Publikace našich biologů je nejlepší přírodovědeckou encyklopedií v ČR za rok 2016!

Publikace s názvem Vážky (Insecta: Odonata) České republiky, jejímiž autory jsou Aleš Dolný (hlavní autor), Dan Bárta a Filip Harabiš, byla oceněna jako nejlepší přírodovědecká encyklopedie roku 2016.

Cena byla autorům slavnostně předána 12. května 2017 na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu SVĚT KNIHY PRAHA 2017 v Průmyslovém paláci výstaviště Praha - Holešovice. Jde o soutěž, která probíhá každoročně již od roku 1994 pod názvem Slovník roku pod patronací Jednoty tlumočníků a překladatelů. O výsledcích rozhoduje porota složená ze zástupců tlumočnických a překladatelských organizací z České republiky, Slovenské spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry, Ústavu translatologie FF UK v Praze, Svazu českých knihkupců a nakladatelů a dalších.

Obrazová publikace Vážky (Insecta: Odonata) České republiky o rozsahu 344 stran byla vydána nakladatelstvím Academia v Praze. Je věnována vážkám, skupině hmyzu, která se těší stále větší popularitě i pozitivnímu přijetí jak u odborné, tak i laické veřejnosti. Je to praktická obrazová publikace, která je velmi dobře využitelná jako terénní příručka, zároveň v ní však nechybí ani obecné informace ze života vážek, jejich biologie i ekologie. Největší devizou knihy jsou unikátní skeny živých jedinců všech středoevropských druhů vážek (v obou pohlavích) pořízené metodou, kterou vymysleli a do praxe zavedli právě uvedení autoři této knihy.

Všechny tři autory této oceněné publikace propojuje Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU: Aleš Dolný je vedoucím této katedry, Filip Harabiš je absolventem této katedry a Dan Bárta je studentem 3. ročníku aplikované ekologie na této katedře. GRATULUJEME!


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 05. 2017