Katedra biologie a ekologie se bude podílet na výzkumu mechorostů v Chile

Katedře biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě OU v Ostravě se podařilo získat místo v mezinárodním výzkumném projektu, který bude probíhat od r. 2011 do r. 2014 na území Chile. Cílem projektu, jehož organizátorem je CONAF (Corporación Nacional Forestal), je studovat mechorosty této jihoamerické země. Výzkum epifytních zástupců (rostoucích na stromech) bude garantovat právě pracovník KBE PřF OU - doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. První terénní výjezd je plánován na leden 2011. Ostravská Univerzita tím získá nejen další zahraniční prestiž, ale také mnoho exotických herbářových dokladů do svých vědeckých sbírek. Předpokládaným výstupem této mezinárodní spolupráce by měl být popis nových taxonů pro vědu a vysoká publikační aktivita.

Bohaté populace epifytních mechorostů na kůře stromu
Vítězslav Plášek při sběru biologických dat (Tádžikistán 2008)

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016