Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2301
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2306
553 46 2303
Sekretariát
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
553 46 2302
733 381 515
 
Členové katedry
Profesoři
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: geomorfologie
553 46 2306
Šilhán Karel, prof. RNDr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
553 46 2358
Docenti
Galia Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: fluviální geomorfologie
553 46 2307
734 796 545
553 46 2388
Odborní asistenti
Břežný Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, svahové deformace, GIT v geomorfologii
553 46 2306
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
činnost: kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
553 46 2304
Horáček Matěj, RNDr. et Mgr., Ph.D.
činnost: pedogeografie a biogeografie
553 46 2305
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor zahraničních mobilit
činnost: fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii
553 46 2384
Lenart Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: sesuvy, speleologie, industriální krajina, historie krajiny
553 46 2306
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: dálkový průzkum Země, GIS
553 46 2303
Popelková Renata, RNDr., Ph.D.
činnost: geografické informační systémy
553 46 2304
Ruman Stanislav, Mgr., Ph.D.
činnost: srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
553 46 2360
Rumanová Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: územně analytické podklady, územní a krajinné plánování
553 46 2305
553 46 2301
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
553 46 2360