Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Aleš Dolný

Aleš Dolný

titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
L 243, budova L
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 2314
e-mail:

Vzdělání

1985 – 1990
Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Systematická biologie a ekologie, specializace - Hydrobiologie (1990 - Mgr.)
1980 – 1984
Gymnázium Orlová
 

Kvalifikace

2015
Habilitace docentem ekologie - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; habilitační práce v oboru ekologie: "Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu / Biodiversity, bioindication and life strategies of dragonflies (Odonata) as a model insect group"
2000
RNDr. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie
2000
Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie
 

Zaměstnání, praxe

1997 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie
1994 – 1997
Urbanistické středisko Ostrava, ekolog
1990 – 1994
Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Zábřehu, odborný biolog
 

Odborné zaměření

Ekologie, ochrana a biologie vážek predace a parazitoidismus vážek.
Bioindikace.
Ekologie společenstev brouků.
Biodiverzita a význam antropogenních biotopů.
Vývoj entomofauny na (post-)industriálních biotopech v podmínkách primární a alogenní sukcese v hornické a pohornické krajině.
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosud
vedoucí katedry biologie a ekologie
2013 – 2015
vedoucí oddělení zoologie KBE
 

Ocenění

2017
Nejlepší přírodovědná encyklopedie roku 2016 - Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2017, soutěž pod názvem Slovník roku pod patronací Jednoty tlumočníků a překladatelů (Dolný A., Harabiš F. & Bárta D. 2016. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.)
2009
Cena ministra životního prostředí ČR, odborná monografie - Zvláštní čestné uznání za výjimečný počin v oblasti životního prostředí. (Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (eds.) 2008. Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců Vlašim: Vlašim, 672 pp.)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – dosud
člen redakční rady mezinárodního časopisu Odonatrix (Polsko)
2014 – dosud
člen redakční rady časopisu s IF Odonatologica (Osmylus, Německo)
2012 – dosud
Česká společnost pro ekologii
 

Působení v zahraničí

2015
Papua New Guinea - Binatang Research Centre and Swire Research Centre Wanang (zahraniční stáž)
2014
Spain - Do?ana National Park in Andalusia (zahraniční stáž)
2012
French Guiana - Guiana Amazonian national park (výzkumný pobyt)
2010
Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan - Indonesia (výzkumné pobyty)
2009
zvaná přednáška pro zaměstnance Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise v Bruselu
2008
Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan - Indonesia (výzkumné pobyty)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Polština
pasivní znalost
 


Rok: 2024, FRESHWATER BIOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, ECOL INDIC
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, PLoS One
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, OIKOS
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, BASIC APPL ECOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, PLoS ONE
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2012, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024, FRESHWATER BIOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Harabis Filip, John P. Simaika, Aleš Dolný, Sarah H. Luke, Merja Elo, Jason T. Bried, Michael J. Samways ... další autoři
kapitola v odborné knize
 
Hana Šigutová, Aleš Dolný, Michael J. Samways, Sönke Hardersen, José Max Oliveira-Junior, Leandro Juen, Khuong Van Dinh, Jason Bried ... další autoři
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
výzkumná zpráva
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eva Bílková, Veronika KORNOVÁ, Veronika Grocholová, Petr Pyszko, Aleš Dolný, Stanislav Ožana ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Veronica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Insects
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
software
 
Rok: 2021, POODŘÍ – časopis obyvatel horní Odry
článek v odborném periodiku
 
Hana Šigutová, Filip Harabiš, Martin Šigut, Jiří Vojar, Lukáš Choleva, Aleš Dolný ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Bílé - Biele Karpaty (Časopis moravsko-slovenského pomezí)
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
software
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal HYKEL, Jana Růžičková, Aleš Dolný
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, KNOWL-BASED SYST
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, KNOWL-BASED SYST
článek v odborném periodiku
 
Jason Bried, Leslie Ries, Brenda Smith, Michael Patten, John Abbott, Joan Ball-Damerow, Robert Cannings, Adolfo Cordero-Rivera, Alex Córdoba-Aguilar, Paulo De Marco Jr, Klaas-Douwe Dijkstra, Aleš Dolný, Roy van Grunsven, David Halstead, Filip Harabiš, Christopher Hassall, Martin Jeanmougin, Colin Jones, Leandro Juen, Vincent Kalkman, Gabriella Kietzka, Celeste Searles Mazzacano, Albert Orr, Mary Ann Perron, Maya Rocha-Ortega, Göran Sahlén, Michael Samways, Adam Siepielski, John Simaika, Frank Suhling, Les Underhill, Erin White ... další autoři
Rok: 2020, BIOSCIENCE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Lampetra: bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity tekoucích a stojatých vod
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, ECOL INDIC
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Isects
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Tereza Rusková, Aleš Dolný
Rok: 2019, Insects
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, PLOS One
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal HYKEL, Filip Harabiš, Aleš Dolný
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Aquatic Insects
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
software
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2018, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, PLoS One
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal HYKEL, Jana Růžičková, Aleš Dolný
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, OIKOS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, OIKOS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, OIKOS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
software
 
