Studium a přijimací řízení na KFG

Naše katedra má tradici a zároveň se nebráníme inovativním přístupům k výuce. Jdeme s dobou a snažíme se reagovat na stávající trendy. Nabídneme ti individuální přístup a pestré studium, při němž se naučíš vnímat komplexně přírodní složky krajiny, jejich proměny v čase i vzájemné spolupůsobení přírody a člověka. Můžeme ti slíbit, že v lavici u nás znuděně sedět nebudeš. Velká část výuky totiž probíhá přímo v terénu a podíváš se přímo do přírody. Po studiu se neztratíš jako odborník na ochranu přírody, hydrolog, meteorolog, kartograf, geoinformatik nebo vědec.

Zázemí naší katedry

Naši katedru najdeš v Chittussiho ulici na Slezské Ostravě nedaleko centra Ostravy s výhledem na známou haldu Ema. Po přednáškách a cvičeních to tak nebudeš mít daleko ani za zábavou. Ale kdyby ses chtěl zdržet v budově naší fakulty, k dispozici budeš mít studovnu, relaxační zónu na naší prOlUce nebo zázemí fakultního atria. Na tvé studium jsme víc než dobře připravení. Máme učebny a specializované laboratoře, ve kterých se naučíš teorii a získáš schopnosti, které se ti budou hodit v praxi. Osvojíš si práci s nejrůznějšími měřícími i laboratorními přístroji, vyhodnocování vzorků i geografických dat nebo vytváření map. Naší největší laboratoří je pak příroda samotná. Počítej tak s exkurzemi do důlních šachet, jeskyní, zázemí vodních děl, k vodním tokům nebo meteorologickým stanicím.

Jak u nás probíhá studium?

Po přijetí se zapíšeš ke studiu a vytvoříš si rozvrh z předmětů, za které musíš získat předem stanovený počet kreditů (podle náročnosti daného předmětu). Ty bychom přeneseně mohli přirovnat k jakýmsi bodům, za jejichž zisk se budeš posunovat napříč semestry až ke státnicím. Pokud se v systému hodnocení nebudeš orientovat nebo narazíš na jakýkoliv problém, rádi ti pomůžou starší studenti, pedagogický poradce nebo pracovníci studijního oddělení naší Přírodovědecké fakulty.

Co můžeš na naší katedře studovat?

V bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Environmentální geografie máš na výběr hned z několika oborů. V bakalářském studijním programu máme pro tebe připraveny tři specializace – Fyzická geografieKartografie a geoinformatikaOchrana a tvorba krajiny. V na navazujícím magisterském studijním programu jsme pro tebe připravili dvě specializace – Fyzická geografieOchrana a tvorba krajiny. V doktorském studiu si pak můžeš vybrat studijní program – Environmentální geografie.

Je to u nás jen o studiu?

Určitě ne! Dobře totiž víme, že studium není jen o sbírání známek, drcení teorie a nervech ze zápočtů a zkoušek. Ještě, než začne akademický rok, na tebe u nás čeká adaptační kurz, kde se seznámíš jednak s věcmi spjatými se studiem, a hlavně poznáš vyučující i starší studenty. Ostravská univerzita a naše domácí Přírodovědecké fakulta navíc nabízí řadu příležitostí k seberealizaci. Můžeš se tak stát třeba součástí týmů, které připravují workshopy pro žáky základních a středních škol nebo se podílet na přípravě akcí jako Noc vědců či Den otevřených dveří nebo se jen tak vydat se spolužáky na Majáles.

Můžeš s námi vyjet i do zahraničí

Ostrava pro tebe při cestě za vysokoškolským titulem nemusí být jedinou studijní zastávkou. Jestli chceš kromě relaxace v parku u naší fakulty zažít třeba popřednáškové ochlazení v moři či poznávání památek v evropských i mimoevropských zemích, u nás máš příležitost vybrat si z velkého množství studijních pobytů na zahraničních univerzitách. Se splněním všech formalit ti ochotně pomůže katedrový koordinátor nebo přímo fakultní koordinátoři.


Ze života katedry

E-přihláška

Předměty a kurzy

Pedagogický poradce

Naše doktorské studium

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2022