Mezinárodní konference zaměřená na ochranu přírodního bohatství střední Asie

Katedra biologie a ekologie OU společně s Institutem environmentálních technologií pořádaly ve dnech 6. až 8. září 2012 mezinárodní konferenci na téma: “Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia”.

Jednalo se o první ročník konference zaměřené na přírodní poměry, druhovou bohatost a ochranu přírodního bohatství této nepříliš prozkoumané oblasti. Na konferenci se přihlásilo celkem 53 vědců z 8 zemí (ČR, Polsko, Rusko, Ukrajina, Ázerbájdžán, Tádžikistán, USA a Nigerie). Všichni následně formou prezentací, posterů nebo alespoň umístěním textu v Knize abstraktů přispěli k vysoké úrovni konference.

Oblast střední a centrální Asie byla vybrána proto, že zde již několik let probíhá intenzívní výzkum, na němž participuje i Ostravská Univerzita. Dr. Vítězslav Plášek (katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU), společně s kolegy z univerzit v Krakově a Opoli, navštívil již několikrát tento region a následně publikoval řadu článku o nově nalezených mechorostech.

Konference začala 6. září registrací účastníků. Následující den probíhaly přednášky a prezentace posterů. Po prvním jednacím dni byl pro všechny účastníky připraven raut s hudebním programem. V sobotu 8. září pak probíhaly exkurze do biologicky cenných území regionu (nejen v rámci ČR, ale i v Polsku). I zde byl zaznamenán dílčí úspěch, neboť se účastníkům podařilo nalézt druh rostliny, považovaný do té doby jako „z ČR vymizelý”.

Do konce roku plánují pořadatelé vydat ještě monografii s příspěvky prezentovanými na konferenci.

Realizaci konference by nebyla možná bez finančního či materiálního přispění z projektu IET CZ.1.05/2.1.00/03.0100, prostředků KBE PřF OU a sponzorského daru firmy Olympus. Děkujeme.

Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia
Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017