Evropský křest biologické monografie v Bruselu

Jako významné ocenění monografie „Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution“, kterou v roce 2008 dokončil kolektiv autorů pod vedením Aleše Dolného, pracovníka Katedry biologie a ekologie PřF OU, lze vnímat evropský křest této knihy v centru Evropské unie v Bruselu. Kniha, na jejíž přípravě se spolupodíleli také další pracovníci Přírodovědecké fakulty OU (P. Drozd, J. Hradecký a T. Pánek ), je totiž výjimečná i v mezinárodním kontextu. Pozoruhodná je nejen co do svého rozsahu (publikace má 672 stran, je v ní shromážděno přes 75.000 nálezových dat z celého území), ale také použitou unikátní metodologií týkající se  fotodokumentace živých exemplářů hmyzu s využitím výpočetní techniky v kombinaci s moderními digitálními zobrazovacími přístroji.

Zoolog a ekolog Aleš Dolný (hlavní autor monografie), společně s Danem Bártou, nejen oceňovaným zpěvákem a hudebníkem (několikanásobným držitelem českých hudebních cen), ale také respektovaným entomologickým fotografem, představovali svou knihu o vážkách v jedné z bruselských budov Evropské komise. Prezentace proběhly ve dnech 22. a 23. ledna tohoto roku v rámci akcí doprovodného programu českého předsednictví Radě Evropské unie, pořádaných s cílem ukázat zajímavé osobnosti, které v České republice žijí a tvoří.

Beseda nad knihou o vážkách ČR, kterou ve spolupráci s CzechFunClubem zorganizoval a moderoval Ladislav Miko (ředitel pro ochranu přírodních zdrojů Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise), se uskutečnila v podvečer dne 22. ledna. Vedle Dana Bárty a Aleše Dolného byli dalšími hosty klubového večera zoolog a malíř Jan Dungel a jazzová zpěvačka Zuzana Dumková. Pozvání na úvodní akci našeho předsednictví přijaly takové osobnosti jako je generální ředitel pro životní prostředí Evropské komise Karl Falkenberg nebo náměstek generálního ředitele pro vnější vztahy Evropské komise Karel Kovanda či řada dalších významných Čechů v Evropských institucích.

Druhý den po slavnostním večeru se uskutečnila konference nesoucí podtitul Nature documented in Science & Art: from Czech wetlands to Amazonia. Před pracovníky tří generálních ředitelství Evropské komise (1. pro životní prostředí, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzitu, 2. pro výzkum, 3. pro výchovu a kulturu) zazněla zhruba třičtvrtěhodinová přednáška shrnující hlavní výsledky i metodologické zásady z uvedené monografie.

Vážky jsou řádem hmyzu, který je na Zemi přítomen přibližně 300 miliónů let a vyniká svou pestrostí a variabilitou forem. Zaujatý pozorovatel u nich najde spoustu zajímavostí týkajících se jejich biologie a ekologie a zároveň nelze pominout ani jejich rozměr estetický. Odpradávna proto byly atraktivními a inspirujícími objekty také pro filosofy a umělce. Monografii distribuuje nakladatelství TAITA PUBLISHERS, s.r.o., na jehož webových stránkách lze do knihy nahlédnout.

Přednáška
Beseda
Beseda
Beseda
Aleš Dolný
Aleš Dolný a Dan Bárta

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016