Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Hashim Habiballa

Hashim Habiballa

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 306, budova A
A 332, budova A
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2170
553 46 2174
e-mail:
osobní WWW stránka:http://hashim.sweb.cz/

Vzdělání

1997 – 1999Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (Mgr.- "Informační systémy")
1994 – 1997Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (Bc. -"Informatika")

Kvalifikace

2013Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, (Doc. – Systémové inženýrství a informatika)(habilitační řízení úspěšně ukončeno 12/2012)
2007Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (Ph.D.- "Informační systémy")
2006Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (RNDr. - "Informační systémy")
2004Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská rep., (PhD. - "Teória vyučovania informatiky")
2003Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská rep.(PaedDr. - "Učitelství informatiky")

Další vzdělávání, kurzy

2001 - 2003Doplňující pedagogické studium (DPS), Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
2002Univerzita Palackého, Kurz realizátorů distančního vzdělávání, UPOL

Zaměstnání, praxe

1999 – dosudDocent, Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2000 – 2004,
2012 – 2015
vědecký pracovník (částečný úvazek), Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Ostravská univerzita

Odborné zaměření

Umělá inteligence
Teoretická informatika
Didaktika informatiky

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosudvedoucí katedry, Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Vědecká rada, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Oborová rada, Aplikovaná informatika, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Oborová rada, ICT ve vzdělávání, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Působení v zahraničí

10/1998 – 1/1999University of Liverpool/UK/Studijní pobyt
2006 – 2008Univerzita Konštantína Filozofa/SK/Výuka Umělé inteligence v LS

Jazykové znalosti

Angličtina


Vybrané publikace

Habiballa, H., SCHENK, J., Hireš, M. a Jendryščík, R. Automated design and optimization of specific algebras by genetic algorithms. In: CSOC 2016: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 464, 2016 2016-04-22 Prague. Berlin: Springer Verlag, 2016. s. 359-370. ISBN 978-3-319-33623-7.
Hireš, M., Habiballa, H. a Novák, V. Parallelization of fuzzy logic analysis for pattern recognition. In: CSOC 2016: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 465, 2016 2016-04-22 Prague. Berlin: Springer Verlag, 2016. s. 445-456. ISBN 978-3-319-33620-6.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. Specific optimization of genetic algorithm on special algebras. In: ICNAAM 2015: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 2015-09-22 Rhodes, Greece. New York, USA: AIP, 2016. s. 1200081-1200084. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Volná, E., Kotyrba, M. a Habiballa, H. ECG Prediction Based on Classification via Neural Networks and Linguistic Fuzzy Logic Forecaster. THESCIENTIFICWORLDJO. 2015, č. 2015, s. 1-10. ISSN 1537-744X.
Novák, V., Habiballa, H., Hurtík, P. a Štěpnička, M. Recognition of Damaged Letters Based on Mathematical Fuzzy Logic Analysis. Journal of Applied Logic. 2015, roč. 13, s. 94-104. ISSN 1570-8683.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. EQ-ALGEBRAS AUTOMATED GENERATION BASED ON GENETIC ALGORITHMS. In: 20-th Intl. Conference on Soft Computing - MENDEL. Brno: Brno University of Technology, 2014. Brno University of Technology, 2014. s. 341-346. ISBN 978-80-214-4984-8.
Volná, E., Kocian, V., Janošek, M., Habiballa, H. a Novák, V. Damaged Letter Recognition Methodology: A Comparison Study. In: IJCCI 2013. Portugal: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. s. 535-541. ISBN 978-989-8565-77-8.
Habiballa, H., Volná, E., Janošek, M. a Kotyrba, M. Modelling And Reasoning With Fuzzy Logic Redundant Knowledge Bases. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 361-366. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Novák, V., Hurtík, P. a Habiballa, H. Recognition of heavily distorted characters on metal. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS). IEEE, 2013. s. 733-738. ISBN 978-1-4799-0347-4.

Všechny publikace

Habiballa, H. a Jendryščík, R. Error analysis in teaching mathematical informatics. In: ICNAAM 2018: AIP Conference Proceedings 2018 Rhodes, Greece. New York: AIP Publishing, 2019. ISSN 0094-243X.
Konvička, J., Kotyrba, M., Volná, E., Habiballa, H. a Bradáč, V. Adaptive control of EV3 robot using mobile devices and fuzzy logic. In: International Conference on Information Science and Applications, ICISA 2018: Lecture Notes in Electrical Engineering 2018-06-25 Hong Kong. Singapore: Springer Verlag, 2018. s. 389-399. ISBN 978-981131055-3.
Habiballa, H. a Botor, T. Comparison of Compilers Efficiency in C++. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: AIP Conference Proceedings 2040 2018 Rhodes, Greece. MELVILLE, NY USA: AIP Publishing Inc., 2018. s. 0300051-0300054. ISBN 978-073541766-3.
Botor, T. a Habiballa, H. Comparison of time measurement methods in C++. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2017: AIP Conference Proceedings 2017 Rhodes, Greece. New York: AIP Publishing, 2018. s. 0600031-0600034. ISBN 978-073541690-1.
Habiballa, H. a Botor, T. Compiler Optimization for Scientific Computation in C/C++. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: AIP Conference Proceedings 2040 2018 Rhodes, Greece. MELVILLE, NY USA: AIP Publishing Inc., 2018. s. 0300041-0300044. ISBN 978-073541766-3.
Habiballa, H. a Jendryščík, R. Constructivistic Mathematical Logic Education. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: AIP Conference Proceedings 2040 2018 Rhodes, Greece. MELVILLE, NY USA: AIP Publishing Inc., 2018. s. 0300061-0300064. ISBN 978-073541766-3.
Habiballa, H. a Hireš, M. Convolutional generalization of fuzzy logic analysis. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: AIP Conference Proceedings 2040 2018 Rhodes, Greece. MELVILLE, NY USA: AIP Publishing Inc., 2018. s. 0300071-0300074. ISBN 978-073541766-3.
Habiballa, H. a Hireš, M. Fuzzy convolutional approach for pattern recognition. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2017: AIP Conference Proceedings 2017 Rhodes, Greece. New York: AIP Publishing, 2018. s. 0600081-0600084. ISBN 978-073541690-1.
Habiballa, H. Matematická olympiáda kategorie programování [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS (COMPLEX ANALYSIS). In: 17th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 17th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2018 2018-02-06 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2018. s. 590-596. ISBN 978-80-227-4765-3.
Habiballa, H. a Botor, T. Comparison of Parallel Data Processing and its Performance. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: AIP Conference Proceedings 2017-04-21 AIP Conference Proceedings. MELVILLE, NY USA: AIP Publishing Inc., 2017. s. 0800101-0800104. ISBN 978-073541596-6.
Habiballa, H. a Jendryščík, R. Formal logic rewrite system bachelor in teaching mathematical informatics. In: ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodes, Greece. New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 0700061-0700064. ISBN 9780735415386.
Habiballa, H. a Hireš, M. Fuzzy logic analysis optimizations for pattern recognition - Implementation and experimental results. In: ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodes, Greece. New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 0700081-0700084. ISBN 9780735415386.
Habiballa, H. a Jendryščík, R. Genetic algorithms in teaching artificial intelligence (automated generation of specific algebras). In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: AIP Conference Proceedings 2017-04-21 AIP Conference Proceedings. MELVILLE, NY USA: AIP Publishing Inc., 2017. s. 0800091-0800094. ISBN 978-073541596-6.
Habiballa, H. Matematická olympiáda kategorie programování [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Habiballa, H. a Hireš, M. Optimization of fuzzy logic analysis by diagonals for pattern recognition. In: ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodes, Greece. New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 0700071-0700074. ISBN 9780735415386.
Habiballa, H., Hireš, M. a Jendryščík, R. Properties of Genetic Algorithms for Automated Algebras Generation. In: CSOC 2017: ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRENDS IN INTELLIGENT SYSTEMS, CSOC2017, VOL 1 2017 Prague. CHAM, SWITZERLAND: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017. s. 424-433. ISBN 978-3-319-57261-1.
Habiballa, H., SCHENK, J., Hireš, M. a Jendryščík, R. Automated design and optimization of specific algebras by genetic algorithms. In: CSOC 2016: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 464, 2016 2016-04-22 Prague. Berlin: Springer Verlag, 2016. s. 359-370. ISBN 978-3-319-33623-7.
Telnarová, Z., Schenk, J. a Habiballa, H. Concept of an expert system for EQCreator. In: ICNAAM 2015: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2015) 2015-09-22 Rhodes, Greece. NY, USA: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1200081-1200084. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Habiballa, H. Matematická olympiáda kategorie programování [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Hireš, M., Habiballa, H. a Novák, V. Parallelization of fuzzy logic analysis for pattern recognition. In: CSOC 2016: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 465, 2016 2016-04-22 Prague. Berlin: Springer Verlag, 2016. s. 445-456. ISBN 978-3-319-33620-6.
Habiballa, H. Pattern recognition using linguistic fuzzy logic predictors. In: ICNAAM 2015: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 2015-09-22 Rhodes, Greece. New York, USA: AIP, 2016. s. 1200061-1200062. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. Specific optimization of genetic algorithm on special algebras. In: ICNAAM 2015: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 2015-09-22 Rhodes, Greece. New York, USA: AIP, 2016. s. 1200081-1200084. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Volná, E., Kotyrba, M. a Habiballa, H. ECG Prediction Based on Classification via Neural Networks and Linguistic Fuzzy Logic Forecaster. THESCIENTIFICWORLDJO. 2015, č. 2015, s. 1-10. ISSN 1537-744X.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. Evolutionary search for automated generation of EQ-algebras. In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. AIP Publishing LLC, 2015. s. 5500061-5500064. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Novák, V., Habiballa, H., Hurtík, P. a Štěpnička, M. Recognition of Damaged Letters Based on Mathematical Fuzzy Logic Analysis. Journal of Applied Logic. 2015, roč. 13, s. 94-104. ISSN 1570-8683.
Habiballa, H. a Rombová, Z. Refutational Provability and Fuzzy Description Logic. In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. AIP Publishing LLC, 2015. s. 5500071-5500074. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Tvrdík, J., Pavliska, V., Valášek, R., Poláková, R. a Habiballa, H. STOCHASTIC SELF-ADAPTIVE ALGORITHMS FOR GLOBAL OPTIMIZATION. 2015.
Habiballa, H. APLIKACE ANALÝZY ROZPTYLU V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU. 2014.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. EQ-ALGEBRAS AUTOMATED GENERATION BASED ON GENETIC ALGORITHMS. In: 20-th Intl. Conference on Soft Computing - MENDEL. Brno: Brno University of Technology, 2014. Brno University of Technology, 2014. s. 341-346. ISBN 978-80-214-4984-8.
