Vědecké úspěchy našich biologů na Borneu

Mimořádné pozornosti českých i zahraničních médií se těší úspěchy českých biologů z Ostravské Univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci získané v rámci studentské expedice na Borneo. Expedice se účastnilo 15 studentů z obou univerzit, kteří měli jedinečnou možnost zapojit se do zoologického i botanického výzkumu v brunejském národním parku Ulu Temburong. Na organizaci se podílelo 6 vědců z obou univerzit. Zázemí pro výzkum, tak jako v loňském roce, poskytla partnerská Brunejská univerzita na své terénní stanici Kuala Belalong Field Studies Centre. Členové letošní expedice navázali na výzkum týkající se struktury a dynamiky vývoje společenstev bezobratlých na světlinách vznikajících po samovolném pádu přestárlých stromů a na dlouhodobě probíhající botanický výzkum dřevin na stálých botanických plochách. Mimo tyto dva hlavní výzkumné směry se studenti věnovali svým vlastním vědeckým projektům zaměřeným např. na ekologii a taxonomii hmyzu (motýli, dvoukřídlí, škvoři), sladkovodních korýšů, obojživelníků a plazů nebo epifytických mechů.

I letos byla expedice mimořádně úspěšná a jejím členům se podařilo v náročných klimatických podmínkách získat nejen cenná data z výzkumných ploch, ale také objevit řadu nových druhů živočichů a vědě neznámé druhy rostlin. Za zmínku stojí nález nového druhu bedlobytky z rodu Leptomorphus, která je s délkou 20 mm jedním z největších dosud známých zástupců této čeledi. Ekologicky zajímavým novým druhem je strašilka z rodu Planispectrum, která je se stejnou délkou okolo 20 mm naopak zástupcem nejmenších druhů strašilek na světě. Neživí se jako ostatní strašilky listím stromů, ale žije v opadu a živí se tlejícími rostlinnými zbytky. Významným nálezem je nový druh drobnělky z rodu Zorotypus. Drobnělky jsou jedním z nejméně početných a nejméně prozkoumaných řádů hmyzu. Zmíněné druhy, společně s dalšími nově objevenými druhy bezobratlých, budou v nejbližší době vědecky popsány a následně publikovány členy výzkumného týmu.

Terénní cvičení bylo financováno z prostředků OPVK projektu „Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity č. CZ.1.07/2.2.00/28.0149“.

Agama z rodu Gonocephalus
Agama
Bizarní housenka
Chřestýšovec Wáglerův
Nově objevený druh epigeického škvora z rodu Ctenisolabis
Nový druh bedlobytky z rodu Leptomorphus
Pablatnice nosatá
Párek strašilky Haaniella echinata
Ploštice Catacanthus incarnatus, zvaná Lidská tvář
Pralesní svinule
Střevlík z rodu Mormolyce
Suchozemská ploštěnka
Suchozemský krab z rodu Geosesarma
Členové expedice před stanicí KBFSC
Každodenní déšť na stanici
Průzkum potoku Sungai Esu
Rašelinné lesy jsou obtížně přístupné
Rozebírání prosevů pomocí exhastorů
Terénní stanice je přístupná pouze po řece
Workshop v laboratoři stanice

Autoři fotek: Lukáš Číhal, Ivona Horká, Petr Kočárek, Jan Ševčík

TV pořady:

Zahraniční média:

Česká média (výběr):


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022