Rok: 2017, Eur. J. Entomol.
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Filip Harabiš, Otakar Holuša, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser
Rok: 2017, Příroda
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Michal Hykel, Filip Harabiš, Aleš Dolný
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Laštůvka, Miroslav Barták, Jan Bezděk, Svatopluk Bílý, Alois Čelechovský, Aleš Dolný, Vladimír Hula, František Chládek, Jan Ježek, Petr Kment, Igor Malenovský, Pavla Řezníčková, Martin Říha, Marcela Skuhravá, Robert Stejskal, Hana Šefrová, Michal Tkoč, Filip Trnka, Jaroslav Vašátko ... další autoři
Rok: 2016, Lesnická práce, s.r.o.
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Aleš Dolný, Filip Harabiš, Daniel BÁRTA
Rok: 2016, Nakladatelství Academia
odborná kniha
 
Rok: 2015, EUR J ENTOMOL
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015, BASIC APPL ECOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, -
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, PLoS ONE
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Martin Waldhauser, Lubomír Kvita, Lydie Kocourková
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2014, Příroda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Filip Harabiš, Martin Šigut, Aleš Dolný
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Taita Publishers
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, J INSECT CONSERV
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Vít Balner, Jiří Beneš, Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková, Šárka Cimalová, Lukáš Číhal, Helena Deckerová, Aleš Dolný, Libor Dvořák, Martin Gajdošík, Michal Graca, Jaroslav Holuša, Kamil Holý, Ivona Horká, Michal Horsák, Jiří Hudeček, Lenka Jarošová, Petr Kočárek, Jiří Kupka, Tomáš Kuras, Bohumír Lojkásek, Zdeněk Majkus, Patrik Molitor, Vítězslav Plášek, Jindřich Roháček, Magdaléna Roháčová, Jan Sitek, Jiří Stanovský, Jan Ševčík, Jiří Vávra, Ivan Zwach ... další autoři
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum, Opava
odborná kniha
 
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Filip Harabiš
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, TROP ZOOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, POPUL ECOL
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2012, J INSECT CONSERV
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2012, BIOL CONSERV
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Stanislav Lhota, . Rusdianto, Pavel Drozd
Rok: 2011, TROP ZOOL
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Hana Mižičová
Rok: 2011, Poodří
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2011, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku
 
Petr Hesoun, Robert Tropek, Jiří Řehounek, Aleš Dolný
Rok: 2011, Entomologický ústav AVČR, v.v.i.; Calla
kapitola v odborné knize
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2010, EUR J ENTOMOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Časopis Slezského muzea v Opavě
článek v odborném periodiku
 
Martin Waldhauser, Michal Mikát, Aleš Dolný
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Michaela Petříková, Filip Harabiš
Rok: 2010, ODONATOLOGICA
článek v odborném periodiku
 
Michaela Blahutová, Aleš Dolný, Aleš Dolný, Oldřiška Fruhbauerová, Emanuel Grepl, Aleš Knápek, Petr Kočárek, Radka Krysová, Jiří KUPKA, Tomáš Kuras, Zdeněk Majkus, Dalibor Matýsek, Ivo Otáhal, Tomáš Pánek, Marie Sedláčková, Jan Sitek, Jiří Stanovský ... další autoři
Rok: 2010, Muzeum Novojičínska
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Aleš Dolný, Filip Harabiš, Filip Harabiš
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Michaela Drozdová
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2009
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Petr Hesoun, Martin Waldhauser
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Milan Veselý
Rok: 2008, Vesmír
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Živa
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Martin Jašík, Petr Kočárek, Matěj Krupař, Vítězslav Plášek, Jan Ševčík ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Martin Jašík, Petr Kočárek, Matěj Krupař, Vítězslav Plášek, Jan Ševčík ... další autoři
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Jan Mourek, Aleš Dolný, Petr Hesoun, Michal Mikát
Rok: 2008, AOPK ČR
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Martin Waldhauser, Lubomír Hanel, Otakar Holuša
Rok: 2008, ČSOP, MŽP ČR, Taita
odborná kniha
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Aleš Dolný, Pavel Matějka
Rok: 2007, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Rok: 2007, Notulae Odonatologicae
článek v odborném periodiku
 
