Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra

Magické datum 11. 11. 2011 a k tomu čas 11.00 hodin... Co víc si přát ke slavnostnímu otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí?

Slavnostní pásku u příležitosti otevření nové budovy PřF i nového výzkumného environmentálního centra (ENC) na Chittussiho 10 na Slezské Ostravě za přítomnosti mnoha hostů přestřihli rektor OU prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová, zástupce projekční kanceláře OSA Ing. arch. Martin Chválek a zástupce zhotovitele firmy HOCHTIEF, ředitel divize David Horák.

Fakultu, novou budovu i nové výzkumné centrum představili ve svých prezentacích kromě výše zmíněných zástupců zúčastněných stran také paní děkanka PřF doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., prorektor pro rozvoj a informatizaci prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. a proděkan pro vědu a vnější vztahy na PřF a zároveň vedoucí ENC doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

Všechny hosty zaujala při prohlídce budovy nejen moderní architektura celé stavby, ale také perfektně vybavené laboratoře a učebny s nejmodernější výukovou a audiovizuální technikou. V budově je také moderní informační systém v podobě plazmových televizí pro zveřejnění jakýchkoliv informací a videokonferenční učebna, která umožňuje nejen vysílání záznamů z učebny po internetu, ale například i propojení obou budov PřF do videokonferenční místnosti na druhé budově na ulici 30. dubna 22.

Environmentální centrum (ENC), s úplným názvem „Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí“, vzniklo jako organizační jednotka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě především za účelem realizace projektu s názvem Institut environmentálních technologií. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), PO 2 Regionální VaV centra, č. CZ.1.05/2.1.00/03.0100. V rámci projektu budou vybudovány či renovovány výzkumné laboratoře (biochemických analýz, spektrálně optických metod, ekologie živočichů, ekologie rostlin, bioklimatologie a ekofyziologie fotosyntézy, molekulární biologie, mikrobiologie a toxikologie, fyzikální chemie povrchu), které budou spolu se stávajícím vybavením sloužit k naplnění cílů projektu. Na výzkumu se budou podílet zkušení odborníci z oborů chemie, biologie a biofyziky. Cílem projektu je kvalitativní i kvantitativní popis dopadu xenobiotik na složky životního prostředí a návrhy na možná opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou udržitelnost.

Jedenáctý listopadový den je skvělý pro všechno, co ovlivní budoucnost lidí. Je to datum se třemi mistrovskými čísly - jedenáctkami. Proto přejeme univerzitě, Přírodovědecké fakultě, studentům i zaměstnancům ať se (nejen) v nové budově a novém výzkumném centru všem radostně pracuje, učí, vědecky bádá a... taky radostně žije!

Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra
Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě a výzkumného centra

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016