Ze života Katedry fyzické geografie a geoekologie

Historie ostravské geografie má dlouhou tradici a sahá do roku 1953, kdy byla založena tehdy Vyšší pedagogická škola (VPŠ) v Opavě jako pobočka VPŠ v Brně. Na ní vznikla Katedra přírodních věd, která poté prošla svým vývojem až do založení Ostravské univerzity v roce 1991. V té době už zformovaná katedra geografie organizačně přešla na novou Přírodovědeckou fakultu. Samostatná kapitola života naší katedry pak začala v roce 1995, kdy se původní katedra geografie rozdělila na dvě nové – na katedru fyzické geografie a geoekologie, kterou převzal profesor Vladislav Kříž a na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje, jejímž vedoucím se stal docent Petr Šindler. Věříme, že jsme dynamicky se rozvíjejícím pracovištěm, které se kromě vzdělávání a vědy zabývá aktuálními celospolečenskými problémy, jež se týkají zejména ochrany krajiny a dopadů člověka na její fungování. Naši zástupci jsou členy odborných skupin a svými znalostmi i schopnostmi přispívají k řešení rozličných problémů. I v návaznosti na svůj výzkum pravidelně vystupují v odborných diskusích a médiích. Aktuální příspěvky najdete na našich sociálních sítích.

Aktuality
Archiv

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022