Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly

logolink

Letošní Letní přírodovědná škola, kterou pořádala již čtvrtým rokem Přírodovědecká fakulta OU a ostravské Středisko přírodovědců, se konala ve dnech 19. až 23. srpna 2013. Zúčastnilo se jí 13 středoškoláků ze středních škol Moravskoslezského kraje, které baví přírodní vědy a nevadí jim učit se i o prázdninách.

Co teenagery vede k tomu, aby absolvovali o prázdninách pětidenní maratón přírodních věd? Shodují se na tom, že mají nejen zájem o přírodní vědy, ale chtějí poznat katedry naší fakulty, zajímá je, jak to vypadá na univerzitě a zaujala je rozmanitost nabízeného programu letní školy, díky kterému smysluplně využijí volný prázdninový čas.

Každý den intenzivní přírodovědný program.


Na katedře matematiky byly připraveny přednášky o matematice a umění, ukázky krásy těla, jaké jsou poměry částí těl, které využívají malíři obrazů a také o využití lineární perspektivy v obrazech například u Leonarda da Vinciho nebo v architektuře. Dále žáci společně pátrali po tom, kde se v umění vyskytuje matematika (magické čtverce, stavby). Následovaly zakódované obrázky Hanjie, skládačky Tangram, ukázky origami a výroba vlastního kaleidoskopu. Sekci matematiky ukončili středoškoláci soutěžemi na několika stanovištích, kde řešili různé úkoly: například poznat písničku podle zakódované hudby, kreslit symetrické obrázky, sestavovat krychle z papírů poskládaných do trojúhelníkových tvarů anebo potrénovat geometrickou představivost pomocí hlavolamu Ubongo.

Katedra fyziky přichystala měření v laboratoři optiky i v laboratoři počítačem podporovaných experimentů. Studenti měli možnost měřit závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje světla, spektra zdrojů světla a porovnávat je, určovat měrný náboj elektronu, dělat pokusy z geometrické optiky, analyzovat kmitavý pohyb se systémem ISES, měřit na lidském těle krevní tlak, EKG i spirometrie, měřit změny koncentrací plynů při hoření svíčky, voltampérové charakteristiky rezistorů, žárovek i diod a dále absolvovali pokusy se soupravou pro demonstraci elektromagnetického pole. Měřili také závislost působící síly na napnutí luku a dokonce si z toho luku i venku na dvoře fakulty zastříleli, což byl pro většinu z nich opravdu netradiční zážitek.

Katedra biologie a ekologie uvítala žáky letní školy úvodní přednáškou o terénní expedici na ostrově Borneo. Studenti této katedry, kteří se expedice v Borneu účastnili, barvitě přiblížili posluchačům, jaké to je být 24 dní a nocí uprostřed tropického deštného lesa, co musí biolog před tropickou expedicí absolvovat, jak se teoreticky připravit a jaké vybavení si musí pořídit. Povídali o ostrově Borneo, o malém, ale bohatém státečku Brunej, národním parku Ulu Temburong a stanici, kde byli členové expedice po celou dobu ubytováni a o výzkumech, na kterých pracovali. Celá prezentace byla doplněna o fotografie a videa místní fauny a flóry, která je zde nejen druhově, ale také tvarově a barevně velice rozmanitá. Nakonec prezentovali perličky, zajímavosti a záludnosti, které zažili při cestě do pralesa nebo přímo v něm. Po přednášce se studenti přesunuli do laboratoře zoologie bezobratlých živočichů. Čekalo je několik úkolů, při kterých používali mikroskop či binokulární lupu. Sami si připravili preparát sponginové kostry houby mycí, pozorovali nižší korýše (perloočky, listonohy, žábronožky) a vyzkoušeli si také určování některých druhů raků. Samostatná práce v laboratoři byla doplněna ukázkou živého i rozpitvaného švába a také prezentací o aktuálním entomologickém výzkumu stromového patra lužního lesa za použití vysokozdvižné plošiny.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje si připravila velmi zajímavou a poutavou přednášku z cest dvou jejich studentů s názvem „Křížem krážem Mongolskem – kultura, tradice“, doplněnou barevnou prezentací, různými předměty z této země a výstavou fotografií z cesty po Mongolsku.