Habiballa, H. Vyčíslitelnost a složitost. 2014.
Habiballa, H. Algebra v informatice. 2013.
Volná, E., Kocian, V., Janošek, M., Habiballa, H. a Novák, V. Damaged Letter Recognition Methodology: A Comparison Study. In: IJCCI 2013. Portugal: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. s. 535-541. ISBN 978-989-8565-77-8.
Habiballa, H. EQ Algebras Generation through Genetic Algorithms. In: 2nd IT4Innovations annual conference. VŠB-TU Ostrava: IT4innovations. 2013.
Habiballa, H., Novák, V. a Dyba, M. EQCreator: EQ Algebras automated generator. 2013.
Habiballa, H. Gramatiky a jazyky. 2013.
Habiballa, H. a Novák, V. Character recognition through fuzzy logic analysis - Algorithms and Implementation. In: Character recognition through fuzzy logic analysis - Algorithms and Implementation. Bratislava: STU SjF, 2013. STU SjF, 2013. s. 541-550. ISBN 978-80-227-3865-1.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Habiballa, H. a Bražina, D. Methodology for Elliott waves pattern recognition. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 349-354. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Habiballa, H., Volná, E., Janošek, M. a Kotyrba, M. Modelling And Reasoning With Fuzzy Logic Redundant Knowledge Bases. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 361-366. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Habiballa, H. Posudek PhD. disertační práce - Formální reprezentace znalostních vzorů v ontologických jazycích. 2013.
Habiballa, H. Posudek PhD. disertační práce - Optimalizace systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu pomocí metod umělé inteligence. 2013.
Janošek, M., Kocian, V., Volná, E., Kotyrba, M. a Habiballa, H. Predator-Prey Simulation's Parameters and Leverage Points. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 367-371. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Novák, V., Hurtík, P. a Habiballa, H. Recognition of heavily distorted characters on metal. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS). IEEE, 2013. s. 733-738. ISBN 978-1-4799-0347-4.
Habiballa, H. Vyčíslitelnost a složitost. 2013.
Habiballa, H. Automatizace dedukce ve znalostních systémech. 2012.
Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. Constructivist Approaches of Innovation in one School-University Partnership. In: What's Worth Aiming for in Educational Innovation and Change?. Germany: WAXMANN, 2012. s. 109-121. ISBN 978-3-8309-2747-1.
Hurtík, P., Perfiljeva, I., Novák, V., Vajgl, M., Hoďáková, P. a Habiballa, H. How to automatically find and recognize letters printed on a steel block. In: Seminář IRAFM. Ostrava: IRAFM. 2012.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Habiballa, H. a Novák, V. Prepic - Prerecognition of pictures: Recognition of images using fuzzy logic analysis. 2012.
Novák, V. a Habiballa, H. Recognition of Damaged Letters Based on Mathematical Fuzzy Logic Analysis. In: International Joint Conference CISIS?12-ICEUTE´12-SOCO´12 Special Sessions. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2012. Springer Berlin Heidelberg, 2012. s. 497-506. ISBN 978-3-642-33017-9.
Habiballa, H. Resolution principle and fuzzy logic. In: Fuzzy logic - Algorithms, techniques and implementation. Rijeka: InTech, 2012. s. 55-74. ISBN 978-953-51-0393-6.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. In: Proceedings of 11th International Conference Aplimat. s. 471-746. ISBN 978-80-89313-58-7.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. Journal of Applied Mathematics. 2012, č. 5, s. 247-252. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. Úvod do informatiky. 2012.
Habiballa, H. Vybrané aplikace fuzzy logické dedukce. In: Habilitační přednáška. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu UHK. 2012.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Habiballa, H. Fuzzy techniques for time series prediction. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, č. 4, s. 121-126. ISSN 1337-6365.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Habiballa, H. Fuzzy techniques for time series prediction. In: Fuzzy techniques for time series prediction. STU Bratislava, 2011. s. 585-590. ISBN 978-80-89313-51-8.
Habiballa, H. a Pavliska, V. IF-THEN RULES FOR TIME SERIES PREDICTION. Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 571-576. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. LFLF Forecaster as new tool for time series prediction. In: APLIMAT. Bratislava: SjF STU, 2011. SjF STU, 2011. s. 1545-1552. ISBN 978-80-89313-51-8.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. LFLF Forecaster for time series prediction. Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 1545-1552. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. a Pavliska, V. LINGUISTIC IF-THEN RULES FOR TIME SERIES PREDICTION. In: APLIMAT. Bratislava: SjF STU, 2011. SjF STU, 2011. s. 571-576. ISBN 978-80-89313-51-8.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Habiballa, H. Non-clausal resolution and fuzzy logic. Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 557-570. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. Non-clausal resolution and fuzzy logic. In: APLIMAT. Bratislava: SjF STU, 2011. SjF STU, 2011. s. 557-570. ISBN 978-80-89313-51-8.
Habiballa, H. RESOLUTION REASONING IN FUZZY PREDICATE LOGIC. KYBERNETIKA. 2011, ISSN 0023-5954.
Konečná, P. a Habiballa, H. Student's autoevaluation in the first year of study, especially concerning mathematical abilities. Scientific Issues, Jan Dlugosz University of Czenstochowa. Mathematics XVI. 2011, roč. 2011, č. 16, s. 219-224. ISSN 1896-0286.
Habiballa, H. Automatizace dedukce ve znalostních systémech. 2010.
Lukasová, A., Telnarová, Z., Habiballa, H. a Vajgl, M. Formální reprezentace znalostí. první. vyd. Ostrava: Universum, 2010. dvanáctý svazek edice Universum. 345 s. ISBN 978-80-7368-900-1.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Štěpnička, M., Habiballa, H., Perfiljeva, I. a Vavříčková, L. Linguistic Fuzzy Logic Forecaster. 2010.
Habiballa, H. BACHELOR - Propositonal Logic Formal Rewrite System: Formální úpravy ve výrokové logice. 2009.
Habiballa, H. a Novák, V. Fuzzy Predicate Logic Deductive System: Systém pro logickou dedukci ve fuzzy logice. 2009.
Habiballa, H. GEneralized Resolution Deductive System: Systém pro logickou dedukci ve dvouhodnotové logice. 2009.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. LAM - Linguistic Associations Mining. 2009.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Habiballa, H. Linguistic Fuzzy Logic Controller 2000. 2009.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. Software system for time series prediction based on F-transform and linguistic rules. In: 8th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2009. s. 381-386. ISBN 978-80-89313-3-10.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Stochastic Self-adaptive Algorithms for Global Optimization - MATLAB and C++ library. 2009.
