Nově objevený poddruh mechu nese jméno České republiky

Nový taxon mechu, který nedávno popsal dr. Plášek z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU, dostal jméno šurpek tenkožebrý český (Orthotrichum affine var. bohemicum). Jde o epifytický mech, rostoucí na kůře listnatých stromů. Po šurpku moravském (O. moravicum) jde recentně již o druhý nově popsaný taxon z území České Republiky. Blíže se s tímto mechem můžete seznámit na internetových stránkách vědeckého časopisu, v němž byl objev publikován.

Zatím je považován za český endemit a jeho výskyt není znám z žádného jiného státu na světě. Nicméně taxonomické výzkumy celé čeledi Orthotrichaceae neustále probíhají a můžeme se dočkat dalších překvapení. Výzkum byl podpořen z IET č. CZ.1.05/2.1.00/03.0100, podporovaného Operačním programem Výzkum a vývoj pro Inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.

Nově objevený poddruh mechu nese jméno České republiky
Nově objevený poddruh mechu nese jméno České republiky
Nově objevený poddruh mechu nese jméno České republiky
Nově objevený poddruh mechu nese jméno České republiky

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016