Tajemství hybridních zón sekavců poodhaleno: co se může stát, když zkřížíme dva druhy?

Ačkoliv se posledních 20 let intenzivně studuje evoluce pohlavního rozmnožování, zásadní otázky nejsou stále ještě dořešeny. Pro evoluční biology je například stále záhadou, jak je možné, že se v přírodě udržuje nepohlavní rozmnožování, které je považováno za "evolučně nevýhodné". Publikovaný článek týmu, jehož členy jsou i pracovníci katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU Mgr. Karel Janko, Ph.D.doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., se zaměřuje právě na objasnění tohoto fenoménu u sekavcovitých ryb. Zcela zásadním přínosem článku je fakt, že vznik asexuálních linií není omezen na určité období, ale je kontinuální (noví nepohlavně se rozmnožující jedinci se objevují kontinuálně) a že u všech analyzovaných vzorků bylo prokázáno, že asexualita vznikla vždy pouze mezidruhovým křížením (ne samovolně) v tzv. hybridních zónách.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017