Habiballa, H. a Pavliska, V. System for time series prediction. Aplimat - Journal of applied mathematics. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 511-518. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. a Pavliska, V. System for time series prediction. Aplimat - Journal of applied mathematics. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 511-518. ISSN 1337-6365.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Perfiljeva, I., Štěpnička, M. a Habiballa, H. Time Series Tool. 2009.
Habiballa, H. INFERENCE STRATEGIES FOR FUZZY DESCRIPTION LOGIC. APLIMAT - Journal of Applied Mathematics. 2008, roč. 1, č. 2, s. 411-422. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. INFERENCE STRATEGIES FOR FUZZY DESCRIPTION LOGIC. APLIMAT - Journal of Applied Mathematics. 2008, roč. 1, č. 2, s. 411-422. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. Izraelský koncept výuky informatiky. Metodický portál RVP - Výzkumný ústav pedagogický. 2008, roč. 2008, ISSN 1802-4785.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Habiballa, H. Mathematical Logic and Deduction in Computer Science. Informatics in ed.. 2008, roč. 7, č. 1, s. 1-13. ISSN 0868-4952.
Habiballa, H. Mathematical Logic and Deduction in Computer Science. Informatics in ed.. 2008, roč. 7, č. 1, s. 1-13. ISSN 0868-4952.
Habiballa, H. RESOLUTION REASONING IN FUZZY PREDICATE LOGIC. KYBERNETIKA. 2008, ISSN 0023-5954.
Habiballa, H. RESOLUTION REASONING IN FUZZY PREDICATE LOGIC. KYBERNETIKA. 2008, ISSN 0023-5954.
Habiballa, H. Resolution strategies in fuzzy description logic. In: Proceedings of 7th Intl. Conf. Aplimat. Bratislava: SjF STU, 2008. SjF STU, 2008. s. 523-532. ISBN 978-80-89313-02-0.
Habiballa, H. Resolution strategies in fuzzy description logic. In: Proceedings of 7th Intl. Conf. Aplimat. Bratislava: SjF STU, 2008. SjF STU, 2008. s. 523-532. ISBN 978-80-89313-02-0.
Habiballa, H. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2008.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 14. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 14. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2008.
Habiballa, H. a Jančařík, A. Algoritmy ve výuce matematiky na SŠ. In: Sborník konference Ani jeden matematický talent nazmar. Praha: Univerzita Karlova, 2007. Univerzita Karlova, 2007.
Jančařík, A. a Habiballa, H. Algoritmy ve výuce matematiky na ZŠ. In: Sborník konference Ani jeden matematický talent nazmar. Praha: Univerzita Karlova, 2007. Univerzita Karlova, 2007.
Habiballa, H. Constantine the Philosopher University, Nitra. 2007.
Habiballa, H. Constantine the Philosopher University, Nitra. 2007.
Habiballa, H. INFERENCE METHODS FOR FUZZY PREDICATE LOGIC BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Habiballa, H. INFERENCE METHODS FOR FUZZY PREDICATE LOGIC BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Proc. of International Conference Aplimat 2007. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita, 2007. Slovenská Technická Univerzita, 2007. s. 525-534. ISBN 80-967305-4-1.
Habiballa, H. INFERENCE METHODS FOR FUZZY PREDICATE LOGIC BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Proc. of International Conference Aplimat 2007. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita, 2007. Slovenská Technická Univerzita, 2007. s. 525-534. ISBN 80-967305-4-1.
Habiballa, H. INFERENCE METHODS FOR FUZZY PREDICATE LOGIC BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Habiballa, H. Logika (část I.). Matematika - fyzika - informatika. 2007, roč. 15, č. 3, s. 424-433. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H. Logika (část II.). Matematika - fyzika - informatika. 2007, roč. 15, č. 4, s. 491-498. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H. Logika (část III.). Matematika - fyzika - informatika. 2007, roč. 15, č. 5, s. 559-564. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H. Matematická informatika - na pomezí matematiky a informatiky. In: Sborník konference Dva dny s didaktikou matematiky. Praha: Univerzita Karlova, 2007. Univerzita Karlova, 2007.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: APLIMAT 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. Slovenská technická univerzita, 2007. s. 463-470. ISBN 978-80-969562-4-1.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Modern approaches teaching programming. In: E-learning Conference 2007. Istanbul, Turecko: Bahcesehir University, 2007. Bahcesehir University, 2007. s. 24-28. ISBN 978-975-6437-75-9.
Fojtík, R. a Habiballa, H. New trends in education of informatics at secondary school. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 239-243. ISBN 978-80-7368-388-7.
Habiballa, H. Non-clausal Resolution Based Formal Logical Systems (PhD. dissertation). 2007.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači. Matematika - fyzika - informatika I. 2007, roč. 17, č. 11, s. 171-182. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači II.. Matematika - fyzika - informatika I. 2007, roč. 17, č. 12, s. 334-338. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. Příprava sluchově postižených studentů ke studiu aplikované informatiky. In: DIVAI 2007. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007. s. 74-79. ISBN 978-80-8094-123-9.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. Příprava sluchově postižených studentů ke studiu na VŠ. Technológia vzdelávania. 2007, roč. 15, č. 11, s. 6-8. ISSN 1335-003X.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. PŘÍPRAVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ KE STUDIU VŠ - KURZ MATEMATIKA . In: Sbornik 5. Nitrianske matematicke konferencie. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007.
Habiballa, H. Resolution Strategies for Fuzzy Description Logic. In: EUSFLAT. Ostrava: University of Ostrava, 2007. University of Ostrava, 2007. s. 27-36. ISBN 978-80-7368-387-0.
Habiballa, H. Resolution strategies for fuzzy predicate logic with evaluated syntax. In: Proceedings of Znalosti 2007. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. VŠB-TUO, 2007. s. 201-212. ISBN 978-80-248-1279-3.
Habiballa, H. Resolution strategies for fuzzy predicate logic with evaluated syntax. In: Proceedings of Znalosti 2007. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. VŠB-TUO, 2007. s. 201-212. ISBN 978-80-248-1279-3.
Habiballa, H. Unikátní učební osnovy pro SŠ v Izraeli. Matematika-fyzika-informatika. 2007, roč. 16, č. 10, s. 104-113. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H., Fojtík, R., Volná, E. a Telnarová, Z. VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. In: ISKI 2007. Nitra, SK: KI FPV UKF Nitra, 2007. KI FPV UKF Nitra, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-8094-167-3.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Výuka programování na střední škole. In: Sborník konference Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 30-34. ISBN 978-8-7368-295-8.
Habiballa, H. Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS, FPV UKF Nitra. 2007.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Habiballa, H. Constantine the Philosopher University, Nitra. 2006.
Habiballa, H. a Liška, M. DIDAKTICKÉ ASPEKTY KONSTRUKTIVISTICKÉ VÝUKY DISCIPLÍN NA POMEZÍ MATEMATIKY A INFORMATIKY. In: Informačné a komunikačné technolólogie 2. 1. vyd. Nitra: FPV UKF, 2006. s. 180-185. Prírodovedec 230. ISBN 80-8094-057-6.