Dan Bárta, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Pawel Buczyński, Milan Veselý, Eva Bulánková
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Milan Veselý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Alicja Miszta, M. Boroń, P. Cuber, Aleš Dolný
Rok: 2007, -
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Lubomír Hanel
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Eva Bulánková, Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Alicja Miszta, Aleš Dolný
Rok: 2007, -
článek v odborném periodiku
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Actaea, CHKO Jeseníky
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser, Otakar Holuša
Rok: 2007, ČSOP, MŽP ČR, Taita
odborná kniha
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
 
Eva Bulánková, Aleš Dolný
Rok: 2006, NUA-Heft
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Dan Bárta, Aleš Dolný, Filip Harabiš, Vítězslav Plášek
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
Alicja Miszta, Aleš Dolný, Jerzy Parusel
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Aleš Dolný, Michaela Petříková
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Eva Bulánková
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Notulae Odonatologicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Lubomír Hanel, Jan Farkač, David Král, Aleš Dolný, Martin Škorpík, Jiří Zelený ... další autoři
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Pavel Matějka, Aleš Dolný
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Martin Trubač
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Andrea Krupníková
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize
 
Matúš Kúdela, Aleš Dolný, Dan Bárta, Tomáš Blaškovič, Eva Bulánková
Rok: 2004, Biológia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Barbora Pazderová
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Aleš Dolný, Milan Veselý, Dan Bárta
Rok: 2004, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Eva Bulánková
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Zdeněk Ďuriš, Zdeněk Ďuriš, Aleš Dolný, Aleš Dolný, Ondřej Vavříček , Ondřej Vavříček ... další autoři
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Jiří Štěpán
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Rok: 2004, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
uspořádání výstavy (E)
 
Alicja Miszta, Aleš Dolný
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Natura Silesiae Superioris
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Magdaléna Oppeltová, Pavel Šebek
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Zuzana Norková
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Tomáš Blaškovič, J. Šíbl, Eva Bulánková, Pavel Matějka
Rok: 2003, Opuscula Zoologica Flumensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2003, Natura Silesiae Superioris
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Michal Kraut, Ivan Horčičko
Rok: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A.
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Magdaléna Oppeltová, Lenka Babiánková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Milan Veselý, Aleš Dolný
Rok: 2001, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Mieczyslaw Ciesla
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Ivan Horčičko, Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Milan Veselý, Kateřina Volná
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Eva Teperová, Kateřina Volná
Rok: 2001, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Veronica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Kateřina Volná, Milan Veselý
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Lubomír Hanel, Josef Hlásek, Jan Cempírek, Mieczyslaw Ciesla, Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Svatopluk Loyka, Aleš Dolný, Jana Studeníková
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Jana Studeníková, Svatopluk Loyka
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Aleš Dolný
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy
 
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Rok: 1993, Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Marie Buchtová, Svatopluk Loyka
Rok: 1992, Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1991
stať ve sborníku
 
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1990
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Jaroslav Ašmera
Rok: 1989
stať ve sborníku
 
