Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Vědecké úspěchy našich biologů na Borneu

Mimořádné pozornosti českých i zahraničních médií se těší úspěchy českých biologů z Ostravské Univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci získané v rámci studentské expedice na Borneo. Expedice se účastnilo 15 studentů z obou univerzit, kteří měli jedinečnou možnost zapojit se do zoologického i botanického výzkumu v brunejském národním parku Ulu Temburong. Na organizaci se podílelo 6 vědců z obou univerzit. Zázemí pro výzkum, tak jako v loňském roce, poskytla partnerská Brunejská univerzita na své terénní stanici Kuala Belalong Field Studies Centre. Členové letošní expedice navázali na výzkum týkající se struktury a dynamiky vývoje společenstev bezobratlých na světlinách vznikajících po samovolném pádu přestárlých stromů a na dlouhodobě probíhající botanický výzkum dřevin na stálých botanických plochách. Mimo tyto dva hlavní výzkumné směry se studenti věnovali svým vlastním vědeckým projektům zaměřeným např. na ekologii a taxonomii hmyzu (motýli, dvoukřídlí, škvoři), sladkovodních korýšů, obojživelníků a plazů nebo epifytických mechů.

I letos byla expedice mimořádně úspěšná a jejím členům se podařilo v náročných klimatických podmínkách získat nejen cenná data z výzkumných ploch, ale také objevit řadu nových druhů živočichů a vědě neznámé druhy rostlin. Za zmínku stojí nález nového druhu bedlobytky z rodu Leptomorphus, která je s délkou 20 mm jedním z největších dosud známých zástupců této čeledi. Ekologicky zajímavým novým druhem je strašilka z rodu Planispectrum, která je se stejnou délkou okolo 20 mm naopak zástupcem nejmenších druhů strašilek na světě. Neživí se jako ostatní strašilky listím stromů, ale žije v opadu a živí se tlejícími rostlinnými zbytky. Významným nálezem je nový druh drobnělky z rodu Zorotypus. Drobnělky jsou jedním z nejméně početných a nejméně prozkoumaných řádů hmyzu. Zmíněné druhy, společně s dalšími nově objevenými druhy bezobratlých, budou v nejbližší době vědecky popsány a následně publikovány členy výzkumného týmu.

Terénní cvičení bylo financováno z prostředků OPVK projektu „Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity č. CZ.1.07/2.2.00/28.0149“.

Agama z rodu GonocephalusAgamaBizarní housenkaChřestýšovec WáglerůvNově objevený druh epigeického škvora z rodu CtenisolabisNový druh bedlobytky z rodu LeptomorphusPablatnice nosatáPárek strašilky Haaniella echinataPloštice Catacanthus incarnatus, zvaná Lidská tvářPralesní svinuleStřevlík z rodu MormolyceSuchozemská ploštěnkaSuchozemský krab z rodu GeosesarmaČlenové expedice před stanicí KBFSCKaždodenní déšť na staniciPrůzkum potoku Sungai EsuRašelinné lesy jsou obtížně přístupnéRozebírání prosevů pomocí exhastorůTerénní stanice je přístupná pouze po řeceWorkshop v laboratoři stanice

Autoři fotek: Lukáš Číhal, Ivona Horká, Petr Kočárek, Jan Ševčík

TV pořady:

Zahraniční média:

Česká média (výběr):


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub