Studium na naší Katedře fyzické geografie a geoekologie

Naše katedra má tradici a zároveň se nebráníme inovativním přístupům k výuce. Jdeme s dobou a snažíme se reagovat na stávající trendy. Nabídneme ti individuální přístup a pestré studium, při němž se naučíš vnímat komplexně přírodní složky krajiny, jejich proměny v čase i vzájemné spolupůsobení přírody a člověka. Můžeme ti slíbit, že v lavici u nás znuděně sedět nebudeš. Velká část výuky totiž probíhá přímo v terénu a podíváš se přímo do přírody. Po studiu se neztratíš jako odborník na ochranu přírody, hydrolog, meteorolog, kartograf, geoinformatik nebo vědec.

Co můžeš na naší katedře studovat?

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Fyzická geografieprezenční studiummotivační pohovor
Kartografie a geoinformatikaprezenční studiummotivační pohovor
Ochrana a tvorba krajinyprezenční studiummotivační pohovor
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Fyzická geografieprezenční studiumpísemná zkouška
Ochrana a tvorba krajinyprezenční studiumpísemná zkouška
DOKTORSKÉ STUDIUM
Environmentální geografieprezenční studium*

Jak u nás probíhá studium?

Po přijetí se zapíšeš ke studiu a vytvoříš si rozvrh z předmětů, za které musíš získat předem stanovený počet kreditů (podle náročnosti daného předmětu). Ty bychom přeneseně mohli přirovnat k jakýmsi bodům, za jejichž zisk se budeš posunovat napříč semestry až ke státnicím. Pokud se v systému hodnocení nebudeš orientovat nebo narazíš na jakýkoliv problém, rádi ti pomůžou starší studenti, pedagogický poradce nebo pracovníci studijního oddělení naší Přírodovědecké fakulty.

Je to u nás jen o studiu?

Určitě ne! Dobře totiž víme, že studium není jen o sbírání známek, drcení teorie a nervech ze zápočtů a zkoušek. Ještě, než začne akademický rok, na tebe u nás čeká adaptační kurz, kde se seznámíš jednak s věcmi spjatými se studiem, a hlavně poznáš vyučující i starší studenty. Ostravská univerzita a naše domácí Přírodovědecké fakulta navíc nabízí řadu příležitostí k seberealizaci. Můžeš se tak stát třeba součástí týmů, které připravují workshopy pro žáky základních a středních škol nebo se podílet na přípravě akcí jako Noc vědců či Den otevřených dveří nebo se jen tak vydat se spolužáky na Majáles.

Zázemí naší katedry

Naši katedru najdeš v Chittussiho ulici na Slezské Ostravě nedaleko centra Ostravy s výhledem na známou haldu Ema. Po přednáškách a cvičeních to tak nebudeš mít daleko ani za zábavou. Ale kdyby ses chtěl zdržet v budově naší fakulty, k dispozici budeš mít studovnu, relaxační zónu na naší prOlUce nebo zázemí fakultního atria. Na tvé studium jsme víc než dobře připravení. Máme učebny a specializované laboratoře, ve kterých se naučíš teorii a získáš schopnosti, které se ti budou hodit v praxi. Osvojíš si práci s nejrůznějšími měřícími i laboratorními přístroji, vyhodnocování vzorků i geografických dat nebo vytváření map. Naší největší laboratoří je pak příroda samotná. Počítej tak s exkurzemi do důlních šachet, jeskyní, zázemí vodních děl, k vodním tokům nebo meteorologickým stanicím.

Můžeš s námi vyjet i do zahraničí

Ostrava pro tebe při cestě za vysokoškolským titulem nemusí být jedinou studijní zastávkou. Jestli chceš kromě relaxace v parku u naší fakulty zažít třeba popřednáškové ochlazení v moři či poznávání památek v evropských i mimoevropských zemích, u nás máš příležitost vybrat si z velkého množství studijních pobytů na zahraničních univerzitách. Se splněním všech formalit ti ochotně pomůže katedrový koordinátor nebo přímo fakultní koordinátoři.


Naši absolventi

Ze života katedry

E-přihláška

Předměty a kurzy

Pedagogický poradce

Naše doktorské studium

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 12. 2023