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1989
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětu
6SEMIAutor
Název práce
Typ
Rok
Ožana Stanislav
Genetika populací vážek rodu Leucorrhinia (Odonata)
disertační
2022
Helebrandová Jana Branwen
Ekologické a behaviorální aspekty podvodní ovipozice šídlatek (Odonata: Lestidae)
disertační
2019
Hykel Michal
Ekologie rodu Sympetrum (Odonata: Libellulidae): význam terestrických biotopů pro život vážek
disertační
2019
Hodeček Jiří
Hmyz postindustriálních habitatů Ostravské pánve
disertační
2016
Šigutová Hana
Rozptyl, filopatrie a vybrané populační charakteristiky kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) vzhledem k příbuzným druhům
disertační
2016
Valušák Jiří
Odonatofauna dálničních retenčních nádrží a přilehlých rybníků v zemědělské krajině
diplomová
2024
Borošová Sára
Determinace vážek pomocí moderních technologií jako součást výuky a občanské vědy
diplomová
2021
Bílková Eva
Odonatofauna rašelinišť NPR Rejvíz se zaměřením na velikost, stav a změny populací reliktních druhů
diplomová
2020
Pecuchová Kateřina
Epigeičtí brouci a jejich druhově specifické charakteristicky jako bioindikátory ekologické sukcese na ostravských důlních odvalech
diplomová
2019
Plutová Zuzana
Výskyt a dynamika lokálních populací vážky jasmoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v hornické krajině
diplomová
2018
Kudělka Martin
Vliv silnic na letové chování vážek na příkladu ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)
diplomová
2017
Šimara Adam
Silnice jako bariéra rozptylu ohrožené vážky Sympetrum depressiusculum a její vliv na distribuci dospělců
diplomová
2017
Kristková Magdaléna
Vliv zvýšeného průtoku a jeho fluktuace na vodní faunu v řece Moravici
diplomová
2015
Ožana Stanislav
Populační ekologie vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopech hornické krajiny
diplomová
2015
Helebrandová Jana Branwen
Submerzní kladení vajíček u šídlatky Lestes sponsa (Odonata, Lestidae)
diplomová
2013
Rusková Tereza
Vliv parazitoidismu na reprodukční chování u šídlatkovitých (Odonata: Lestidae)
diplomová
2013
Ryšavá Alena
Výskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlin
diplomová
2012
Šigut Martin
Vliv predačního tlaku parazitoidů na ovipozici šídlatek (Odonata: Lestidae)
diplomová
2012
Šigutová Hana
Habitatové preference a vybrané aspekty populační biologie kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)
diplomová
2012
Libiger Čeněk
Výskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlin
diplomová
2011
Bendová Helena
Výskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana reofilních vážek s ohledem na technické zásahy do řeky Odry
diplomová
2010
Hodeček Jiří
Sukcese entomocenóz brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalech
diplomová
2010
Králiková Alena
Endoparazitofauna kočkovitých šelem v ZOO Ostrava
diplomová
2009
Nečasová Barbora
Populační biologie a ochrana kriticky ohroženého modráska ligrusového (Polyommatus damon) na lokalitě Kamenný vrch u Kurdějova
diplomová
2009
Petříková Michaela
Výskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana klínatek (Odonata: Gomphidae) na vybraném úseku řeky Moravy
diplomová
2009
Bršťáková Zdeňka
Populační ekologie vážek (Odonata) Somatochlora alpestris a Somatochlora arctica na území NPR Rejvíz
diplomová
2008
Pazderová Barbora
Ekologické hodnocení odonatofauny ve vodních biotopech antropogenního původu na Jesenicku
diplomová
2008
Harabiš Filip
Výskyt, ekologie a ochrana vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinska
diplomová
2007
Heranová Petra
Výskyt a ekologie vážek v soustavě odkališť Dolu Lazy (Slezsko, Havířov)
diplomová
2007
Lukavská Gabriela
Biomonitoring mokřadů Vsetínska se zaměřením na naturové a introdukované druhy vážek (Odonata)
diplomová
2007
Vlček Vítek
Vliv natantních rostlin na diverzitu a početnost vodního hmyzu se zaměřením na vážky
bakalářská
2023
Winkler Tomáš
Vliv pesticidů na sladkovodní faunu se zaměřením na bezobratlé v zemědělské krajině
bakalářská
2023
Bartáková Daniela
Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) jako potenciální deštníkový druh
bakalářská
2022
Bulavová Kristýna
Přehled IUCN červených seznamů vážek: rozbor stavu, trendů a ohrožení vážek a jejich biotopů ve světě
bakalářská
2022
Hoffmannová Tereza
Dopady klimatické změny na biologii a ekologii hmyzu na příkladu vážek (Odonata)
bakalářská
2022
Zezuláková Nikol
Biotopové změny a jejich dopady na populaci kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) na rybnících u Příbora
bakalářská
2022
Chytilová Radana
Hostitelsko-parasitoidní interakce mezi vážkami (Odonata) a jejich parasitoidy
bakalářská
2021
Machalová Kristýna
Vážky jako indikátorové, vlajkové, deštníkové a klíčové druhy
bakalářská
2020
Valušák Jiří
Vážky jako indikátory biodiverzity (post)industriálních a městských biotopů
bakalářská
2020
Bárta Daniel
Vážky národního parku Amazonien Guyane ve Francouzské Guyaně
bakalářská
2019
Borošová Sára
Vliv predačního tlaku ryb na biodiverzitu vodního hmyzu a možnosti jeho sledování
bakalářská
2019
Kanioková Simona
Význam ochranářských translokací u vážek se zaměřením na populaci druhu Leucorrhinia dubia v PP Kudlačena
bakalářská
2018
Trávníčková Veronika
Poměrné zastoupení zygopterních vážek a další změny ve složení odonatocenóz vzhledem k míře lidského ovlivnění tropického deštného lesa
bakalářská
2018
Pecuchová Kateřina
Dlouhodobé změny diverzity brouků na vybraných ostravských důlních odvalech
bakalářská
2017
Čorba Vojtěch
Ptačí druhy jako indikátory znečištění životního prostředí
bakalářská
2015
Krejčíčková Naďa
Ekologické hodnocení revitalizace řeky Bílovky s využitím vážek jako bioindikátorů
bakalářská
2015
Kudělka Martin
Vliv silniční dopravy na pohybovou aktivitu a distribuci dospělých vážek v okolí vodních stanovišť
bakalářská
2015
Mrnková Michaela
Biologické hodnocení alternativních a konvenčních silničních luk s využitím denních motýlů jako bioindikátorů
bakalářská
2015
Šimara Adam
Rychlostní silnice jako migrační bariéra vážek?
bakalářská
2015
Ožana Stanislav
Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinska
bakalářská
2013
Klikáčová Věra
Vliv turistických stezek na intenzitu okusu dřevin zvěří a obnovu lesních porostů.
bakalářská
2012
Pelcová Veronika
Biologie a rozšíření páchníka hnědého v CHKO Poodří
bakalářská
2012
Helebrandová Jana Branwen
Potápění imag šídlatky Lestes sponsa - zvláštní životní strategie vážek
bakalářská
2011
Lindovská Markéta
Fylogeneze vážek (Odonata): klasický a molekulární přístup
bakalářská
2011
Muchová Kristýna
Biodiverzita v lokalitách ekologického zemědělství
bakalářská
2011
Rusková Tereza
Potápění jako součást zvláštní životní strategie vážek (Odonata)
bakalářská
2011
Ryšavá Alena
Výskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČR
bakalářská
2010
Šigutová Hana
Stanovištní požadavky a význam náhradních refugií kriticky ohrožené vážky rumělkové Sympetrum depressiusculum
bakalářská
2010
Konečná Kateřina
Problematika výskytu kriticky ohrožených vážek Coenagrion ornatum a Libellula fulva na Hodonínsku a jeho okolí
bakalářská
2009
Lacina Marcela
Taxocenózy členovců vázaných na mechy v oblasti PR V Podolánkách (CHKO Beskydy)
bakalářská
2009
Libiger Čeněk
Výskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČR
bakalářská
2009
Bendová Helena
Výskyt a ekologie reofilních vážek vzhledem k technickým zásahům do řeky Odry
bakalářská
2008
Hochmanová Tereza
Hodnocení vybraných vodních revitalizací v k.ú. Dolní Moravice prostřednictvím odonatofauny
bakalářská
2008
Hodeček Jiří
Ekologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalech
bakalářská
2008
Nečasová Barbora
Shrnutí managementových aktivit v maloplošných chráněných územích v okolí obce Kurdějov s přihlédnutím k výskytu modráska ligrusového (Polyommatus damon)
bakalářská
2007
Valasová Aneta
Ekologické zemědělství v České republice: environmentální konsekvence, aktuální stav, perspektivy
bakalářská
2007
Bršťáková Zdeňka
Vážky (Odonata) vybraných rašelinišť Hrubého Jeseníku se zaměřením na tyrfobiontní druhy rodu Somatochlora
bakalářská
2006
Koschatzká Andrea
Vážky vybraných lokalit Osoblažska (Slezská nížina)
bakalářská
2006
Králiková Alena
Výskyt geohelmintů rodu Toxocara na území města Karviná
bakalářská
2006
Pazderová Barbora
Ekologicko-faunistická charakteristika vážek Osoblažska (Slezská nížina)
bakalářská
2006
Petříková Michaela
Odonatofauna vybraných lokalit Uherskohradišťska
bakalářská
2006
Víchová Jana
Výskyt klíšťové encefalitidy na Opavsku v letech 1993 - 2004
bakalářská
2006
Harabiš Filip
Biomonitoring výskytu vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinska
bakalářská
2005
Michalčíková Lenka
Koleopterofauna Přírodní rezervace Skalské rašeliniště
bakalářská
2005
Plutová Zuzana
Reobiontní a reofilní druhy vážek (Odonata) vybraných lokalit Karvinska
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2026
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2020
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
6/2015 - 12/2017
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
8/2014 - 11/2015
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2014 - 8/2015
Poskytovatel
Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
9/2011 - 8/2014
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období
1/2007 - 12/2007
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub