Premiérové Zoologické dny Ostrava 2014 slaví úspěch

Největší tuzemské setkání zoologů, studentů zoologických oborů a všech zájemců o zoologii se letos premiérově uskutečnilo v Ostravě ve dnech 6. – 7. února. Organizaci této prestižní akce zajišťovali zoologové z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod záštitou rektora OU prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. ve spolupráci s Českou zoologickou společností, Akademií věd ČR, ZOO Ostrava a za podpory níže uvedených společností, které na zajištění konference poskytli finanční dotaci.

Zoologické dny Ostrava 2014 byly realizovány jak v prostorách budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici Chittussiho 10, tak v prostorách Multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

Ostrava na této akci hostila téměř 500 českých, slovenských a polských zoologů z 18 univerzit, 10 vědeckých ústavů a mnoha dalších institucí. Na konferenci byly prezentovány stovky příspěvků, převážně nových objevů z různých oblastí výzkumu živočichů. Diskutovalo se například na téma zájmu médií o propagaci vědy, rodičovská péče u živočichů, genetika vlka a psích plemen nebo proč jsou ptáci tak chytří, když mají tak malé mozky. Přednášeli významné osobnosti, ke kterým patří například profesor Szymura z Krakova, profesor Storch z Karlovy univerzity nebo zpěvák Dan Bárta. Více než polovina účastníků konference byli vysokoškolští studenti, což dokazuje, že má tradičně kvalitní zoologický výzkum u nás budoucnost. Největší zastoupení účastníků z univerzit měla Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze, pak naše Ostravská univerzita, Masarykova univerzita a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Kromě konference probíhaly také doprovodné workshopy a komentovaná prohlídka ZOO Ostrava.

Poděkování patří kromě organizátorů také sponzorům konference: Academia, Arsenal, AV Media, Biotech, Česká zoologická společnost, Exasoft, Grund, Katedra biologie a ekologie PřF OU, KRD, Moravskoslezský kraj, Nadace ČEZ, Olympus, Povodí Odry, Statutární město Ostrava, Ústav biologie obratlovců AVČR.

Televizní reportáže ze Zoologických dnů 2014


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022