Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Aleš Dolný

Aleš Dolný

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 243, budova L
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2314
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1985 – 1990Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Systematická biologie a ekologie, specializace – Hydrobiologie (1990 - Mgr.)
1980 – 1984Gymnázium Orlová

Kvalifikace

2015Habilitace docentem ekologie – Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; habilitační práce v oboru ekologie: „Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu / Biodiversity, bioindication and life strategies of dragonflies (Odonata) as a model insect group“
2000RNDr. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie
2000Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, PřF, studijní program: Zoologie

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1997 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie
1994 – 1997Urbanistické středisko Ostrava, ekolog
1990 – 1994Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Zábřehu, odborný biolog

Odborné zaměření

Ekologie, ochrana a biologie vážek predace a parazitoidismus vážek.
Bioindikace.
Ekologie společenstev brouků.
Biodiverzita a význam antropogenních biotopů.
Vývoj entomofauny na (post-)industriálních biotopech v podmínkách primární a alogenní sukcese v hornické a pohornické krajině.

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosudvedoucí katedry biologie a ekologie
2013 – 2015vedoucí oddělení zoologie KBE

Ocenění

2017Nejlepší přírodovědná encyklopedie roku 2016 – Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2017, soutěž pod názvem Slovník roku pod patronací Jednoty tlumočníků a překladatelů (Dolný A., Harabiš F. & Bárta D. 2016. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.)
2009Cena ministra životního prostředí ČR, odborná monografie – Zvláštní čestné uznání za výjimečný počin v oblasti životního prostředí. (Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (eds.) 2008. Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců Vlašim: Vlašim, 672 pp.)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – dopudčlen redakční rady mezinárodního časopisu Odonatrix (Polsko)
2014 – dosudčlen redakční rady časopisu s IF Odonatologica (Osmylus, Německo)
2012 – dosudČeská společnost pro ekologii

Působení v zahraničí

2015Papua New Guinea - Binatang Research Centre and Swire Research Centre Wanang (zahraniční stáž)
2012French Guiana - Guiana Amazonian national park (výzkumný pobyt)
2014Spain - Doñana National Park in Andalusia (zahraniční stáž)
2008, 2010Sungai Wain Protection Forest, East Kalimantan – Indonesia (výzkumné pobyty)
2009zvaná přednáška pro zaměstnance Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise v Bruselu

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Polštinapasivní znalost
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BAKSMPříprava bakalářské práce I
BEZCSBezobratlí ČR
BIOIDBioindikace
DETERDeterminační praktikum - bezobratlí
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKOL1Ekologie 1
EKSB1Ekologie 1
HYBIOHydrobiologie
OCHAEOchrana přírody
OCHPROchrana přírody
OCHSBOchrana přírody
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QBIODBiodiverzita
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEDBVExperimentální design biologic. výzkumu
QEERIEnvironemntální a ekologická rizika
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
TECV2Terénní cvičení z biologie 2
WBINDBioindicators
WDEPBPractical course of arthropods identific
WFEX4Field excursion 4
WFUMOUsing fuzzy modelling methods in biologi
XBAKSPříprava bakalářské práce 1
XEKS1Ekologie 1
XOCHAOchrana přírody
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YCBP2Závěrečná práce
YOCHPOchrana přírody
YOCHROchrana přírody pro ZŠ a SŠ
YUVGPUdržitelný rozvoj a globální problémy
Y1EKOEkologie 1
6EKOLEkologie (přednáška)
6HYBIHydrobiologie
6LAECLandscape Ecology
6OCHPOchrana přírody (přednáška)
6PBP2Bachelor's Degree Thesis and Preparation
6PBP3Bachelor's Degree Thesis and Preparation
6SEMISeminar
7BAPRBakalářská práce
7BECRBezobratlí ČR
7DEPBDeterminační praktikum - bezobratlí
7DIPRDiplomová práce
7EKOMEkologie (cvičení malé)
7EKOPEkologie (přednáška)
7EKOVEkologie (cvičení velké)
7HYBIHydrobiologie
7OCHAOchrana přírody
7OCHCOchrana přírody (cvičení)
7OCHPOchrana přírody (přednáška)
7OCHSOchrana přírody (seminář)
7PBP1Příprava bakalářské práce 1
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7TEC2Terénní cvičení 2
8BIODBiodiverzita
8EERIEnvironmentální a ekologická rizika
8EKOHEkologie a ochrana hmyzu
8SYENSystematická entomologie
8TERPTerénní determinační praktikum
7KRA2Krajinný management 2
7MONTMontane landscape
8BTKEBiota v krajině


AutorNázev práceTypRok
Helebrandová Jana BranwenEkologické a behaviorální aspekty podvodní ovipozice šídlatek (Odonata: Lestidae)disertační 2019 
Hykel MichalEkologie rodu Sympetrum (Odonata: Libellulidae): význam terestrických biotopů pro život vážekdisertační 2019 
Hodeček JiříHmyz postindustriálních habitatů Ostravské pánvedisertační 2016 
Šigutová HanaRozptyl, filopatrie a vybrané populační charakteristiky kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) vzhledem k příbuzným druhůmdisertační 2016 
Bílková EvaOdonatofauna rašelinišť NPR Rejvíz se zaměřením na velikost, stav a změny populací reliktních druhůdiplomová 2020 
Pecuchová KateřinaEpigeičtí brouci a jejich druhově specifické charakteristicky jako bioindikátory ekologické sukcese na ostravských důlních odvalechdiplomová 2019 
Plutová ZuzanaVýskyt a dynamika lokálních populací vážky jasmoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v hornické krajinědiplomová 2018 
Kudělka MartinVliv silnic na letové chování vážek na příkladu ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)diplomová 2017 
Šimara AdamSilnice jako bariéra rozptylu ohrožené vážky Sympetrum depressiusculum a její vliv na distribuci dospělcůdiplomová 2017 
Kristková MagdalénaVliv zvýšeného průtoku a jeho fluktuace na vodní faunu v řece Moravicidiplomová 2015 
Ožana StanislavPopulační ekologie vážky jasnoskvrnné Leucorrhinia pectoralis (Odonata: Libellulidae) v biotopech hornické krajinydiplomová 2015 
Helebrandová Jana BranwenSubmerzní kladení vajíček u šídlatky Lestes sponsa (Odonata, Lestidae)diplomová 2013 
Rusková TerezaVliv parazitoidismu na reprodukční chování u šídlatkovitých (Odonata: Lestidae)diplomová 2013 
Ryšavá AlenaVýskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlindiplomová 2012 
Šigut MartinVliv predačního tlaku parazitoidů na ovipozici šídlatek (Odonata: Lestidae)diplomová 2012 
Šigutová HanaHabitatové preference a vybrané aspekty populační biologie kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum)diplomová 2012 
Libiger ČeněkVýskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlindiplomová 2011 
Bendová HelenaVýskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana reofilních vážek s ohledem na technické zásahy do řeky Odrydiplomová 2010 
Hodeček JiříSukcese entomocenóz brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalechdiplomová 2010 
Králiková AlenaEndoparazitofauna kočkovitých šelem v ZOO Ostravadiplomová 2009 
Nečasová BarboraPopulační biologie a ochrana kriticky ohroženého modráska ligrusového (Polyommatus damon) na lokalitě Kamenný vrch u Kurdějovadiplomová 2009 
Petříková MichaelaVýskyt, ekologie, reprodukční chování a ochrana klínatek (Odonata: Gomphidae) na vybraném úseku řeky Moravydiplomová 2009 
Bršťáková ZdeňkaPopulační ekologie vážek (Odonata) Somatochlora alpestris a Somatochlora arctica na území NPR Rejvízdiplomová 2008 
Pazderová BarboraEkologické hodnocení odonatofauny ve vodních biotopech antropogenního původu na Jesenickudiplomová 2008 
Harabiš FilipVýskyt, ekologie a ochrana vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskadiplomová 2007 
Lukavská GabrielaBiomonitoring mokřadů Vsetínska se zaměřením na naturové a introdukované druhy vážek (Odonata)diplomová 2007 
Vernerová PetraVýskyt a ekologie vážek v soustavě odkališť Dolu Lazy (Slezsko, Havířov)diplomová 2007 
Machalová KristýnaVážky jako indikátorové, vlajkové, deštníkové a klíčové druhybakalářská 2020 
Valušák JiříVážky jako indikátory biodiverzity (post)industriálních a městských biotopůbakalářská 2020 
Bárta DanielVážky národního parku Amazonien Guyane ve Francouzské Guyaněbakalářská 2019 
Borošová SáraVliv predačního tlaku ryb na biodiverzitu vodního hmyzu a možnosti jeho sledováníbakalářská 2019 
Kanioková SimonaVýznam ochranářských translokací u vážek se zaměřením na populaci druhu Leucorrhinia dubia v PP Kudlačenabakalářská 2018 
Trávníčková VeronikaPoměrné zastoupení zygopterních vážek a další změny ve složení odonatocenóz vzhledem k míře lidského ovlivnění tropického deštného lesabakalářská 2018 
Pecuchová KateřinaDlouhodobé změny diverzity brouků na vybraných ostravských důlních odvalechbakalářská 2017 
Čorba VojtěchPtačí druhy jako indikátory znečištění životního prostředíbakalářská 2015 
Krejčíčková NaďaEkologické hodnocení revitalizace řeky Bílovky s využitím vážek jako bioindikátorůbakalářská 2015 
Kudělka MartinVliv silniční dopravy na pohybovou aktivitu a distribuci dospělých vážek v okolí vodních stanovišťbakalářská 2015 
Mrnková MichaelaBiologické hodnocení alternativních a konvenčních silničních luk s využitím denních motýlů jako bioindikátorůbakalářská 2015 
Šimara AdamRychlostní silnice jako migrační bariéra vážek?bakalářská 2015 
Ožana StanislavVážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskabakalářská 2013 
Klikáčová VěraVliv turistických stezek na intenzitu okusu dřevin zvěří a obnovu lesních porostů.bakalářská 2012 
Pelcová VeronikaBiologie a rozšíření páchníka hnědého v CHKO Poodříbakalářská 2012 
Helebrandová Jana BranwenPotápění imag šídlatky Lestes sponsa - zvláštní životní strategie vážekbakalářská 2011 
Lindovská MarkétaFylogeneze vážek (Odonata): klasický a molekulární přístupbakalářská 2011 
Muchová KristýnaBiodiverzita v lokalitách ekologického zemědělstvíbakalářská 2011 
Rusková TerezaPotápění jako součást zvláštní životní strategie vážek (Odonata)bakalářská 2011 
Ryšavá AlenaVýskyt motýlicovitých (Odonata: Calopterygidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČRbakalářská 2010 
Šigutová HanaStanovištní požadavky a význam náhradních refugií kriticky ohrožené vážky rumělkové Sympetrum depressiusculumbakalářská 2010 
Konečná KateřinaProblematika výskytu kriticky ohrožených vážek Coenagrion ornatum a Libellula fulva na Hodonínsku a jeho okolíbakalářská 2009 
Lacina MarcelaTaxocenózy členovců vázaných na mechy v oblasti PR V Podolánkách (CHKO Beskydy)bakalářská 2009 
Libiger ČeněkVýskyt klínatkovitých (Odonata: Gomphidae) vzhledem k jakosti vody v říčních systémech ČRbakalářská 2009 
Bendová HelenaVýskyt a ekologie reofilních vážek vzhledem k technickým zásahům do řeky Odrybakalářská 2008 
Hochmanová TerezaHodnocení vybraných vodních revitalizací v k.ú. Dolní Moravice prostřednictvím odonatofaunybakalářská 2008 
Hodeček JiříEkologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalechbakalářská 2008 
Nečasová BarboraShrnutí managementových aktivit v maloplošných chráněných územích v okolí obce Kurdějov s přihlédnutím k výskytu modráska ligrusového (Polyommatus damon)bakalářská 2007 
Valasová AnetaEkologické zemědělství v České republice: environmentální konsekvence, aktuální stav, perspektivybakalářská 2007 
Bršťáková ZdeňkaVážky (Odonata) vybraných rašelinišť Hrubého Jeseníku se zaměřením na tyrfobiontní druhy rodu Somatochlorabakalářská 2006 
Koschatzká AndreaVážky vybraných lokalit Osoblažska (Slezská nížina)bakalářská 2006 
Králiková AlenaVýskyt geohelmintů rodu Toxocara na území města Karvinábakalářská 2006 
Pazderová BarboraEkologicko-faunistická charakteristika vážek Osoblažska (Slezská nížina)bakalářská 2006 
Petříková MichaelaOdonatofauna vybraných lokalit Uherskohradišťskabakalářská 2006 
Víchová JanaVýskyt klíšťové encefalitidy na Opavsku v letech 1993 - 2004bakalářská 2006 
Harabiš FilipBiomonitoring výskytu vážky Leucorrhinia pectoralis (Odonata) na důlních poklesech Karvinskabakalářská 2005 
Michalčíková LenkaKoleopterofauna Přírodní rezervace Skalské rašeliništěbakalářská 2005 
Plutová ZuzanaReobiontní a reofilní druhy vážek (Odonata) vybraných lokalit Karvinskabakalářská 2005 


Plastic cleistogamy as an adaptation in species with contrasting ecological, life-history, reproductive and demographic characteristics
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
Strojové učení a fuzzy logika v biologii III
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané problémy ekologie a fylogeneze modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití moderních metod analýzy dat ve výuce statistiky a ke zvýšení kvality publikačních výstupů na OU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
Molekulární metody ve výzkumu organismů troficky vázaných na herbivorní hmyz
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané problémy ekologie vážek (Odonata) a dalších modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Bilogické zhodnocení dopadu revitalizace Bílovky - odonatologický a ichtyologický průzkum lokality
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období8/2014 - 11/2015
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Dotační titul 3 - Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Motýli postindustriálních habitatů Ostravské pánve
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období9/2011 - 8/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Životní strategie vážek: vliv biotických a abiotických faktorů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace výuky předmětu Determinační praktikum - bezobratlí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub