Vyjeď s námi do zahraničí

Při studiu na naší katedře se určitě nemusíte vázat jen na Ostravu. Kromě toho, že zažijete spoustu terénních cvičení napříč Českem, nabízíme našim studentům také možnost vybrat si z široké nabídky zahraničních studijních pobytů nebo stáží – a to v rámci programů Erasmus+, programu VIA nebo CEEPUS. Máte tak možnost vyjet na zahraniční univerzitu a strávit na ní semestr (někdy i delší čas). Podobný výjezd ti může přinést kromě zlepšení jazykových dovedností nebo získání znalostí také kontakty a další zkušenosti, které se hodí jak při vědecké práci, tak v budoucí praxi.

O možnostech výjezdů na studijní pobyt i stáž ti určitě víc řekne náš katedrový koordinátor, který ti zároveň pomůže s výběrem předmětů na zahraniční univerzitě, jež budou kompatibilní s našimi předměty v Ostravě. Zároveň poskytne třeba i šikovné tipy i informace o možných stipendiích, která se odvíjejí od nákladů na život v dané zemi nebo od tvých studijních výsledků.

Aktuální seznam partnerských univerzit katedry (často je možnost využít i partnerských univerzit jiných kateder, zejména katedry sociální geografie a regionálního rozvoje) najdete zde. Studovat tak můžete třeba v Barceloně, Stockholmu nebo Ljubljani atd. Podobně široká může být i nabídka stáží, která se odvíjí od naší výzkumné spolupráce s kolegy z mnoha zahraničních univerzit a vědeckých pracovišť. Někteří naši studenti se tak zúčastnili stáží a výzkumů například na Novém Zélandu, na Antarktidě, v Austrálii, ve Velké Británii, v Řecku, v Turecku aj.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2021