2172
Sochor Tomáš, RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2129
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2179
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2186
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2129
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2179
Externisté
Miarka Rostislav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1423
Navrátil Jiří, Bc. e-mail:
telefon:

Doktorandi KIP

Doktorandi
Mgr. David Adamczykemail:
 
Mgr. Adam Bartoňemail:
 
Mgr. Tomáš Botor email:
 
Mgr. Jakub Gaj email:
 
Mgr. Filip Hardtemail:
 
Mgr. Matěj Hireš email:
 
Mgr. Michal Jalůvka email:
 
Mgr. Marek Malina email:
 
Mgr. Jiří Matula email:
 
Soheyla Mirshahi email:  
 
Mgr. Vojtěch Molek email:
 
Mgr. Ondřej Pektor email:
 
Mgr. Martin. Prášek email:
 
Mgr. Petr Raunigr email:
 
Ing. Michal Rumanemail:
 
Mgr. Daniel Švábek email:
 
Mgr. Milan Zenka email:
 
RNDr. Matej Zuzčákemail:
telefon: 553 46 2264
místnost: A318, budova A

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 10. 2019