Úspěšný výzkum mechorostů vedl k ocenění pracovníka Katedry biologie a ekologie

V březnu 2010 získal cenu rektora Warminsko-Mazurské Univerzity v Olštýně (Polsko) - pana prof. dr hab. Józefa Górniewicza - vědecký projekt, na němž se z velké části podílel i pracovník Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.

Mechorosty
Mechorosty
Mechorosty
Mechorosty

Projekt nazvaný „Fylogenetické a taxonomické vazby druhů v rámci rodu Orthotrichum“ (s evid. č. N303 416237) byl zaměřený na studium dosud nepříliš dobře probádané skupiny epifytických mechorostů. Dr. Plášek na tomto výzkumu spolupracoval zejména jako specialista na taxonomii mechorostů. Hlavním řešitelem byl Mgr. Jakub Sawicki, Ph.D. z UW-M v Olštýně, specialista na molekulární taxonomii a fylogenomiku.

Výsledky byly již z části publikovány v prestižních impaktových časopisech (Annales Botanici Fennici, Plant Systematic and Evolution nebo Acta Societatis Botanicorum Poloniae).

Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016