OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Studium a přijímací řízení

Přijimací řízení na KFG

Základním požadavkem pro přijetí do bakalářského studijního programu je úspěšně ukončené úplné středoškolské vzdělání, pro navazující magisterské obory pak získaný titul Bc. (ideálně z příbuzného oboru), pro doktorské studium nebo rigorózní řízení úspěšně zakončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. Bližší informace k formě, obsahu a podmínkám přijímacího řízení pro jednotlivé obory naleznete zde.

facebook
rss
social hub