Celostátní setkání ekologů v Ostravě

Ve dnech 17. - 19. dubna 2009 proběhla v prostorách Hornického muzea Landek celostátní konference České společnosti pro ekologii pod názvem „Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy“. Konference navázala na loňskou zakládající konferenci v Třeboni, která byla pořádána Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. V letošním roce byla jako pořadatelské pracoviště oslovena Katedra biologie a ekologie PřF Ostravské univerzita a záštitu nad konferencí převzal rektor OU, děkanka PřF OU a náměstek primátora města Ostravy Ing. Dalibor Madej. Konference se konala za finanční podpory statutárního města Ostrava. Akce se zúčastnilo více jak 110 vědců, pracovníků státní správy a dalších odborníků. Hlavním smyslem konference bylo, stejně jako vloni, přinést informace o aktuálních trendech v ekologickém výzkumu v ČR a to v celé široké škále jednotlivých oborů. Hlavními tématy byly: ekologie společenstev, biodiverzita, ekosystémová ekologie, evoluční ekologie, ekologie invazních druhů a ochrana přírody, objevily se  ale také unikátní příspěvky např. o paleoekologii, funkční ekologii a ekotoxikologii. Celkem bylo předneseno téměř 40 referátů a prezentováno přibližně 30 posterů.

Konference Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy
Konference Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy
Konference Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017