Habiballa, H. DIDAKTICKÉ ROZPRACOVANIE DIALÓGOV V APLIKÁCIÁCH VYVINUTÝCH V C++ (práce k PhD. dizertační zkoušce). 2006.
Klimeš, C. a Habiballa, H. Flexible computer science university studies. ACM SIGCSE Bulletin. 2006, roč. 38, č. 9, s. 338-338. ISSN 0097-8418.
Klimeš, C. a Habiballa, H. Flexible computer science university studies. In: 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education. Bologna. 2006.
Klimeš, C. a Habiballa, H. Flexible computer science university studies. In: Proceedings of the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education. Bologna, Italy: ACM Press, New York, NY, USA, 2006. ACM Press, New York, NY, USA, 2006. s. 338-338. ISBN 1-59593-055-8.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 3-12.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C. Trnava: University of Trnava, 2006. University of Trnava, 2006. s. 1-10. ISBN 80-8082-110-0.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C. Trnava: University of Trnava, 2006. University of Trnava, 2006. s. 1-10. ISBN 80-8082-110-0.
Habiballa, H. FUZZY PREDICATE LOGIC AND RESOLUTION THEOREM PROVING. In: ACTA Mathematica 9. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. s. 79-85. ISBN 80-8094-036-3.
Habiballa, H. FUZZY PREDICATE LOGIC AND RESOLUTION THEOREM PROVING. In: ACTA Mathematica 9. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. s. 79-85. ISBN 80-8094-036-3.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. INTERDISCIPLINARITY IN TEACHING NUMERICAL ANALYSIS. In: ACTA Mathematica 9. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. s. 85-93. ISBN 80-8094-036-3.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Habiballa, H. Neklauzulární rezoluce v deskripční logice (rigorózní práce).. 2006.
Habiballa, H. Non-clausal Resolution Theorem Proving for Fuzzy Description Logic. In: SOFSEM 2006 : Theory and practice of computer science ? 32nd conference on current trends in theory and practice of computer science. Praha: Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences, 2006. Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences, 2006. s. 1-12. ISBN 80-903298-4-5.
Habiballa, H. Non-clausal Resolution Theorem Proving for Fuzzy Description Logic. In: SOFSEM 2006 : Theory and practice of computer science ? 32nd conference on current trends in theory and practice of computer science. Praha: Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences, 2006. Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences, 2006. s. 1-12. ISBN 80-903298-4-5.
Habiballa, H. a Fojtík, R. Numerical Methods in Computer Science Education. In: Proc. of 5th International Conference Aplimat 2006. Bratislava: SjF STU, 2006. SjF STU, 2006. s. 342-348. ISBN 80-967305-4-1.
Habiballa, H. Praktická cvičení algoritmů (distanční studijní opora). 2006.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Problematika výuky objektově orientovaného programování. In: Objekty 2006. Praha: CZU, 2006. CZU, 2006. s. 349-354. ISBN 80-213-1568-7.
Habiballa, H. Resolution Based Reasoning in Description Logic. In: Proceedings of Znalosti 2006. Hradec Králové: FIM UHK, 2006. FIM UHK, 2006. s. 106-117. ISBN 80-248-1001-8.
Habiballa, H. Resolution Based Reasoning in Description Logic. In: Proceedings of Znalosti 2006. Hradec Králové: FIM UHK, 2006. FIM UHK, 2006. s. 106-117. ISBN 80-248-1001-8.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2006.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2006.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: Aplimat. Bratislava: STU. 2006.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: Aplimat. Bratislava: STU. 2006.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: Proc. of 5th International Conference Aplimat 2006. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita, 2006. Slovenská Technická Univerzita, 2006. s. 525-534. ISBN 80-967305-4-1.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: Proc. of 5th International Conference Aplimat 2006. Bratislava: Slovenská Technická Univerzita, 2006. Slovenská Technická Univerzita, 2006. s. 525-534. ISBN 80-967305-4-1.
Habiballa, H. Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS, FPV UKF Nitra. 2006.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 12. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2006.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 12. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2006.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Habiballa, H. Mathematical Logic and Deduction in Computer Science Education. In: FPV UKF. Nitra. 2005.
Habiballa, H. Mathematical Logic and Deduction in Computer Science Education. In: Acta Mathematica 8- Proceedings of 3rd Mathematical Conference in Nitra. Nitra: FPV UKF, 2005. FPV UKF, 2005. s. 99-106. ISBN 80-8050-896-8.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Mobile technologies and distance education. In: Proccedings of E-Learning Conference. s. 27-32. ISBN 90-70963-92-2.
Habiballa, H. Non-clausal Resolution in Fuzzy Predicate Logic with Evaluated Syntax (background and implementation). In: Proceedings of International conf. The Logic of Soft Computing IV. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2005. Ostravská Univerzita, 2005. s. 51-54.
Habiballa, H. Non-clausal Resolution in Fuzzy Predicate Logic with Evaluated Syntax (background and implementation). In: Proceedings of International conf. The Logic of Soft Computing IV. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2005. Ostravská Univerzita, 2005. s. 51-54.
Habiballa, H. Non-clausal resolution in teaching mathematics and computer science. In: ICT in mathematical education. 1. vyd. Nitra: FPV UKF, 2005. s. 113-120. Prírodovedec. ISBN 80-8050-925-5.
Habiballa, H. Non-clausal resolution in teaching mathematics and computer science. In: FPV UKF. Nitra. 2005.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Bražina, D. Objektová knihovna evolučních algoritmů. In: Tvorba softwaru 2005. Ostrava: Tanger, 2005. Tanger, 2005. s. 18-24. ISBN 80-86840-14-X.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Bražina, D. Objektová knihovna evolučních algoritmů. In: Tvorba softwaru 2005. Ostrava: Tanger, 2005. Tanger, 2005. s. 18-24. ISBN 80-86840-14-X.
Habiballa, H. Překladače. 2005.
Habiballa, H. Regulární a bezkontextové jazyky II.. 2005.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: In Acta facultatis paedagogicae universitatis tyrnaviensis (mathematics, physics, computer science). Trnava: Trnavská Univerzita, 2005. Trnavská Univerzita, 2005. s. 3-12. ISBN 80-8082-050-3.
Habiballa, H. Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic. In: In Acta facultatis paedagogicae universitatis tyrnaviensis (mathematics, physics, computer science). Trnava: Trnavská Univerzita, 2005. Trnavská Univerzita, 2005. s. 3-12. ISBN 80-8082-050-3.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: Proceedings of the International Conference Technical Computing Prague 2005. Praha: VŠCHT, 2005. VŠCHT, 2005. s. 19-19. ISBN 80-7080-577-3.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: Proceedings of the International Conference Technical Computing Prague 2005. Praha: VŠCHT, 2005. VŠCHT, 2005. s. 19-19. ISBN 80-7080-577-3.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: VŠCHT. Praha. 2005.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: VŠCHT. Praha. 2005.
Habiballa, H. Vyčíslitelnost a složitost (část I.). Matematika - fyzika - informatika. 2005, roč. 15, č. 10, s. 112-117. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H. Vyčíslitelnost a složitost (část II.). Matematika - fyzika - informatika. 2005, roč. 15, č. 11, s. 175-181. ISSN 1210-1761.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 11. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Konference]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2005.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 11. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Konference]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2005.
Habiballa, H. EFEKTIVITA VYUČOVÁNÍ TEORETICKÉ INFORMATIKY. In: Aplimat: Proceedings of 3rd International Conference 2004-02-03 Bratislava. Bratislava: SjF STU, 2004. SjF STU, 2004. s. 453-458. ISBN 80-227-1995-1.
Fojtík, R. a Habiballa, H. E-Learning in Computer Science Education. In: E-Learning Conference: E-Learning and the Knowledge Society 2004-09-05 Brusel. s. 49-53. ISBN 90-70963-89-2.
Habiballa, H. Formální jazyky a automaty (část I.). Matematika - fyzika - informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách. 2004, roč. 13, č. 1, s. 299-303. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H. Formální jazyky a automaty (část II.). Matematika-fyzika-informatika. 2004, roč. 13, č. 2, s. 361-369. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H. Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Habiballa, H. SPECIFICKÁ ODBORNÁ TÉMATA VE VÝUCE INFORMATIKY. In: Aplimat: Proceedings of 3rd Internatinal Conference 2004-02-03 Bratislava. Bratislava: SjF STU, 2004. SjF STU, 2004. s. 459-464. ISBN 80-227-1995-1.
Habiballa, H. Theoretical branches in teaching computer science. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 2004, roč. 35, č. 11, s. 829-841. ISSN 0020-739X.
Habiballa, H. Umělá inteligence. 2004.
Habiballa, H. Využití programovacích metod při výuce teoretické informatiky (disertační práce). 2004.
Habiballa, H. APLIKAČNÍ VÝUKA TEORIE FORMÁLNÍCH JAZYKŮ. In: IV. vedecký seminár doktorandov: IV. vedecký seminár doktorandov 2003-03-21 Nitra. Nitra: FPV UKF, 2003. FPV UKF, 2003. s. 219-222. ISBN 80-8050-582-9.
Habiballa, H. Didaktický experiment ve výuce teoretické informatiky. Technológia vzdelávania. 2003, roč. 11, č. 3, s. 6-12. ISSN 1335-003X.
Habiballa, H. Efficiency of application concept in education of theoretical computer science. In: ICTE 2003: Proceedings of Information and Communication technology in education 2003 Rožnov p.R. Ostrava: PřF OU, 2003. PřF OU, 2003. s. 76-80. ISBN ISBN 80-7042-888-0.
Habiballa, H. Experimentální výuka teoretické informatiky s využitím aplikačního pojetí. In: Aplimat: 2nd International Conference 5.2.2003 Bratislava. Bratislava: SjF STU, 2003. SjF STU, 2003. s. 359-364. ISBN 80-227-1813-0.
Dvořák, A., Habiballa, H., Pavliska, V. a Novák, V. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Inteligentní systémy v praxi: Sborník přednášek z 7. ročníku konference Inteligentní systémy v praxi 2003-02-18 Seč u Chrudimi. Ostrava: AD&M, 2003. AD&M, 2003. s. 47-48. ISBN 80-239-0201-6.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Motivy studentů pro výběr distanční e-learningové formy studia aplikované informatiky. In: ICT ve vzdělávání: Acta didactica 6 Nitra. Nitra: FPV UKF, 2003. FPV UKF, 2003. s. 123-126.
Habiballa, H. PROGRAMÁTORSKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY VE VÝUCE TEORETICKÉ INFORMATIKY (rigorózní práce). 2003.
Habiballa, H. PROLOG (distanční studijní opora). 2003.
Habiballa, H. Regulární a bezkontextové jazyky I.. 2003.
Habiballa, H. a Fojtík, R. Specific issues of computer science in secondary education. In: ICTE 2003: Specific issues of computer science in secondary education. In Proceedings of Information and Communication technology in education 2003 2003-09-16 Rožnov p.R. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 81-84. ISBN 80-7042-888-0.
Habiballa, H. Teoretické základy informatiky I.. 2003.
Habiballa, H. Teoretické základy informatiky II.. 2003.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V. a Pavliska, V. The concept of LFLC 2000 - its specificity, realization and power of applications. COMPUT IND. 2003, č. 51, s. 269-280. ISSN 0166-3615.
Habiballa, H., Novák, V., Dvořák, A. a Pavliska, V. Využití softwarového balíku LFLC 2000. In: 2nd International Conference Aplimat 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. Slovenská technická univerzita, 2003. s. 355-358. ISBN 80-227-1813-0.
Habiballa, H. Application concept in education of theoretical computer science. In: FPV UKF: Formovanie prírodovedných poznávacích metód 20020507 Nitra. Nitra: UKF, 2002. UKF, 2002. s. 95-99. ISBN 80-8050-524-1.
Habiballa, H. Formální jazyky v myšlení informatika. In: Acta facultatis paedagogicae universitatis tyrnaviensis . Trnava: Trnavská Univerzita, 2002. Trnavská Univerzita, 2002. s. 137-144. ISBN 80-89074-51-0.
Habiballa, H. a Novák, V. Fuzzy General Resolution. In: Aplimat 2002: 1st International Conference 2002-02-07 Bratislava. Bratislava: SJF Slovenská technická univerzita, 2002. SJF Slovenská technická univerzita, 2002. s. 199-206. ISBN 80-227-1654-5.
Habiballa, H. a Novák, V. Fuzzy General Resolution. In: Aplimat 2002: 1st International Conference 2002-02-07 Bratislava. Bratislava: SJF Slovenská technická univerzita, 2002. SJF Slovenská technická univerzita, 2002. s. 199-206. ISBN 80-227-1654-5.
Habiballa, H. Implementation of the non-clausal resolution theorem prover in education of theoretical computer science. In: Information and Communication technology in education 2002: Proceedings 20020910 Rožnov p.R.. Ostrava: PřF OU, 2002. PřF OU, 2002. s. 203-210. ISBN 80-7042-828-7.
Dvořák, A., Novák, V., Pavliska, V. a Habiballa, H. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Matlab: Matlab 2002-11-07 Praha. Praha: VŠCHT, 2002. VŠCHT, 2002. s. 80-85. ISBN 80-7080-500-5.
Habiballa, H. Metodika aplikačního pojetí při výuce teoretické informatiky. In: Information and Communication technology in education: Proceedings 20020910 Rožnov p.R.. Ostrava: PřF OU, 2002. PřF OU, 2002. s. 198-203. ISBN 80-7042-828-7.
Habiballa, H. TEORETICKÁ INFORMATIKA NA POMEZÍ SEKUNDÁRNÍHO A TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. In: Aplimat 2002: 1st International Conference 20020207 Bratislava. Bratislava: SJF Slovenská technická univerzita, 2002. SJF Slovenská technická univerzita, 2002. s. 193-198. ISBN 80-227-1654-5.
Habiballa, H. Teoretická informatika ve vztahu k programátorským technikám. In: Tvorba softwaru 2002: Sborník konference 2002-05-29 Ostrava. ISBN 80-85988-74-7.
Habiballa, H. Vztah studentů informatiky k teoretickým disciplínám. In: FPV UKF: Zborník z III. vedeckej konference doktorandov 20020328 Nitra, SR. Nitra: FPV UKF, 2002. FPV UKF, 2002. s. 119-123. ISBN 80-8050-501-2.
Habiballa, H. PROBLEM SOLVING THROUGH FIRST-ORDER LOGIC (theory and practice of non-clausal resolution). 1999.
Habiballa, H. University of Liverpool. 1999.
Habiballa, H. Formální úpravy ve výrokové logice (aplikace Bachelor). 1997.


