OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Hashim Habiballa

Hashim Habiballa

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 306, budova A
A 332, budova A
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2170
597 09 2174
e-mail:
osobní WWW stránka:http://hashim.sweb.cz/

Vzdělání

1997 – 1999Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (Mgr.- "Informační systémy")
1994 – 1997Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (Bc. -"Informatika")

Kvalifikace

2013Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, (Doc. – Systémové inženýrství a informatika)(habilitační řízení úspěšně ukončeno 12/2012)
2007Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (Ph.D.- "Informační systémy")
2006Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (RNDr. - "Informační systémy")
2004Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská rep., (PhD. - "Teória vyučovania informatiky")
2003Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská rep.(PaedDr. - "Učitelství informatiky")

Další vzdělávání, kurzy

2001 - 2003Doplňující pedagogické studium (DPS), Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
2002Univerzita Palackého, Kurz realizátorů distančního vzdělávání, UPOL

Zaměstnání, praxe

1999 – dosudDocent, Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2000 – 2004,
2012 – 2015
vědecký pracovník (částečný úvazek), Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Ostravská univerzita

Odborné zaměření

Umělá inteligence
Teoretická informatika
Didaktika informatiky

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosudvedoucí katedry, Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Vědecká rada, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Oborová rada, Aplikovaná informatika, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Oborová rada, ICT ve vzdělávání, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Působení v zahraničí

10/1998 – 1/1999University of Liverpool/UK/Studijní pobyt
2006 – 2008Univerzita Konštantína Filozofa/SK/Výuka Umělé inteligence v LS

Jazykové znalosti

Angličtina


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub