Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
734 796 545
553 46 2301
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2388
553 46 2303
Sekretariát
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
553 46 2302
733 381 515
 
Členové katedry
Profesoři
553 46 2306
Šilhán Karel, prof. RNDr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
553 46 2358
Docenti
Galia Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: fluviální geomorfologie
553 46 2307
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: geoekologie
734 796 545
553 46 2301
Odborní asistenti
Břežný Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, svahové deformace, GIT v geomorfologii
553 46 2306
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
činnost: kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
553 46 2304
Horáček Matěj, RNDr. et Mgr., Ph.D.
činnost: pedogeografie a biogeografie
553 46 2305
Kaláb Oto, Mgr., Ph.D.
činnost: geoinformatika v ekologii, biogeografii a krajinné ekologii, rovnokřídlý hmyz
553 46 2305
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor zahraničních mobilit
činnost: fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii
553 46 2384
Kašpar Vít, Mgr., Ph.D.
činnost: environmentální geografie se zaměřením na krajinné plánování
553 46 2305
Lenart Jan, RNDr., Ph.D.
činnost: sesuvy, speleologie, industriální krajina, historie krajiny
553 46 2306
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: dálkový průzkum Země, GIS
553 46 2303
Popelková Renata, RNDr., Ph.D.
činnost: geografické informační systémy
553 46 2304
Ruman Stanislav, Mgr., Ph.D.
činnost: srážko-odtokové modelování, hydraulické modelování, hodnocení povodňového rizika
553 46 2360
Rumanová Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: územně analytické podklady, územní a krajinné plánování
553 46 2305
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2388
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D.
činnost: geomorfologie, dendrogeomorfologie
553 46 2360
Vědečtí pracovníci

Doktorandi katedry fyzické geografie a geoekologie

Doktorandi
Bártová Eva, Mgr.
 
 
Bedrunková Natálie, Mgr.
 
 
Dostalík Martin, Ing.
 
 
Duffek Václav, Mgr.
 
 
Fabiánová Andrea, Mgr.
 
 
Hampel Filip, Mgr.
 
 
Holušová Adriana, Mgr.
 
 
Chalupa Vladimír, Mgr.
 
 
Chalupová Olga, Mgr.
 
 
Kilnar Jakub, Mgr.
 
 
Krmelová Zdenka, Mgr.
 
 
Macurová Tereza, Mgr.
 
 
Polášková Lucie, Mgr.
 
 
Połedniková Zuzana, Mgr.
 
 
Spálovský Vilém, Mgr.
 
 
Staňková Tereza, Mgr.
 
 
Toločka Andrius, MSc
 
 
Vala Ondřej, Mgr.
 
 
Vaverka Lukáš, Mgr.
 
 


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 10. 2023