ZkratkaNázev předmětu
ALDS1Základy algoritmizace
ALDS2Algoritmy a datové struktury
BKPOSPočítačové sítě
DSYSDDistribuované systémy
DTESYTechnické a systémové prostředky
DTINFTeoretická informatika
DUINTUmělá inteligence
FUZRIZáklady řízení a fuzzy řízení
GRAJATeorie jazyků a automatů
I2PS1Úvod do počítačových sítí
LZUI1Logika pro informatiky
LZUI2Logika pro umělou inteligenci
MOCG5Počítačová grafika 5
MOCG6Počítačová grafika 6
OBPAIObhajoba bakal. práce-aplikovaná inform.
OBPDOObhajoba bakal.práce-dvouobor.studium IN
OBPINObhajoba bakalářské práce - informatika
ODPISObhajoba diplomové práce - Inform. syst.
ODPS1Obhajoba diplomové práce - Uč. inf. 1ob
ODPS2Obhajoba diplomové práce - Uč. inf. 2 ob
PREKLPřekladače
PVVPVPedagog. výzkum ve vzdělávání přír. věd
QDEXSExpertní systémy
QDRZNReprezentace znalostí
QDTEITeoretická informatika
QEXPSExpertní systémy
QGEMOMat. principy geometrického modelování
QKOKRKódování a kryptografie
QPREKFormální jazyky a gramatiky
QVYSLVyčíslitelnost a složitost
RABJ1Regulární a bezkontextové jazyky 1
RABJ2Regulární a bezkontextové jazyky 2
RAPUMAplikace umělé inteligence
SZIN1Část SZZ:Teoret.informatika a matematika
SZZK9Část SZZ: Informatika
SZZ11Část SZZ: Informatika s didaktikou
SZZ13Část SZZ: Informatika s didaktikou
UVDINZáklady informatiky
UVDOIÚvod do informatiky
VYSL1Vyčíslitelnost a složitost 1
VYSL2Vyčíslitelnost a složitost 2
XALD1Základy algoritmizace
XALD2Algoritmy a datové struktury
XALG2Algoritmy a datové struktury
XAPZOArchitektura počítačů a základy OS
XFLPRFunkcionální a logické programování
XFUZRZáklady řízení a fuzzy řízení
XGRAJGramatiky a jazyky
XGRJATeorie jazyků a automatů
XLIN1Logika pro informatiky
XLZU1Logika pro informatiky
XLZU2Logika pro umělou inteligenci
XPREKPřekladače
XRAB1Regulární a bezkontextové jazyky 1
XRAB2Regulární a bezkontextové jazyky 2
XUVDIÚvod do informatiky
XUVDNZáklady informatiky
XVYS1Vyčíslitelnost a složitost 1
XVYS2Vyčíslitelnost a složitost 2
XZAINZáklady teoretické informatiky
YLZU2Logické základy umělé inteligence
YOPSYOperační systémy
YTZI1Teoretické základy informatiky 1
YTZI2Teoretické základy informatiky 2
Y2ZINZáklady informatiky
1OPS1Operační systémy 1
1OPS2Operační systémy 2
1POLPPrvky elektronických počítačů
1POS2Počítačové sítě 2
1RAB1Regulární a bezkontextové jazyky 1
1UVDIÚvod do informatiky
2ALD1Základy algoritmizace
2ALD2Algoritmy a datové struktury
2ALG2Algoritmy a datové struktury
2APZOArchitektura počítačů a základy OS
2GRAJGramatiky a jazyky
2GRJATeorie jazyků a automatů
2LIN1Logika pro informatiky
2LZU1Logika pro informatiky
2POS2Počítačové sítě 2
2RAB1Regulární a bezkontextové jazyky 1
2RAB2Regulární a bezkontextové jazyky 2
2UVDIÚvod do informatiky
2UVDNZáklady informatiky
2ZAINZáklady teoretické informatiky
3APZOArchitektura počítačů a základy OS
3UVDIÚvod do informatiky
6AIN2Applied Informatics 2
6OPS1Operační systémy 1
6PUDIZáklady teoretické informatiky
6UVDIÚvod do informatiky
66UDIZáklady teoretické informatiky
7AIN2Aplikovaná informatika 2
7ALG2Algoritmy a datové struktury
7GRAJGramatiky a jazyky
7LIN1Logika pro informatiky
7SMUIStatist. metody pro učitele informatiky
7VYS1Vyčíslitelnost a složitost 1
7ZAINZáklady teoretické informatiky


