Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFG
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2301
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2306
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2303
Sekretariát KFG
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2302
733 381 515
Členové katedry
Profesoři
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: geomorfologie
e-mail:
telefon: 553 46 2306
Docenti
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: Geoekologie
e-mail:
telefon: 734 796 545
553 46 2101
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
e-mail:
telefon: 553 46 2358
Odborní asistenti
Adamec Martin, RNDr., Ph.D.
činnost: geografické informační systémy, pedagogický poradce FGG
e-mail:
telefon: 553 46 2304
Aubrechtová Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: územně analytické podklady, územní a krajinné plánování
e-mail:
telefon: 553 46 2305
Břežný Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, svahové deformace, GIT v geomorfologii
e-mail:
telefon: 553 46 2306
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
činnost: kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
e-mail:
telefon: 553 46 2304
Galia Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: fluviální geomorfologie
e-mail:
telefon: 553 46 2307
Horáček Matěj, RNDr. et Mgr., Ph.D.
činnost: pedogeografie a biogeografie
e-mail:
telefon: 553 46 2305
Lenart Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: svahové deformace, speleologie, karsologie
e-mail:
telefon: 553 46 2306
Miklín Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
e-mail:
telefon: 553 46 2307
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: Dálkový průzkum Země, GIS
e-mail:
telefon: 553 46 2303
Ruman Stanislav, Mgr., Ph.D.
činnost: srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
e-mail:
telefon: 553 46 2360
Popelková Renata, RNDr., Ph.D.
činnost: Geografické informační systémy
e-mail:
telefon: 553 46 2305
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D.
činnost: Fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii
e-mail:
telefon: 553 46 2384
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2301
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2360
Tlapáková Lenka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2363