Katedra chemie nabídla v dopoledním programu přednášku na téma „Zajímavá chemie“, díky které studenti viděli zajímavé chemické pokusy (např. práce s indikátory, odbarvování hypermanganu, hoření acetylenu). Dále si zahráli chemické hry (Riskuj, přesmyčky, poznávání prvků), diskutovali o aplikaci chemie v praxi (nerozpustnost vápence ve vodě, viskozita a hustota oleje, sublimace ledu, vzduch, dýchání), shlédli ukázky známých filmů (Marečku, podejte mi pero, Pelíšky, Císařův pekař a pekařův císař) a hledali v těchto filmech chemické děje. Poslechli si také ukázky písniček s chemickou tématikou. Odpolední program se zaměřením na chemii probíhal měřením v přírodě. Prováděli analýzu vody a půdy, srovnávali výsledky měření metody kolorimetrie pomocí sady Visocolor a měření s čidly firmy Vernier, zjišťovali tvrdost vody, pH, obsah dusičnanových, dusitanových a fosforečnanových aniontů, kationtů amonných a teplotu vody. Pro analýzu vody použili vzorky z řeky Ostravice a vzorky pitné vody z Ostravy-Poruby. V půdě zjišťovali teplotu v různých hloubkách, pH a vodivost.

Katedra fyzické geografie a geoekologie pro žáky letní školy připravila praktické měření geodetickými přístroji (přesné měření výšek, měření ploch, úhlové jednotky v geodézii, princip odrazného hranolu), astronomické pozorování Slunce i práci s přijímačem GPS, kdy se naučili základy geocachingu a hledali poklad pomocí družicové navigace. Dopolední program na této katedře ukončila přednáška „Kartografické kuriozity“ (mapy neexistujících území, figurální mapy, mapy na vlajkách, chyby na mapách, zajímavosti o mapách). Odpolední část byla věnována ukázce meteorologické stanice na střeše budovy Přírodovědecké fakulty, předpovědi počasí a pak v počítačové učebně praktickému modelování vývoje počasí, hydrologii a hydrologickému modelování (měření průtoků, hydrologické mapy, modelování průtoků a rozlivů). Na závěr každý obdržel sadu map fyzickogeografických charakteristik ČR.

Katedra informatiky a počítačů přichystala přednášky i s praktickým cvičením na téma „Efektní a rychlá tvorba www stránek“, „Možnosti využití videokonferenční místnosti“ a „Vizualizaci objektů a modelování v 3D grafice“.

Na slavnostním ukončení Letní přírodovědné školy byly předány diplomy - noví absolventi Letní přírodovědné školy získali titul „bakalářík“ a jedna slečna, která byla na letní škole již minulý rok, získala titul „magistřík“.

Nové poznatky, noví kamarádi, motivace,…

Ohlasy teenagerů byly letos opět kladné, namátkou vybírám z jejich zpětné vazby: „mnoho nových vědomostí a rozšíření obzorů, které využijí ve škole; ujasnění souvislostí mezi předměty; je zajímavé zjistit, jací lidé se zajímají o školu o prázdninách; nové zkušenosti s přístroji, se kterými se na střední škole nesetkám; skvělé vyzkoušet si být geodetem; noví přátelé, noví kamarádi; příjemní profesoři; nadchlo mě to ke studiu na vysoké škole; zajímavé pokusy a moderně vybavené učebny; spousta prakticky využitelných poznatků do života; motivace zlepšovat se…“. Líbilo se jim na všech katedrách, každý si našel to své „nej“ v jiném oboru a někteří uvedli, že by u nás i rádi studovali a přijdou na letní školu zase za rok, což nás opravdu těší!

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Fotogalerie

Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly
Přírodní vědy na tradiční letní prázdninové škole opět bodovaly

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022