AutorNázev práceTypRok
Botor TomášMutliplatformní optimalizace zdrojového kódudiplomová 2017 
Ertel TomášFuzzy logická analýza ve zpracování zvukudiplomová 2017 
Hložanka OndřejAplikace NP-úplných problémů v reálných úloháchdiplomová 2016 
Hireš MatějParalelizace fuzzy logické analýzydiplomová 2015 
Mejzlíková MartinaRozpoznávání struktur v kategorizaci webových dokumentůdiplomová 2015 
Buroň TomášInternetová kriminalita a bezpečnost ve výuce informatiky na středních školáchdiplomová 2014 
Bobřík MichalE-learning jako podpora studia na waldorfské školediplomová 2013 
Hromada JiříVyužití výukové aplikace z oblasti teoretické informatiky na SŠdiplomová 2013 
Potyšová ZuzanaŘešení úloh umělé inteligence pomocí deklarativního paradigmatudiplomová 2013 
Schenk JiříAutomatizace syntaktické analýzydiplomová 2013 
Stupka TomášSystémy automatizovaného dokazování větdiplomová 2013 
Mráz PavelAnalýza metod vyučování informatiky na středních školáchdiplomová 2012 
Fojtíková VeronikaSoftwarová podpora komunikačních schopností osob se specifickými poruchamidiplomová 2011 
Kaloč JakubAlgoritmy pro inferenční systémy založené na fuzzy teorii typůdiplomová 2011 
Kalusková ZuzanaProblémové úlohy z oblasti teorie vyčíslitelnostidiplomová 2011 
Slovák ZdeněkInformační systém pro generování textudiplomová 2011 
Šlachta RadekVývoj nástrojů pro adresářové službydiplomová 2011 
Macoszková SilvieEfektivita rezolučních strategií ve dvouhodnotové logicediplomová 2010 
Mokrý VojtěchAplikace fuzzy logikydiplomová 2010 
Novosád TomášUžití teoretické informatiky v praxidiplomová 2010 
Búran PeterInferenční systém pro fuzzy deskripční logikudiplomová 2009 
Janošec LukášEkvivalence výpočetních modelůdiplomová 2009 
Jendryščík RadekEfektivita inference ve fuzzy deskripční logicediplomová 2009 
Klapper MartinExperimentální výuka logiky na střední školediplomová 2009 
Ohlídal JaroslavAnalýza chyb při učení teorie formálních jazyků a automatůdiplomová 2009 
Sulír MiroslavExperimentální výuka teorie formálních jazyků a automatů na středních školáchdiplomová 2009 
Turček TomášEfektivita inference ve fuzzy predikátové logicediplomová 2009 
Günther PavelAplikace automatizovaného dokazování vět ve fuzzy predikátové logicediplomová 2008 
Juřica TomášFuzzy deduktivní databáze - Implementace pomocí rezolučního principudiplomová 2008 
Kubala JanVyužití animace při výuce vyčíslitelnosti a složitostidiplomová 2008 
Školeková ZuzanaExperimentální výuka informatiky na základní školediplomová 2008 
Koběrský AlešImplementace efektivních metod tvorby překladačůdiplomová 2005 
Noháček JiříAutomatizace tvorby překladačůdiplomová 2005 
Ertel TomášAplikace logické dedukce pro predikci časových řadbakalářská 2015 
Menšík JanAlgoritmy pro vyhledávání řetězcůbakalářská 2015 
Peterková IvanaAutomatizace rozpoznávání vzorůbakalářská 2015 
Žůrek FilipFuzzy konečné automatybakalářská 2015 
Hložanka OndřejVarianty a modifikace Turingova strojebakalářská 2014 
Vančura JanPraktické aplikace predikce časových řad pomocí fuzzy logikybakalářská 2014 
Stárek PetrProblémové úlohy z oblasti teorie vyčíslitelnostibakalářská 2013 
Sturmová KateřinaMetoda Pattern Prerecognition (PREPIC) v praktických aplikacíchbakalářská 2013 
Vincík MichalModelování znalostních bázích prostředky fuzzy logikybakalářská 2013 
Bobřík MichalNavigační systémybakalářská 2011 
Schenk JiříAutomatické nástroje pro generování syntaktických analyzátorůbakalářská 2011 
Kostera LuděkPlánovací systémybakalářská 2010 
Lubojacký JiříMetody prohledávání stavového prostorubakalářská 2010 
Malý PavelInformační systém pro videopůjčovnybakalářská 2010 
Mráz PavelVizualizace Wi-Fi sítí prostřednictvím GPSbakalářská 2010 
Adamcová MichaelaVybrané modelovací formalismy pro biologické systémybakalářská 2009 
Bolomová MichaelaSymbolický funkcionalismus vs. konekcionismus v umělé inteligencibakalářská 2009 
Cieslar MartinCharakteristiky UMPC a netbookůbakalářská 2009 
Figura MichalProblémové úlohy z oblasti algoritmizace v Javěbakalářská 2009 
Fojtíková VeronikaTvorba aplikací pro osoby se zdravotním a mentálním postiženímbakalářská 2009 
Kaplan JiříWxWidgets jako nástroj pro alternativní vývoj aplikacíbakalářská 2009 
Kvasnička MartinPorovnání freewarových prostředků pro vývoj aplikací v C++bakalářská 2009 
Slovák ZdeněkAutomatické generování textubakalářská 2009 
Šlachta RadekAdresářové služby a jejich implementace pro intranetové systémybakalářská 2009 
Chromý PetrHistorie a perspektivy automatizovaného usuzování v umělé inteligencibakalářská 2008 
Grulich RomanPojem determinismu a nedeterminismu v informaticebakalářská 2008 
Hrabal RomanProblémové úlohy z oblasti teorie složitosti algoritmůbakalářská 2008 
Janošcová IvanaNávrh a tvorba ukázkových znalostních bází pro fuzzy dedukci a jejich testování systémem FPLGERDSbakalářská 2008 
Kalusková ZuzanaProblémové úlohy z oblasti bezkontextových jazyků a zásobníkových automatůbakalářská 2008 
Macoszková SilvieRezoluční princip v umělé inteligenci a logicebakalářská 2008 
Peterková MilenaProblémové úlohy z oblasti regulárních jazyků a konečných automatůbakalářská 2008 
Mojdl MarekNázorné řešení úloh z oblasti informatiky - strukturované vs. objektově orientované programováníbakalářská 2007 
Pavlorková KateřinaEfektivita rezolučních strategií systému FPLGERDS na znalostních bázíchbakalářská 2007 
Bouzek DavidNázorné řešení úloh z oblasti matematiky - diferenciální početbakalářská 2006 
Čopjak JakubMetody a výsledky teoretické informatiky v aplikované informaticebakalářská 2006 
Duroň PavelNázorné řešení úloh z oblasti informatiky - principy počítačem podporované sazby textubakalářská 2006 
Dvořáková PetraNázorné řešení úloh z oblasti informatiky - tabulkové procesorybakalářská 2006 
Ficenc TomášNázorné řešení úloh z oblasti matematiky - logikabakalářská 2006 
Heinc DaliborNázorné řešení úloh z oblasti informatiky - algoritmizace úlohbakalářská 2006 
Juřica TomášAutomatizace konverze formulí deskripční logiky do predikátové logikybakalářská 2006 
Liška PetrNázorné řešení úloh z oblasti matematiky - derivace funkce jedné proměnnébakalářská 2006 
Lišková EvaNázorné řešení úloh z oblasti matematiky - integrál funkce jedné proměnnébakalářská 2006 
Marciniszynová EvaPrincipy vyhledávacích algoritmůbakalářská 2006 
Michnik TomaszPřevod obecných bezkontextových gramatik na q-gramatiky a jejich syntaktická analýzabakalářská 2006 
Neumannová MarkétaNázorné řešení úloh z oblasti matematiky: Algebra reálných číselbakalářská 2006 
Novotný JiříNázorné řešení úloh z oblasti matematiky - lineární algebrabakalářská 2006 
Voitle MarekNázorné řešení úloh z oblasti matematiky - Teorie množinbakalářská 2006 
Janošec LukášPrincipy třídících algoritmůbakalářská 2005 
Kovařčík MartinPrincipy kombinatorických algoritmůbakalářská 2005 
Pěčka RadomírMetody a výsledky teoretické informatiky v algoritmizaci a programováníbakalářská 2005 


Logické metody dedukce a extrakce znalostí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metody extrakce znalostí a jejich využití pro automatizovanou dedukci
Hlavní řešiteldoc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub